Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2695/P

Obchodné meno: 
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
  (od: 11.12.1995)
Sídlo: 
Hlavné námestie 1
Kežmarok 060 01
  (od: 26.03.2019)
Poľná 1
Kežmarok 060 01
  (od: 11.12.1995 do: 25.03.2019)
IČO: 
31 718 329
  (od: 11.12.1995)
Deň zápisu: 
11.12.1995
  (od: 11.12.1995)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 11.12.1995)
Predmet podnikania (činnosti): 
výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií
  (od: 11.12.1995)
správa a údržba verejného osvetlenia
  (od: 11.12.1995)
správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích verejných plôch, lepenie plagátov
  (od: 11.12.1995)
správa, údržba a výstavba verejnej zelene
  (od: 11.12.1995)
mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných priestranstiev
  (od: 11.12.1995)
práce mechanizované v poľnohospodárstve
  (od: 11.12.1995)
správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb
  (od: 11.12.1995)
pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých
  (od: 11.12.1995)
kamenárske práce
  (od: 30.03.1999)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
  (od: 14.04.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 14.04.2007)
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
  (od: 14.04.2007)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 18.08.2009)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (od: 18.08.2009)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.10.2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 18.03.2015)
prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
  (od: 18.03.2015)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 03.11.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 29.12.2016)
separovaný a neseparovaný zber, resp. spracovanie domového a priemyselného odpadu pre občanov, podniky a podnikateľov, vyťahovanie kalov resp. tekutých materiálov cisternou
  (od: 11.12.1995 do: 13.04.2007)
plnenie tlakových nádob na plyn -- plnenie plynových zariadení v rozsahu zariadení na: -- plnenie kovových tlakových nádob; -- plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane
  (od: 30.03.1999 do: 28.12.2016)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností /komodity potraviny, ovocie, zelenina, stavebný materiál, nádoby a kontajnery na separovaný a neseparovaný zber odpa- du/
  (od: 11.12.1995 do: 28.12.2016)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok vrátane zemných a asanačných prác
  (od: 11.12.1995 do: 17.03.2015)
plnenie a predaj sifónových a šľahačkových bômb a bombičiek
  (od: 11.12.1995 do: 28.12.2016)
Spoločníci: 
Mesto Kežmarok IČO: 00 326 283
Hlavné námestie 1
Kežmarok
  (od: 01.10.2012)
Mesto Kežmarok IČO: 03 260 283
Hlavné námestie 1
Kežmarok
  (od: 12.08.1997 do: 14.04.1999)
Mesto Kežmarok IČO: 03 260 283
Hlavné námestie 1
Kežmarok
  (od: 15.04.1999 do: 30.09.2012)
Ing. Ján Soliar
Petržalská 6
Kežmarok
  (od: 11.12.1995 do: 11.08.1997)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Mesto Kežmarok
  (od: 30.07.2009 do: 30.09.2012)
Mesto Kežmarok
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 01.10.2012)
Ing. Ján Soliar
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 11.12.1995 do: 11.08.1997)
Mesto Kežmarok
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 12.08.1997 do: 14.04.1999)
Mesto Kežmarok
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 15.04.1999 do: 29.07.2009)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 19.02.2004)
konateľ
  (od: 11.12.1995 do: 18.02.2004)
Ing. Jela Bednárová
Letecká 1462/5
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 21.12.2018
  (od: 26.01.2019)
Ing. Karol Gurka
Tatranská 992/39
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 11.02.2017
  (od: 23.02.2017 do: 25.01.2019)
Ing. Karol Gurka
Tatranská 992/39
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 11.02.2017 Skončenie funkcie: 20.12.2018
  (od: 26.01.2019 do: 25.01.2019)
Ing. Jozef Krok
Kamenná baňa 41/2315
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 31.12.2010
  (od: 19.01.2011 do: 17.03.2015)
Ing. Jozef Krok
Kamenná baňa 41/2315
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 31.12.2010 Skončenie funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 17.03.2015)
Ing. Peter Purtz
Pod lesom 19
Kežmarok
  (od: 30.03.1999 do: 29.10.2003)
Ing. Peter Purtz
Pod lesom 19
Kežmarok
Vznik funkcie: 01.03.1999 Skončenie funkcie: 01.02.2004
  (od: 30.10.2003 do: 18.02.2004)
Ing. Jiří Ruml
Tatranská 52/1298
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 31.12.2010
  (od: 19.01.2011 do: 16.11.2012)
Ing. Jiří Ruml
Tatranská 52/1298
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 31.12.2010 Skončenie funkcie: 30.10.2012
  (od: 17.11.2012 do: 16.11.2012)
Ing. Ján Soliar
Petržalská 6
Kežmarok
  (od: 11.12.1995 do: 29.03.1999)
Ing. Ján Soliar
Pod lesom 21
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.02.2004
  (od: 19.02.2004 do: 19.07.2010)
Ing. Ján Soliar
Suchá hora 47
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.02.2004
  (od: 20.07.2010 do: 18.01.2011)
Ing. Ján Soliar
Suchá hora 47
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.02.2004 Skončenie funkcie: 12.11.2010
  (od: 19.01.2011 do: 18.01.2011)
Ing. Ján Soliar
Suchá hora 47/1745
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 22.02.2017)
Ing. Ján Soliar
Suchá hora 47/1745
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015 Skončenie funkcie: 10.02.2017
  (od: 23.02.2017 do: 22.02.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (od: 17.11.2012)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis.
  (od: 19.01.2011 do: 16.11.2012)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 19.02.2004 do: 18.01.2011)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladjúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.12.1995 do: 18.02.2004)
Výška základného imania: 
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 30.07.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 30.10.2003 do: 29.07.2009)
200 000 Sk
  (od: 15.04.1999 do: 29.10.2003)
100 000 Sk
  (od: 11.12.1995 do: 14.04.1999)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Zakucia
Zochova 1659/6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 23.12.2022
  (od: 20.04.2023)
Jozef Juhász
Obrancov mieru 1509/1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 23.12.2022
  (od: 20.04.2023)
Ing. Rastislav Polák
Komenského 1129/21
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 23.12.2022
  (od: 20.04.2023)
Juraj Švedlár
Priekopa 1391/15
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 23.12.2022
  (od: 20.04.2023)
Ing. Eleonóra Levická
Lanškrounská 1599/15
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 23.12.2022
  (od: 20.04.2023)
Ing. Eva Bachledová - člen
Hlavné námestie 46
Kežmarok
Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 14.08.2001 do: 29.10.2003)
Ing. Ján Bešenej - predseda
Komenského 1113/8
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 04.09.2003
  (od: 14.04.2007 do: 14.04.2011)
Ing. Ján Bešenej - predseda
Komenského 1113/8
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 04.09.2003 Skončenie funkcie: 18.03.2011
  (od: 15.04.2011 do: 14.04.2011)
Ing. Ján Bešenej - predseda
Možiarska 10
Kežmarok
Vznik funkcie: 04.09.2003
  (od: 30.10.2003 do: 13.04.2007)
Ing. Marián Dafčík - predseda
Starý trh 26
Kežmarok
Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 12.08.1997 do: 29.10.2003)
Mária Dragašeková - člen
Obrancov mieru 11
Kežmarok
Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 12.08.1997 do: 29.10.2003)
František Dzurenko - člen
Záhradná 7
Kežmarok
Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 12.08.1997 do: 29.10.2003)
Ladislav Faix
Severná 1489/10
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.03.2007
  (od: 14.04.2007 do: 17.03.2015)
Ladislav Faix
Severná 1489/10
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.03.2007 Skončenie funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 17.03.2015)
MVDr. Ján Gáborčík - člen
Lanškrounska 24
Kežmarok
Vznik funkcie: 04.09.2003
  (od: 30.10.2003 do: 13.04.2007)
MVDr. Ján Gáborčík - člen
Lanškrounska 24
Kežmarok
Vznik funkcie: 04.09.2003 Skončenie funkcie: 01.03.2007
  (od: 14.04.2007 do: 13.04.2007)
Ing. František Grochola
Priekopa 48/1504
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 25.01.2019)
Ing. František Grochola
Priekopa 48/1504
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015 Skončenie funkcie: 18.01.2019
  (od: 26.01.2019 do: 25.01.2019)
Viera Hájovská
Obrancov mieru 1513/11
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.03.2007
  (od: 14.04.2007 do: 14.04.2011)
Viera Hájovská
Obrancov mieru 1513/11
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.03.2007 Skončenie funkcie: 18.03.2011
  (od: 15.04.2011 do: 14.04.2011)
Ing. Veronika Havírova
Suchá hora 42/1759
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 02.11.2016)
Ing. Veronika Havírova
Suchá hora 42/1759
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2016
  (od: 03.11.2016 do: 02.11.2016)
Emil Hoffmann
P.J.Šafárika 18/1242
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 25.01.2019)
Emil Hoffmann
P.J.Šafárika 18/1242
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015 Skončenie funkcie: 18.01.2019
  (od: 26.01.2019 do: 25.01.2019)
Ján Holova - člen
Komenského 34
Kežmarok
Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 12.08.1997 do: 29.10.2003)
Ján Holova
Komenského 1911/36
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.03.2011
  (od: 15.04.2011 do: 17.03.2015)
Ján Holova
Komenského 1911/36
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.03.2011 Skončenie funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 17.03.2015)
Mgr. Ladislav Jendrejčák
Záhradná 1313/5
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.03.2011
  (od: 15.04.2011 do: 17.03.2015)
Mgr. Ladislav Jendrejčák
Záhradná 1313/5
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.03.2011 Skončenie funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 17.03.2015)
Milan Kaprál
M.Lányiho 9/1348
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 25.01.2019)
Milan Kaprál
M.Lányiho 9/1348
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015 Skončenie funkcie: 18.01.2019
  (od: 26.01.2019 do: 25.01.2019)
Ing. Jozef Krok - člen
Kamenná baňa 2315/41
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 04.09.2003
  (od: 14.04.2007 do: 18.01.2011)
Ing. Jozef Krok - člen
Kamenná baňa 2315/41
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 04.09.2003 Skončenie funkcie: 12.11.2010
  (od: 19.01.2011 do: 18.01.2011)
Ing. Jozef Krok - člen
Levočská 1
Kežmarok
Vznik funkcie: 04.09.2003
  (od: 30.10.2003 do: 13.04.2007)
Milan Nevlazla
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.03.2011 Skončenie funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 17.03.2015)
Milan Nevlazla
Južná 1506/3
Kežmarok 060 01
  (od: 15.04.2011 do: 17.03.2015)
Ing. Agáta Perignáthová - člen
Komenského 8
Kežmarok
Vznik funkcie: 04.09.2003
  (od: 30.10.2003 do: 13.04.2007)
Ing. Agáta Perignáthová - člen
Komenského 8
Kežmarok
Vznik funkcie: 04.09.2003 Skončenie funkcie: 01.03.2007
  (od: 14.04.2007 do: 13.04.2007)
Ing. Jiří Ruml - člen
Tatranská 52
Kežmarok
Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 12.08.1997 do: 29.10.2003)
Ing. Eva Siková - člen
Družstevná 6
Spišská Belá
  (od: 12.08.1997 do: 13.08.2001)
Ing. Vladimír Škára
Starý trh 55/514
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 25.01.2019)
Ing. Vladimír Škára
Starý trh 55/514
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 28.01.2015 Skončenie funkcie: 18.01.2019
  (od: 26.01.2019 do: 25.01.2019)
Mgr. Boris Švirloch
Severná 1480/6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.03.2011
  (od: 15.04.2011 do: 17.03.2015)
Mgr. Boris Švirloch
Severná 1480/6
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.03.2011 Skončenie funkcie: 28.01.2015
  (od: 18.03.2015 do: 17.03.2015)
Ing. Bystrík Václav - člen
Lanškrounska 17
Kežmarok
Vznik funkcie: 04.09.2003
  (od: 30.10.2003 do: 13.04.2007)
Ing. Bystrík Václav - člen
Lanškrounska 17
Kežmarok
Vznik funkcie: 04.09.2003 Skončenie funkcie: 01.03.2007
  (od: 14.04.2007 do: 13.04.2007)
Andrej Višňovský
Petržalská 1633/9
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.03.2007
  (od: 14.04.2007 do: 14.04.2011)
Andrej Višňovský
Petržalská 1633/9
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.03.2007 Skončenie funkcie: 18.03.2011
  (od: 15.04.2011 do: 14.04.2011)
Ing. Štefan Zima - člen
gen. Štefánika 16
Podolínec
Skončenie funkcie: 04.09.2003
  (od: 12.08.1997 do: 29.10.2003)
PhDr. Andrej Zreľak
Pod lesom 1476/21
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019
  (od: 26.01.2019 do: 01.07.2019)
PhDr. Andrej Zreľak
Pod lesom 1476/21
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019 Skončenie funkcie: 17.05.2019
  (od: 02.07.2019 do: 01.07.2019)
PhDr. Andrej Zreľak - člen dozorného orgánu
Možiarska 10/1437
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.10.2016
  (od: 03.11.2016 do: 25.01.2019)
PhDr. Andrej Zreľak - člen dozorného orgánu
Možiarska 10/1437
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 01.10.2016 Skončenie funkcie: 18.01.2019
  (od: 26.01.2019 do: 25.01.2019)
Juraj Švedlár
Priekopa 1391/15
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019 Skončenie funkcie: 22.12.2022
  (od: 20.04.2023 do: 19.04.2023)
Juraj Švedlár
Priekopa 1391/15
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019
  (od: 26.01.2019 do: 19.04.2023)
Jozef Juhász
Obrancov Mieru 1509/1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019 Skončenie funkcie: 22.12.2022
  (od: 20.04.2023 do: 19.04.2023)
Ing. František Grochola
Priekopa 1504/48
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019 Skončenie funkcie: 22.12.2022
  (od: 20.04.2023 do: 19.04.2023)
Ing. František Grochola
Priekopa 1504/48
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019
  (od: 26.01.2019 do: 19.04.2023)
Milan Kaprál
M. Lányiho 1348/9
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019 Skončenie funkcie: 22.12.2022
  (od: 20.04.2023 do: 19.04.2023)
Milan Kaprál
M. Lányiho 1348/9
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019
  (od: 26.01.2019 do: 19.04.2023)
Ing. Eleonóra Levická
Lanškrounská 1599/15
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.05.2019 Skončenie funkcie: 22.12.2022
  (od: 20.04.2023 do: 19.04.2023)
Ing. Eleonóra Levická
Lanškrounská 1599/15
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 18.05.2019
  (od: 02.07.2019 do: 19.04.2023)
Jozef Juhász
Obrancov Mieru 1509/1
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 19.01.2019
  (od: 26.01.2019 do: 19.04.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 170/95, NZ 148/95 zo dňa 16.10.1995, spísanej JUDr. Helenou Gočovou, notárkou v Starej Ľubovni podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7107
  (od: 11.12.1995)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 28/97, Nz 28/97 zo dňa 17.1.1997.
  (od: 12.08.1997)
Dodatok č. 2 zo dňa 2.7.1998, ktorým bola zakladateľská listina upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z. Dodatok č. 3 zo dňa 6.8.1998 k zakladateľskej listine. Dodatok č. 3 zo dňa 22.2.1999 k zakladateľskej listine.
  (od: 15.04.1999)
Dodatok č. 4 zo dňa 4.9.2003 k zakladateľskej listine.
  (od: 30.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  16.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR