Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  44721/V

Obchodné meno: 
RMS Košice s.r.o.
  (od: 01.10.2018)
Sídlo: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 01.10.2018)
IČO: 
31 650 015
  (od: 01.10.2018)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 01.10.2018)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 01.10.2018)
Predmet činnosti: 
vulkanizácia a opravy gumených pásových dopravníkov, výroba a vulkanizácia výrobkov z technickej gumy
  (od: 01.10.2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 02.03.2021)
výroba a montáž zámočníckych výrobkov
  (od: 01.10.2018)
dopravná činnosť spojená s predmetom podnikania
  (od: 01.10.2018)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (od: 01.10.2018)
výroba žiaruvzdorných hmôt
  (od: 01.10.2018)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a stavebných konštrukcií
  (od: 01.10.2018)
manipulácia s nákladom
  (od: 01.10.2018)
skladovanie a uskladňovanie
  (od: 01.10.2018)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 01.10.2018)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (od: 01.10.2018)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.10.2018)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 01.10.2018)
dodávky, montáž a rekonštrukcia technologických oceľových konštrukcií
  (od: 01.10.2018)
výroba OK a ich častí
  (od: 01.10.2018)
prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné a búracie práce
  (od: 01.10.2018)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 01.10.2018)
čistenie technologických zariadení
  (od: 01.10.2018)
montáž a opravy potrubných rozvodov, poistných ventilov, regulačných prvkov a potrubných armatúr
  (od: 01.10.2018)
výroba, montáž a oprava kovových a oceľových konštrukcií a ich častí
  (od: 01.10.2018)
zváračské a paličské práce
  (od: 01.10.2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 01.10.2018)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 01.10.2018)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.10.2018)
poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti strojných zariadení a elektrozariadení
  (od: 01.10.2018)
výroba drevených obalov
  (od: 01.10.2018)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (od: 01.10.2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (od: 01.10.2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (od: 01.10.2018)
poradenská činnosť v oblasti používania žiaruvzdorného materiálu
  (od: 01.10.2018)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 01.10.2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.10.2018)
murárstvo
  (od: 01.10.2018)
zámočníctvo
  (od: 01.10.2018)
opravy a údržba žiaruvzdorných výmuroviek na tepelných agregátoch
  (od: 01.10.2018)
sanácia betónov a železobetónových konštrukcií
  (od: 01.10.2018)
realizácia priemyselných podláh
  (od: 01.10.2018)
tesárske práce
  (od: 01.10.2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.10.2018)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 01.10.2018)
výroba žiaruvzdorných, šamotových a magnéziových výrobkov
  (od: 01.10.2018)
výroba stavebných materiálov
  (od: 01.10.2018)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 01.10.2018)
konštrukčné a rozpočtárske práce
  (od: 01.10.2018)
organizovanie výstav, kurzov, školení a seminárov
  (od: 01.10.2018)
výroba lisovacích nástrojov
  (od: 01.10.2018)
kovoobrábanie
  (od: 01.10.2018)
odborné činnosti vo výstavbe
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
výroba strojov, uzlov a náhradných dielov pre určité hospodárske odvetvia
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
stolárske práce
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
strešné systémy, izolácia striech
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
hydroizolácie
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
nástrojárstvo
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
reprofilácia betónov a železobetónových konštrukcií
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
podlievanie strojných základov, žeriavových dráh, zalievanie kotiev
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
nátery oceľových konštrukcií
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
automatizované spracovanie dát, navrhovanie ASR a informačných systémov a podpora operačného a sieťového systému
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
služby súvisiace s činnosťou databánk
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
dodávky informačných a riadiacich systémov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
oprava pracovných strojov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
oprava cestných motorových vozidiel
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
opravy výmuroviek teplárenských, spalinových, prehrievakových a fluidných kotlov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
opravy výmuroviek teplárenských, spalinových, prehrievakových a fluidných agregátov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
výstavba, rekonštrukcie, sanácia a opravy komínov a chladiacich veží
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním, pozemné stavby, inžinierske stavby - komplexné priemyselné stavby
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
tepelné izolácie a tepelné izolácie potrubných systémov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
prenájom stavebných a dopravných mechanizmov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
výroba náhradných dielov pre stroje a zariadenia pre určité hospodárske odvetvia
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž a opravy strojných častí výrobných technologických liniek
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
vykonávanie činnosti inštruktora lešenárskej techniky
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu E1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž, opravy a rekonštrukcie čistiacej techniky
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž, opravy a údržba protipožiarnych zabezpečení prestupov káblových trás, plastových potrubí, dilatačných špár, protipožiarnych priečok, uzáverov a protipožiarnych náterov káblových trás
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky klimatizačných zariadení
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
stavba, rekonštrukcie a opravy zariadení UPS (elektrické záložné zdroje)
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: výrobu plynov, skladovanie plynov, zásobovanie plynom (tlakové stanice), zvyšovanie tlaku plynu, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, acetylénovody, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, skladovanie plynov s objemom do 100 m3, zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h, zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW, Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 Mpa
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: kotly parné a kvapalinové IV. trieda, tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo voda I. trieda, potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda, Bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž a opravy tepelných a vodotesných izolácií
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž a opravy strojných častí, vykurovacích, vzduchotechnických, klimatizačných a filtračných zariadení
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
výkon činnosti stavbyvedúceho Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, plynové zariadenia - výrobné technologické zariadenia
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž, opravy a údržba zariadení NN, VN, VVN vrátane príslušných releových zariadení a ochrán
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
údržba, oprava a montáž oznamovacích a kábelových vedení
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
projektovanie elektrických zariadení nn, VBn a VVN a bleskozvodov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
revízia elektrických zariadení typu HL, HG, VF, VD4, VM1, VMB, VMC, VEG, CNR, VMN 110 a príslušné zariadenia
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, ústredného kúrenia, vetrania a klimatizácie
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž, rekonštrukcia, generálne opravy, stredné opravy, malé a servisné opravy výťahov osobných, nákladných a lôžkových
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž, údržba a servis klimatizačných zariadení
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
opravy zváracích agregátov polovodičových, rotačných a usmerňovacích /elektro/
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
opravy, rekonštrukcie a revízie bleskozvodných zariadení
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
montáž a uloženie optických káblov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
revízie elektrozariadení a elektromontážne práce
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
stavba, rekonštrukcie a opravy staničných akumulátorových batérií
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
oprava elektromotorov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
oprava a údržba zariadení s napätím do 6 kV vrátane bleskozvodov, elektrických strojov, prístrojov a elektrických rozvádzačov v triede objektov A
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
čistenie budov a upratovacie práce
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
služby poskytované autožeriavom
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
opravy čerpacích zariadení
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
dodávky a montáž strojárenských zariadení
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
dodávky, montáž a rekonštrukcie potrubných rozvodov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
výroba a oprava koľajísk
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
oprava pracovných strojov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
obchodná činnosť so strojárskymi výrobkami
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
búracie práce, výmurovky železných pánví
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
kúrenárstvo, vodoinštalatérstvo
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
obchodná činnosť spojená s predmetom podnikania
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
údržba a opravy strojných zariadení
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
opravy a údržba zdvíhacích zariadení
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
opravy, údržba a obsluha elektroodlučovačov
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
servis a žiarotechnické opravy
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
opravy a údržba elektrozariadení
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
Spoločníci: 
TERMOSTAV - MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice IČO: 31 681 255
Priemyselná 3
Košice - mestská časť Staré Mesto 042 99
  (od: 06.11.2021)
U. S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 02.03.2021 do: 05.11.2021)
U. S. Steel Obalservis s.r.o. v likvidácii IČO: 31 653 847
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 02.03.2021 do: 05.11.2021)
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 20.10.2018 do: 01.03.2021)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
OBAL - SERVIS, a.s. Košice
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 01.10.2018 do: 19.10.2018)
Výška vkladu každého spoločníka: 
TERMOSTAV - MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
Vklad: 2 100 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 100 000 EUR
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka
Číslo záložnej zmluvy: 09/21/BA/05
Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 20. 12. 2021
Záložný veriteľ: Komerční banka, a.s., konajúca prostredníctvom organizačnej zložky: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IČO: 47 231 564
Hodžovo námestie 1A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (od: 05.01.2022)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 1 596 210 EUR Splatené: 1 596 210 EUR
  (od: 01.10.2018 do: 01.03.2021)
OBAL - SERVIS, a.s. Košice
  (od: 01.10.2018 do: 19.10.2018)
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
Vklad: 503 790 EUR Splatené: 503 790 EUR
  (od: 20.10.2018 do: 01.03.2021)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vklad: 1 596 210 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 1 596 210 EUR
  (od: 02.03.2021 do: 05.11.2021)
U. S. Steel Obalservis s.r.o. v likvidácii
Vklad: 503 790 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 503 790 EUR
  (od: 02.03.2021 do: 05.11.2021)
TERMOSTAV - MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
Vklad: 2 100 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 2 100 000 EUR
  (od: 06.11.2021 do: 04.01.2022)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 23.04.2022)
konatelia
  (od: 01.10.2018 do: 22.04.2022)
Ing. Štefan Mráz
Jazvečia 52
Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
Vznik funkcie: 03.11.2021
  (od: 06.11.2021)
Ing. Michal Janok
Hrabová 2734/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 11.06.2020)
Ing. Michal Janok
Hrabová 2734/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 15.05.2020
  (od: 12.06.2020 do: 11.06.2020)
Ing. Ivan Ľapin , MBA
Jasovská 2515/99
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 05.11.2021)
Ing. Ivan Ľapin , MBA
Jasovská 2515/99
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 03.11.2021
  (od: 06.11.2021 do: 05.11.2021)
Ing. Jaroslav Mikláš
Trieda SNP 446/3
Košice - Západ 040 11
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 05.11.2021)
Ing. Jaroslav Mikláš
Trieda SNP 446/3
Košice - Západ 040 11
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 03.11.2021
  (od: 06.11.2021 do: 05.11.2021)
Ivan Pastyrčák
Jasovská 2381/98
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 08.08.2019)
Ivan Pastyrčák
Jasovská 2381/98
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 31.07.2019
  (od: 09.08.2019 do: 08.08.2019)
Ing. Vladimír Petrov
Zimná 1149/15
Košice - Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 22.04.2022)
Ing. Vladimír Petrov
Zimná 1149/15
Košice - Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 31.03.2022
  (od: 23.04.2022 do: 22.04.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (od: 23.04.2022)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 01.10.2018 do: 22.04.2022)
Prokúra: 
Peter Fekete
Krivá 1042/12
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 16.06.2022
  (od: 16.06.2022)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 16.06.2022)
Základné imanie: 
2 100 000 EUR Rozsah splatenia: 2 100 000 EUR
  (od: 01.10.2018)
Dozorná rada: 
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 19.10.2018)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 15.10.2018
  (od: 20.10.2018 do: 19.10.2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice - Šaca 040 15
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 05.05.2020)
JUDr. Elena Petrašková , LL.M
393
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 20.10.2018 do: 05.05.2020)
Mgr. Elena Petrašková , LL.M
393
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 19.10.2018)
JUDr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 03.11.2021
  (od: 06.11.2021 do: 05.11.2021)
Ing. Marcel Novosad
Bratislavská 1650/70
Košice-Západ 040 11
Vznik funkcie: 01.10.2018 Skončenie funkcie: 03.11.2021
  (od: 06.11.2021 do: 05.11.2021)
Ing. Marcel Novosad
Bratislavská 1650/70
Košice-Západ 040 11
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 06.05.2020 do: 05.11.2021)
Ing. Silvia Gaálová , FCCA
Rastislavova 778/56
Košice-Juh 040 01
Vznik funkcie: 04.12.2018 Skončenie funkcie: 03.11.2021
  (od: 06.11.2021 do: 05.11.2021)
Ing. Silvia Gaálová , FCCA
Rastislavova 778/56
Košice-Juh 040 01
Vznik funkcie: 04.12.2018
  (od: 14.12.2018 do: 05.11.2021)
JUDr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 06.05.2020 do: 05.11.2021)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 15.10.2018
  (od: 20.10.2018 do: 13.12.2018)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 15.10.2018 Skončenie funkcie: 03.11.2021
  (od: 06.11.2021 do: 05.11.2021)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 15.10.2018
  (od: 14.12.2018 do: 05.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.3.1992 podľa ust. § 172 zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 01.10.2018)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 26.9.1996.
  (od: 01.10.2018)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.4.1999.
  (od: 01.10.2018)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym VZ dňa 15.12.2000.
  (od: 01.10.2018)
Zmena stanov zo dňa 21.12.2001.
  (od: 01.10.2018)
Úplné znenie stanov zo dňa 15.5.2002.
  (od: 01.10.2018)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností) Zanikajúca spoločnosť (spoločnosti) Obchodné meno: ENERGOSERVIS a.s. Košice Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel Košice 044 54 IČO: 17 083 711
  (od: 01.10.2018)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: ELEKTROSERVIS VN a VVN, a.s. Sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice IČO: 31 668 852
  (od: 01.10.2018)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: Reliningserv s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36 216 861
  (od: 01.10.2018)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: Refrako s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36 216 887
  (od: 01.10.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  20.02.2024
Dátum výpisu:  21.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR