Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2874/N

Business name: 
KELCOM international, spol. s r.o.
  (from: 12/20/1991)
Registered seat: 
Tajovského 11
Nové Zámky 940 01
  (from: 04/06/2016)
Identification number (IČO): 
31 105 491
  (from: 12/20/1991)
Date of entry: 
12/20/1991
  (from: 12/20/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/1991)
Objects of the company: 
prevádzkovanie strážnej služby v zmysle ustanovenia §-u 3 písm. a) - i) zákona č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (from: 05/31/2013)
Partners: 
Pavol Palacka
Štefánikova 118
Bánov 941 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Pavol Palacka
Amount of investment: 16 797 EUR Paid up: 16 797 EUR
  (from: 05/23/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/06/2016)
Ing. Ľubica Gulášová
Rázusova 33
Bánov 941 01
From: 02/21/2013
  (from: 04/06/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov s a m o s t a t n e. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 06/03/2006)
Capital: 
16 797 EUR Paid up: 16 797 EUR
  (from: 01/26/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník.
  (from: 12/20/1991)
Spoločenská zmluva zo dňa 21.4.1993 v zmysle ustanovení zák.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3673
  (from: 05/05/1993)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.5.1998. Dodatok č. 2 zo dňa 24.6.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým bola spoločenská zmluva prispôsobená zák. č. 11/1998 Z.z. Prevzatie záväzkov na nový vklad zo dňa 24.6.1998.
  (from: 06/30/1998)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 15.05.2001 a Dodatkom č. 4 zo dňa 03.05.2002.
  (from: 06/18/2002)
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre rozhodnutím zo dňa 04.10.2006 č.p.: LIC-79-53/2000 udelilo spoločnosti KELCOM international, spol. s r.o. Svätoplukova 1, Nové Zámky licenciu na prevádzkovanie technickej služby v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z.z.
  (from: 02/15/2007)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person