Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2695/P

Business name: 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
  (from: 12/11/1995)
Registered seat: 
Hlavné námestie 1
Kežmarok 060 01
  (from: 03/26/2019)
Poľná 1
Kežmarok 060 01
  (from: 12/11/1995 until: 03/25/2019)
Identification number (IČO): 
31 718 329
  (from: 12/11/1995)
Date of entry: 
12/11/1995
  (from: 12/11/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/11/1995)
Objects of the company: 
výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií
  (from: 12/11/1995)
správa a údržba verejného osvetlenia
  (from: 12/11/1995)
správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch, lepenie plagátov
  (from: 12/11/1995)
správa, údržba a výstavba verejnej zelene
  (from: 12/11/1995)
mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných priestranstiev
  (from: 12/11/1995)
práce mechanizované v poľnohospodárstve
  (from: 12/11/1995)
správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb
  (from: 12/11/1995)
pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých
  (from: 12/11/1995)
kamenárske práce
  (from: 03/30/1999)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
  (from: 04/14/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/14/2007)
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 04/14/2007)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 08/18/2009)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (from: 08/18/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/01/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/18/2015)
prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
  (from: 03/18/2015)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 11/03/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/29/2016)
separovaný a neseparovaný zber, resp. spracovanie domového a priemyselného odpadu pre občanov, podniky a podnikateľov, vyťahovanie kalov resp. tekutých materiálov cisternou
  (from: 12/11/1995 until: 04/13/2007)
plnenie tlakových nádob na plyn -- plnenie plynových zariadení v rozsahu zariadení na: -- plnenie kovových tlakových nádob; -- plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane
  (from: 03/30/1999 until: 12/28/2016)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností /komodity potraviny, ovocie, zelenina, stavebný materiál, nádoby a kontajnery na separovaný a neseparovaný zber odpa- du/
  (from: 12/11/1995 until: 12/28/2016)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok vrátane zemných a asanačných prác
  (from: 12/11/1995 until: 03/17/2015)
plnenie a predaj sifónových a šľahačkových bômb a bombičiek
  (from: 12/11/1995 until: 12/28/2016)
Partners: 
Mesto Kežmarok IČO: 00 326 283
Hlavné námestie 1
Kežmarok
Slovak Republic
  (from: 10/01/2012)
Mesto Kežmarok IČO: 03 260 283
Hlavné námestie 1
Kežmarok
Slovak Republic
  (from: 08/12/1997 until: 04/14/1999)
Mesto Kežmarok IČO: 03 260 283
Hlavné námestie 1
Kežmarok
Slovak Republic
  (from: 04/15/1999 until: 09/30/2012)
Ing. Ján Soliar
Petržalská 6
Kežmarok
Slovak Republic
  (from: 12/11/1995 until: 08/11/1997)
Contribution of each member: 
Mesto Kežmarok
  (from: 07/30/2009 until: 09/30/2012)
Mesto Kežmarok
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/01/2012)
Ing. Ján Soliar
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/11/1995 until: 08/11/1997)
Mesto Kežmarok
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/12/1997 until: 04/14/1999)
Mesto Kežmarok
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/15/1999 until: 07/29/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/19/2004)
Individual managing director
  (from: 12/11/1995 until: 02/18/2004)
Ing. Jela Bednárová
Letecká 1462/5
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/21/2018
  (from: 01/26/2019)
Ing. Karol Gurka
Tatranská 992/39
Kežmarok 060 01
From: 02/11/2017
  (from: 02/23/2017 until: 01/25/2019)
Ing. Karol Gurka
Tatranská 992/39
Kežmarok 060 01
From: 02/11/2017 Until: 12/20/2018
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Ing. Jozef Krok
Kamenná baňa 41/2315
Kežmarok 060 01
From: 12/31/2010
  (from: 01/19/2011 until: 03/17/2015)
Ing. Jozef Krok
Kamenná baňa 41/2315
Kežmarok 060 01
From: 12/31/2010 Until: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 03/17/2015)
Ing. Peter Purtz
Pod lesom 19
Kežmarok
  (from: 03/30/1999 until: 10/29/2003)
Ing. Peter Purtz
Pod lesom 19
Kežmarok
From: 03/01/1999 Until: 02/01/2004
  (from: 10/30/2003 until: 02/18/2004)
Ing. Jiří Ruml
Tatranská 52/1298
Kežmarok 060 01
From: 12/31/2010
  (from: 01/19/2011 until: 11/16/2012)
Ing. Jiří Ruml
Tatranská 52/1298
Kežmarok 060 01
From: 12/31/2010 Until: 10/30/2012
  (from: 11/17/2012 until: 11/16/2012)
Ing. Ján Soliar
Petržalská 6
Kežmarok
  (from: 12/11/1995 until: 03/29/1999)
Ing. Ján Soliar
Pod lesom 21
Kežmarok 060 01
From: 02/01/2004
  (from: 02/19/2004 until: 07/19/2010)
Ing. Ján Soliar
Suchá hora 47
Kežmarok 060 01
From: 02/01/2004
  (from: 07/20/2010 until: 01/18/2011)
Ing. Ján Soliar
Suchá hora 47
Kežmarok 060 01
From: 02/01/2004 Until: 11/12/2010
  (from: 01/19/2011 until: 01/18/2011)
Ing. Ján Soliar
Suchá hora 47/1745
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 02/22/2017)
Ing. Ján Soliar
Suchá hora 47/1745
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015 Until: 02/10/2017
  (from: 02/23/2017 until: 02/22/2017)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 11/17/2012)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis.
  (from: 01/19/2011 until: 11/16/2012)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/19/2004 until: 01/18/2011)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladjúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/11/1995 until: 02/18/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/30/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/30/2003 until: 07/29/2009)
200 000 Sk
  (from: 04/15/1999 until: 10/29/2003)
100 000 Sk
  (from: 12/11/1995 until: 04/14/1999)
Supervisory board: 
Ing. Ján Zakucia
Zochova 1659/6
Kežmarok 060 01
From: 12/23/2022
  (from: 04/20/2023)
Jozef Juhász
Obrancov mieru 1509/1
Kežmarok 060 01
From: 12/23/2022
  (from: 04/20/2023)
Ing. Rastislav Polák
Komenského 1129/21
Kežmarok 060 01
From: 12/23/2022
  (from: 04/20/2023)
Juraj Švedlár
Priekopa 1391/15
Kežmarok 060 01
From: 12/23/2022
  (from: 04/20/2023)
Ing. Eleonóra Levická
Lanškrounská 1599/15
Kežmarok 060 01
From: 12/23/2022
  (from: 04/20/2023)
Ing. Eva Bachledová - člen
Hlavné námestie 46
Kežmarok
Until: 09/04/2003
  (from: 08/14/2001 until: 10/29/2003)
Ing. Ján Bešenej - predseda
Komenského 1113/8
Kežmarok 060 01
From: 09/04/2003
  (from: 04/14/2007 until: 04/14/2011)
Ing. Ján Bešenej - predseda
Komenského 1113/8
Kežmarok 060 01
From: 09/04/2003 Until: 03/18/2011
  (from: 04/15/2011 until: 04/14/2011)
Ing. Ján Bešenej - predseda
Možiarska 10
Kežmarok
From: 09/04/2003
  (from: 10/30/2003 until: 04/13/2007)
Ing. Marián Dafčík - predseda
Starý trh 26
Kežmarok
Until: 09/04/2003
  (from: 08/12/1997 until: 10/29/2003)
Mária Dragašeková - člen
Obrancov mieru 11
Kežmarok
Until: 09/04/2003
  (from: 08/12/1997 until: 10/29/2003)
František Dzurenko - člen
Záhradná 7
Kežmarok
Until: 09/04/2003
  (from: 08/12/1997 until: 10/29/2003)
Ladislav Faix
Severná 1489/10
Kežmarok 060 01
From: 03/01/2007
  (from: 04/14/2007 until: 03/17/2015)
Ladislav Faix
Severná 1489/10
Kežmarok 060 01
From: 03/01/2007 Until: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 03/17/2015)
MVDr. Ján Gáborčík - člen
Lanškrounska 24
Kežmarok
From: 09/04/2003
  (from: 10/30/2003 until: 04/13/2007)
MVDr. Ján Gáborčík - člen
Lanškrounska 24
Kežmarok
From: 09/04/2003 Until: 03/01/2007
  (from: 04/14/2007 until: 04/13/2007)
Ing. František Grochola
Priekopa 48/1504
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 01/25/2019)
Ing. František Grochola
Priekopa 48/1504
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015 Until: 01/18/2019
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Viera Hájovská
Obrancov mieru 1513/11
Kežmarok 060 01
From: 03/01/2007
  (from: 04/14/2007 until: 04/14/2011)
Viera Hájovská
Obrancov mieru 1513/11
Kežmarok 060 01
From: 03/01/2007 Until: 03/18/2011
  (from: 04/15/2011 until: 04/14/2011)
Ing. Veronika Havírova
Suchá hora 42/1759
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 11/02/2016)
Ing. Veronika Havírova
Suchá hora 42/1759
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015 Until: 09/30/2016
  (from: 11/03/2016 until: 11/02/2016)
Emil Hoffmann
P.J.Šafárika 18/1242
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 01/25/2019)
Emil Hoffmann
P.J.Šafárika 18/1242
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015 Until: 01/18/2019
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Ján Holova - člen
Komenského 34
Kežmarok
Until: 09/04/2003
  (from: 08/12/1997 until: 10/29/2003)
Ján Holova
Komenského 1911/36
Kežmarok 060 01
From: 03/18/2011
  (from: 04/15/2011 until: 03/17/2015)
Ján Holova
Komenského 1911/36
Kežmarok 060 01
From: 03/18/2011 Until: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 03/17/2015)
Mgr. Ladislav Jendrejčák
Záhradná 1313/5
Kežmarok 060 01
From: 03/18/2011
  (from: 04/15/2011 until: 03/17/2015)
Mgr. Ladislav Jendrejčák
Záhradná 1313/5
Kežmarok 060 01
From: 03/18/2011 Until: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 03/17/2015)
Milan Kaprál
M.Lányiho 9/1348
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 01/25/2019)
Milan Kaprál
M.Lányiho 9/1348
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015 Until: 01/18/2019
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Ing. Jozef Krok - člen
Kamenná baňa 2315/41
Kežmarok 060 01
From: 09/04/2003
  (from: 04/14/2007 until: 01/18/2011)
Ing. Jozef Krok - člen
Kamenná baňa 2315/41
Kežmarok 060 01
From: 09/04/2003 Until: 11/12/2010
  (from: 01/19/2011 until: 01/18/2011)
Ing. Jozef Krok - člen
Levočská 1
Kežmarok
From: 09/04/2003
  (from: 10/30/2003 until: 04/13/2007)
Milan Nevlazla
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
From: 03/18/2011 Until: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 03/17/2015)
Milan Nevlazla
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
  (from: 04/15/2011 until: 03/17/2015)
Ing. Agáta Perignáthová - člen
Komenského 8
Kežmarok
From: 09/04/2003
  (from: 10/30/2003 until: 04/13/2007)
Ing. Agáta Perignáthová - člen
Komenského 8
Kežmarok
From: 09/04/2003 Until: 03/01/2007
  (from: 04/14/2007 until: 04/13/2007)
Ing. Jiří Ruml - člen
Tatranská 52
Kežmarok
Until: 09/04/2003
  (from: 08/12/1997 until: 10/29/2003)
Ing. Eva Siková - člen
Družstevná 6
Spišská Belá
  (from: 08/12/1997 until: 08/13/2001)
Ing. Vladimír Škára
Starý trh 55/514
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 01/25/2019)
Ing. Vladimír Škára
Starý trh 55/514
Kežmarok 060 01
From: 01/28/2015 Until: 01/18/2019
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Mgr. Boris Švirloch
Severná 1480/6
Kežmarok 060 01
From: 03/18/2011
  (from: 04/15/2011 until: 03/17/2015)
Mgr. Boris Švirloch
Severná 1480/6
Kežmarok 060 01
From: 03/18/2011 Until: 01/28/2015
  (from: 03/18/2015 until: 03/17/2015)
Ing. Bystrík Václav - člen
Lanškrounska 17
Kežmarok
From: 09/04/2003
  (from: 10/30/2003 until: 04/13/2007)
Ing. Bystrík Václav - člen
Lanškrounska 17
Kežmarok
From: 09/04/2003 Until: 03/01/2007
  (from: 04/14/2007 until: 04/13/2007)
Andrej Višňovský
Petržalská 1633/9
Kežmarok 060 01
From: 03/01/2007
  (from: 04/14/2007 until: 04/14/2011)
Andrej Višňovský
Petržalská 1633/9
Kežmarok 060 01
From: 03/01/2007 Until: 03/18/2011
  (from: 04/15/2011 until: 04/14/2011)
Ing. Štefan Zima - člen
gen. Štefánika 16
Podolínec
Until: 09/04/2003
  (from: 08/12/1997 until: 10/29/2003)
PhDr. Andrej Zreľak
Pod lesom 1476/21
Kežmarok 060 01
From: 01/19/2019
  (from: 01/26/2019 until: 07/01/2019)
PhDr. Andrej Zreľak
Pod lesom 1476/21
Kežmarok 060 01
From: 01/19/2019 Until: 05/17/2019
  (from: 07/02/2019 until: 07/01/2019)
PhDr. Andrej Zreľak - člen dozorného orgánu
Možiarska 10/1437
Kežmarok 060 01
From: 10/01/2016
  (from: 11/03/2016 until: 01/25/2019)
PhDr. Andrej Zreľak - člen dozorného orgánu
Možiarska 10/1437
Kežmarok 060 01
From: 10/01/2016 Until: 01/18/2019
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Juraj Švedlár
Priekopa 1391/15
Kežmarok 060 01
From: 01/19/2019 Until: 12/22/2022
  (from: 04/20/2023 until: 04/19/2023)
Juraj Švedlár
Priekopa 1391/15
Kežmarok 060 01
From: 01/19/2019
  (from: 01/26/2019 until: 04/19/2023)
Jozef Juhász
Obrancov Mieru 1509/1
Kežmarok 060 01
From: 01/19/2019 Until: 12/22/2022
  (from: 04/20/2023 until: 04/19/2023)
Ing. František Grochola
Priekopa 1504/48
Kežmarok 060 01
From: 01/19/2019 Until: 12/22/2022
  (from: 04/20/2023 until: 04/19/2023)
Ing. František Grochola
Priekopa 1504/48
Kežmarok 060 01
From: 01/19/2019
  (from: 01/26/2019 until: 04/19/2023)
Milan Kaprál
M. Lányiho 1348/9
Kežmarok 060 01
From: 01/19/2019 Until: 12/22/2022
  (from: 04/20/2023 until: 04/19/2023)
Milan Kaprál
M. Lányiho 1348/9
Kežmarok 060 01
From: 01/19/2019
  (from: 01/26/2019 until: 04/19/2023)
Ing. Eleonóra Levická
Lanškrounská 1599/15
Kežmarok 060 01
From: 05/18/2019 Until: 12/22/2022
  (from: 04/20/2023 until: 04/19/2023)
Ing. Eleonóra Levická
Lanškrounská 1599/15
Kežmarok 060 01
From: 05/18/2019
  (from: 07/02/2019 until: 04/19/2023)
Jozef Juhász
Obrancov Mieru 1509/1
Kežmarok 060 01
From: 01/19/2019
  (from: 01/26/2019 until: 04/19/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 170/95, NZ 148/95 zo dňa 16.10.1995, spísanej JUDr. Helenou Gočovou, notárkou v Starej Ľubovni podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7107
  (from: 12/11/1995)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 28/97, Nz 28/97 zo dňa 17.1.1997.
  (from: 08/12/1997)
Dodatok č. 2 zo dňa 2.7.1998, ktorým bola zakladateľská listina upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z. Dodatok č. 3 zo dňa 6.8.1998 k zakladateľskej listine. Dodatok č. 3 zo dňa 22.2.1999 k zakladateľskej listine.
  (from: 04/15/1999)
Dodatok č. 4 zo dňa 4.9.2003 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/30/2003)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person