Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1882/B

Business name: 
DIPRO, spol. s r. o.
  (from: 12/05/1991)
Registered seat: 
Ivanská cesta 2C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (from: 06/21/2018)
Panónska cesta 34
Bratislava 851 04
  (from: 08/07/2013 until: 06/20/2018)
Kopčianska 65
Bratislava 851 01
  (from: 06/10/2004 until: 08/06/2013)
V Záhradách č. 29a
Bratislava 811 02
  (from: 06/12/2002 until: 06/09/2004)
Kudlákova 4
Bratislava
  (from: 12/05/1991 until: 06/11/2002)
Identification number (IČO): 
17 334 403
  (from: 12/05/1991)
Date of entry: 
12/05/1991
  (from: 12/05/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/05/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
  (from: 03/19/1993)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 03/19/1993)
opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 03/19/1993)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
  (from: 03/19/1993)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 07/21/2012)
výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (from: 07/21/2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/05/2012)
dovoz a vývoz strojov, zariadení a náhradných dielov
  (from: 12/05/1991 until: 03/18/1993)
dovoz a vývoz výpočtovej a meracej techniky, príslušenstva a náhradných dielov
  (from: 12/05/1991 until: 03/18/1993)
dovoz a vývoz surovín, polotovarov, hotových výrobkov a poľnohospodárskych produktov
  (from: 12/05/1991 until: 03/18/1993)
veľkoobchodný a maloobchodný predaj
  (from: 12/05/1991 until: 03/18/1993)
sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby
  (from: 12/05/1991 until: 03/18/1993)
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 12/05/1991 until: 03/18/1993)
účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní
  (from: 12/05/1991 until: 03/18/1993)
vykonávanie ziskových operácií
  (from: 12/05/1991 until: 03/18/1993)
Partners: 
Norbert Schilling
Čakany 10
Čakany 930 40
Slovak Republic
  (from: 12/02/2022)
Dr. Ján Rady
Drusbergstrasse 65
Zűrich 8053
Švajčiarsko
  (from: 12/05/1991 until: 08/25/1998)
Dr. Ján Rady
Drusbergstrasse 65
Zűrich 8053
Švajčiarsko
  (from: 08/26/1998 until: 12/01/2022)
Contribution of each member: 
Norbert Schilling
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/02/2022)
Dr. Ján Rady
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/05/1991 until: 08/25/1998)
Dr. Ján Rady
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/26/1998 until: 09/21/2009)
Dr. Ján Rady
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/22/2009 until: 12/01/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/10/2004)
Individual managing director
  (from: 09/30/1993 until: 06/09/2004)
konatelia
  (from: 03/19/1993 until: 09/29/1993)
konatelia
  (from: 12/05/1991 until: 03/18/1993)
Norbert Schilling
Čakany 10
Čakany 930 40
From: 09/23/2022
  (from: 12/02/2022)
Edita Antálková
Bagarova 22
Bratislava 841 01
From: 06/03/2004
  (from: 06/10/2004 until: 06/26/2017)
Edita Antálková
Bagarova 22
Bratislava 841 01
From: 06/03/2004
  (from: 06/27/2017 until: 06/20/2018)
Edita Antálková
Bagarova 22
Bratislava 841 01
From: 06/03/2004 Until: 06/06/2018
  (from: 06/21/2018 until: 06/20/2018)
RNDr. Boris Dziuban
Rozvodná 15
Bratislava 831 01
  (from: 09/30/1993 until: 06/29/2003)
RNDr. Boris Dzubian - Individual managing director
Rozvodná 15
Bratislava
From: 02/18/1993
  (from: 06/30/2003 until: 06/09/2004)
RNDr. Boris Dzubian - Individual managing director
Rozvodná 15
Bratislava
From: 02/18/1993 Until: 06/03/2004
  (from: 06/10/2004 until: 06/09/2004)
Ing. Katarína Šilanová
Na Hrebienku 14
Bratislava 811 02
From: 06/03/2004
  (from: 06/10/2004 until: 11/25/2011)
Ing. Katarína Šilanová
Na Hrebienku 14
Bratislava 811 02
From: 06/03/2004 Until: 08/31/2011
  (from: 11/26/2011 until: 11/25/2011)
Juraj Žabka
Lúčna 10
Dunajská Lužná 900 42
From: 06/06/2018 Until: 09/23/2022
  (from: 12/02/2022 until: 12/01/2022)
Juraj Žabka
Lúčna 10
Dunajská Lužná 900 42
From: 06/06/2018
  (from: 06/21/2018 until: 12/01/2022)
Acting in the name of the company: 
samostatne
  (from: 06/10/2004)
Konateľ JUDr. Pavel Haško, Belinského 19, Bratislava
  (from: 03/19/1993 until: 09/29/1993)
Spoločnosť zastupuje a podpisové právo majú: zakladateľ - Dr. Ján Rady, riaditeľ - JUDr. Pavel Hraško, bytom Bratislava, Belinského 19 a tretie osoby, písomne poverené zakladateľom spoločnosti.
  (from: 12/05/1991 until: 03/18/1993)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/22/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/30/2003 until: 09/21/2009)
200 000 Sk
  (from: 08/26/1998 until: 06/29/2003)
100 000 Sk
  (from: 12/05/1991 until: 08/25/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 13. 11. 1991 podľa § 106n a nasl. Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3550
  (from: 12/05/1991)
Notárska zápisnica o zmene a prispôsobenú zakladateľskej listiny ustanovením Obchodného zákonníka zo dňa 16.12.1992, živnostenský list Obvodného úradu Bratislava 4 zo dňa 16.10.1992. Stary spis: S.r.o. 3550
  (from: 03/19/1993)
Notárska zápisnica N 421/92 a Nz 422/92 zo dňa 16.12.1992 zakladateľská listina prispôsobená ustanoveniam § 24, § 57 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dodatok k not. zápisnici N 34/93 a Nz 34/93 zo dňa 18.2.1993, ktorým boli prijaté spol. zmluvy - not. zápisnice. Stary spis: S.r.o. 3550
  (from: 09/30/1993)
Notárska zápisnica č. N 227/98, Nz 225/98 zo dňa 10.6.1998.
  (from: 08/26/1998)
Notárska zápisnica N 425/2002, Nz 425/2002 zo dňa 4.6.2002.
  (from: 06/12/2002)
Rozhodnutie jedinho spoločníka zo dňa 03.07.2012.
  (from: 07/21/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 15.11.2012.
  (from: 12/05/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.07.2013.
  (from: 08/07/2013)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person