Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2718/P

Business name: 
TORNO, s.r.o.
  (from: 05/18/2004)
TORNO spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 12/20/1995 until: 05/17/2004)
Registered seat: 
Jiráskova 15
Bardejov 085 01
  (from: 09/29/1999)
Jiráskova 15
Bardejov 058 01
  (from: 12/20/1995 until: 09/28/1999)
Identification number (IČO): 
31 718 841
  (from: 12/20/1995)
Date of entry: 
12/20/1995
  (from: 12/20/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/1995)
Objects of the company: 
kovoobrábanie
  (from: 12/20/1995)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť o odbore: stroje a zariadenia, strojárske výrobky, spotrebná elektronika, elektrospotrebiče, náhradné diely, zvukové a zvukovoobrazové nosiče, potraviny, ovocie, zelenina, drevo a drevárske výrobky, stavebný materiál, textil, odevy, obuv, kožené výrobky, sklo, keramika, tabakové výrobky, poľnohospodárske produkty
  (from: 12/20/1995)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť - jednostopové a dvojstopové motorové vozidlá, príslušenstvo a náhradné diely k ním, pohonné hmoty
  (from: 04/11/1997)
servis a oprava motorových vozidiel
  (from: 04/11/1997)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/25/2001)
demolácia a zemné práce
  (from: 07/25/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/25/2001)
poradenská činnosť v rozsahu podnikania
  (from: 07/25/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/25/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/10/2001)
odťahová služba
  (from: 05/18/2004)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 05/18/2004)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 05/18/2004)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 05/18/2004)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/21/2011)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 10/21/2011)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 10/21/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/21/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/21/2011)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/21/2011)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 10/21/2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/21/2011)
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 01/03/2014)
Poskytovanie služieb súvisiacich so straoslivosťou o zvieratá
  (from: 01/03/2014)
Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (from: 01/03/2014)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 01/03/2014)
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zaleniny
  (from: 01/03/2014)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 01/03/2014)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/03/2014)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 01/03/2014)
mäsiarstvo
  (from: 03/02/2019)
Partners: 
Helena Belejčáková
Komenského 4
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ivo Belejčák
Vyšný Tvarožec 47
Gaboltov 086 02
Slovak Republic
  (from: 07/28/2022)
Ivo Belejčák
Jiráskova 15
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 09/23/2002 until: 06/02/2008)
Helena Belejčáková
Komenského 4
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 06/03/2008 until: 05/25/2022)
Helena Belejčáková
Komenského 4
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 09/23/2002 until: 06/02/2008)
Katarína Belejčáková
Komenského 4
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 09/23/2002 until: 05/20/2008)
Helena Belejčáková
Komenského 4
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 09/29/1999 until: 09/22/2002)
Helena Belejčáková
Komenského 4
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 08/13/1998 until: 09/28/1999)
Helena Belejčáková
Komenského 4
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 12/20/1995 until: 08/12/1998)
Jiří Smutný
Astronautická 20
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/13/1998 until: 09/28/1999)
Jiří Smutný
Astronautická 20
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/20/1995 until: 08/12/1998)
Ivo Belejčák
Vyšný Tvarožec 47
Gaboltov 086 02
Slovak Republic
  (from: 06/03/2008 until: 07/27/2022)
Contribution of each member: 
Helena Belejčáková
  (from: 12/08/2010 until: 05/25/2022)
Helena Belejčáková
Amount of investment: 3 984 EUR Paid up: 3 984 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ivo Belejčák
  (from: 12/08/2010 until: 07/27/2022)
Ivo Belejčák
Amount of investment: 2 656 EUR Paid up: 2 656 EUR
  (from: 07/28/2022)
Helena Belejčáková
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/20/1995 until: 08/12/1998)
Jiří Smutný
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/20/1995 until: 08/12/1998)
Helena Belejčáková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 09/28/1999)
Jiří Smutný
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 09/28/1999)
Helena Belejčáková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 09/22/2002)
Helena Belejčáková
  (from: 09/23/2002 until: 06/02/2008)
Helena Belejčáková
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/03/2008 until: 12/07/2010)
Ivo Belejčák
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/23/2002 until: 05/20/2008)
Katarína Belejčáková
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/23/2002 until: 05/20/2008)
Ivo Belejčák
  (from: 05/21/2008 until: 06/02/2008)
Ivo Belejčák
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 06/03/2008 until: 12/07/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/03/2014)
Individual managing director
  (from: 09/29/1999 until: 01/02/2014)
konatelia
  (from: 12/20/1995 until: 09/28/1999)
Helena Belejčáková
Komenského 4
Bardejov 085 01
From: 12/20/1995
  (from: 06/03/2008)
Ivo Belejčák
Vyšný Tvarožec 47
Gaboltov 086 02
From: 02/04/2002
  (from: 06/03/2008)
Ivo Belejčák
Jiráskova 15
Bardejov
From: 02/04/2002
  (from: 09/23/2002 until: 06/02/2008)
Helena Belejčáková
Komenského 4
Bardejov
  (from: 12/20/1995 until: 06/02/2008)
Katarína Belejčáková
Komenského 4
Bardejov
From: 02/04/2002
  (from: 09/23/2002 until: 05/20/2008)
Katarína Belejčáková
Komenského 4
Bardejov
From: 02/04/2002 Until: 05/02/2008
  (from: 05/21/2008 until: 05/20/2008)
Jiří Smutný
Astronautická 20
Košice
  (from: 12/20/1995 until: 09/28/1999)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú za spoločnosť každý samostatne. Písomnosi zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ spoločnosti tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/02/2019)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ spoločnosti tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/29/1999 until: 03/01/2019)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/20/1995 until: 09/28/1999)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/08/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/23/2002 until: 12/07/2010)
200 000 Sk
  (from: 08/13/1998 until: 09/22/2002)
100 000 Sk
  (from: 12/20/1995 until: 08/12/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.12.1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7149
  (from: 12/20/1995)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.1996.
  (from: 04/11/1997)
Dodatok č. 2 zo dňa 16.4.1998.
  (from: 08/13/1998)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.9.1999.
  (from: 09/29/1999)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.10.1999. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.6.2001.
  (from: 07/25/2001)
Dodatok č.5 zo dňa 12.6.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/10/2001)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.2.2002 - úplné znenie.
  (from: 09/23/2002)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person