Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3435/B

Business name: 
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  (from: 10/09/2004)
Registered seat: 
Mlynské nivy 1
Bratislava 820 04
  (from: 05/10/2007)
Identification number (IČO): 
35 903 058
  (from: 10/09/2004)
Date of entry: 
10/09/2004
  (from: 10/09/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/09/2004)
Objects of the company: 
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia
  (from: 10/09/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/09/2004)
Mgr. Gabriel Molnár - podpredseda predstavenstva
Most pri Bratislave 1140
Most pri Bratislave 900 46
From: 01/02/2019
  (from: 12/20/2018)
Ing. Vladimír Šmidt - člen predstavenstva
Kopřivnická 14/B
Bratislava 841 01
From: 04/03/2019
  (from: 04/09/2019)
Ing. Andrea Hajachová - člen predstavenstva
Gabčíkova 428/8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 01/02/2021
  (from: 01/29/2021)
RNDr. Vladimír Mlynek - Chairman of the Board of Directors
Športová 724/4
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
From: 04/05/2021
  (from: 07/09/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva.
  (from: 01/29/2021)
Capital: 
10 090 976 EUR Paid up: 10 090 976 EUR
  (from: 01/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 304
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 01/14/2009)
Supervisory board: 
RNDr. Pavol Kárász , CSc.
Pod záhradami 64
Bratislava 841 01
From: 06/10/2019
  (from: 06/10/2019)
Ing. Roman Juráš - podpredseda dozornej rady
J.D. Matejovie 549/12
Liptovský Hrádok 033 01
From: 01/02/2021
  (from: 01/29/2021)
Ing. Juraj Jurčík , MBA - Člen dozornej rady
Hlavná 935/35
Lozorno 900 55
From: 01/02/2021
  (from: 01/29/2021)
Alexander Resch - predseda dozornej rady
residence in the Slovak Republic :
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 01
From: 11/13/2018
  (from: 11/13/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 375/2004, Nz 47473/2004 zo dňa 02.06.2004, v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 10/09/2004)
Notárska zápisnica N 121/2005, Nz 123000/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. Notárska zápisnica N 210/2005, Nz 22141/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti- schválenie zvýšenia základného imania.
  (from: 06/14/2005)
Notárska zápisnica N 122/2005, Nz 30075/2005, NCRls 29641/2005 zo dňa 29.6.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve spoločnosti.
  (from: 08/25/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 181/2006, Nz 15528/2006, NCRls 15453/2006 zo dňa 29.03.2006.
  (from: 05/23/2006)
Notárska zápisnica N 519/2006, Nz 36389/2006, NCRls 36264/2006 zo dňa 20.9.2006 osvedčujúca priebeh valného zhormaždenia konaného dňa 6.9.2006.
  (from: 09/29/2006)
Notárska zápisnica N 166/2007, Nz 15744/2007, NCRls 15705/2007 napísaná dňa 25.4.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.4.2007.
  (from: 05/10/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.09.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 488/2007, Nz 41766/2007, NCRls 41499/2007 zo dňa 18.10.2007.
  (from: 10/30/2007)
Notárska zápisnica N 31/2008, Nz 6181/2008, NCRls 6138/2008 napísaná dňa 14.2.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.2008. MUDr. Viktor Kouřil člen predstavenstva od 29.6.2005.
  (from: 04/02/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 11.06.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 310/2008 Nz 26414/2008 dňa 20.06.2008.
  (from: 07/23/2008)
Notárska zápisnica č. N 372/2008, Nz 30396/2008, NCRls 30086/2008 zo dňa 16.07.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.07.2008.
  (from: 08/06/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.04.2009. not. zápisnica N 114/2009 Nz 10595/2009
  (from: 04/07/2009)
Notárska zápisnica N 203/2009, Nz 19362/2009 zo dňa 10.06.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2009.
  (from: 06/25/2009)
Notárska zápisnica N 516/2009 , Nz 49274/2009 zo dňa 10.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 1.12.2009.
  (from: 02/06/2010)
Notárska zápisnica č. N 15/2010, Nz 13059/2010, NCRls 13277/2010 zo dňa 16.04.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.03.2010.
  (from: 04/28/2010)
Notárska zápisnica č. N 598/2010, Nz 40279/2010, NCRls 40954/2010 zo dňa 28.10.2010.
  (from: 12/15/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 391/2011, Nz 30373/2011, NCRls 31142/2011 zo dňa 18.08.2011.
  (from: 09/01/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.12.2011 o zvolení predsedu a podpredsedu dozornej rady s účinnosťou ku dňu spísania notárskej zápisnice.
  (from: 12/24/2011)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zo dňa 05.03.2012.
  (from: 03/22/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.03.2012 spísaná formou notárskej zápisnice č. N 2926/2012 , Nz 11381/2012 , NCRls 11700/2012.
  (from: 04/12/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.03.2013.
  (from: 04/19/2013)
Notárska zápisnica č. N 2663/2013, Nz 41402/2013, NCRls 42133/2013 zo dňa 12.11.2013.
  (from: 12/06/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 462/2014 Nz 10012/2014 NCRls 10210/2014 zo dňa 14.03.2014.
  (from: 06/09/2014)
Notárska zápisnica, ktorá osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2014.
  (from: 03/28/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2015.
  (from: 04/03/2015)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015.
  (from: 01/15/2016)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2015
  (from: 01/22/2016)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015.
  (from: 01/27/2016)
Zápisnisca z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.03.2016.
  (from: 04/02/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1740/2018, Nz 35925/2018, NCRls 36557/2018 zo dňa 23.10.2018.
  (from: 11/13/2018)
Date of updating data in databases:  07/26/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person