Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2773/V

Business name: 
SITEL s.r.o.
  (from: 12/11/1996)
SITEL Košice s.r.o.
  (from: 03/08/1993 until: 12/10/1996)
Registered seat: 
Zemplínska 6
Košice 040 01
  (from: 04/15/2003)
Trnková 5
Košice 040 01
  (from: 03/08/1993 until: 04/14/2003)
Identification number (IČO): 
31 668 305
  (from: 03/08/1993)
Date of entry: 
03/08/1993
  (from: 03/08/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/08/1993)
Objects of the company: 
kúpa, predaj a sprostredkovanie telekomunikačných a slaboprúdových zariadení a systémov
  (from: 03/08/1993)
montáž a údržba telekomunikačných zariadení
  (from: 03/08/1993)
projektovanie stavieb-pozemné stavby
  (from: 08/10/1998)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 08/10/1998)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 08/10/1998)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenmia sídliskových celkov/
  (from: 08/10/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/10/1998)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/10/1998)
sprostredkovanie realizácie stavieb
  (from: 08/10/1998)
konzultačná a poradenská činnosť v odbore stavebníctva
  (from: 08/10/1998)
vybavenie audiovizuálnou technikou-zabezpečenie vývoja a konštrukcie a technológia realizácie
  (from: 08/10/1998)
demolácia a zemné práce
  (from: 08/10/1998)
veľkoobchod a maloobchod s výpočtovou a kancelársou technikou, stavebným materiálom, farbami, lakmi, náradím, železiarskym tovarom, kovovými výrobkami, nerastnými surovinami, drevom a výrobkami z neho, hutným materiálom a výrobkami, strojmi a strojnými zariadeniami vrátane náhradných dielov
  (from: 08/10/1998)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 01/18/2001)
poskytovanie telekomunikačnej služby prenájmu telekomunikačných okruhov
  (from: 01/18/2001)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/01/2004)
prenájom telekomunikačných zariadení
  (from: 07/01/2004)
prenájom nebytových priestorov bez poskytovania služieb
  (from: 07/01/2004)
montáž, servis, projektovanie, revízie elektronických požiarnych signalizácií
  (from: 02/03/2006)
poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia zabezpečovacích zariadení
  (from: 02/03/2006)
projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických
  (from: 12/20/2011)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/26/2014)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/26/2014)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/26/2014)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1 technické zariadenie elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 03/08/2018)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, v rozsahu: E1.1. technické zariadenia elektrické s napätím do 52 KV vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 12/20/2011 until: 03/07/2018)
Partners: 
Tibor Bártfay
Trnkova 5
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 22
Slovak Republic
  (from: 11/17/2022)
Tibor Bártfay Spoločný zástupca
Trnkova 5
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 22
Slovak Republic
  (from: 11/17/2022)
Mária Bártfayová
Trnkova 5
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 22
Slovak Republic
  (from: 11/17/2022)
Ing. Jarmila Gayová
Trnkova 5
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 22
Slovak Republic
  (from: 11/17/2022)
Ing. Peter Okres
Kováčska 203/5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Slovak Republic
  (from: 11/17/2022)
Ing. Július Bártfay
Trnkova 5
Košice 040 14
Slovak Republic
  (from: 02/03/2006 until: 12/17/2007)
Ing. Július Bártfay
Trnkova 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 02/02/2006)
Ing. Július Bártfay
Trnkova 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/22/1994 until: 08/09/1998)
Ing. Július Bártfay
Trnkova 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/08/1993 until: 06/21/1994)
Ing. Peter Okres
Amurská 9
Košice 040 12
Slovak Republic
  (from: 02/03/2006 until: 08/25/2008)
Ing. Peter Okres
Amurská 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 02/02/2006)
Ing. Peter Okres
Amurská 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/22/1994 until: 08/09/1998)
Ing. Peter Okres
Kováčska 203/5
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 08/26/2008 until: 11/16/2022)
Tibor Bártfay Spoločný zástupca
Trnkova 5
Košice 040 22
Slovak Republic
  (from: 12/18/2007 until: 11/16/2022)
Mária Bártfayová
Trnkova 5
Košice 040 22
Slovak Republic
  (from: 12/18/2007 until: 11/16/2022)
Ing. Jarmila Gayová
Trnkova 5
Košice 040 22
Slovak Republic
  (from: 12/18/2007 until: 11/16/2022)
Tibor Bártfay
Trnkova 5
Košice 040 22
Slovak Republic
  (from: 12/18/2007 until: 11/16/2022)
Ing. Jan Novák , CSc.
Magistrů 921/9
Praha 4, Michle 140 00
Česká republika
  (from: 10/18/2022)
Miloš Fišer
Černého 426
Praha 8 182 00
Česká republika
  (from: 02/03/2006 until: 03/05/2012)
Miloš Fišer
Černého 426
Praha 8
Česká republika
  (from: 08/10/1998 until: 02/02/2006)
Miloš Fišer
Černého 426
Praha 8
Česká republika
  (from: 03/08/1993 until: 08/09/1998)
Ing. Ján Novák , CSc.
Na lepším 1262/6
Praha 4 140 00
Česká republika
  (from: 04/30/2012 until: 03/31/2021)
Ing. Ján Novák
Na lepším 1262/6
Praha 4 140 00
Česká republika
  (from: 02/03/2006 until: 04/29/2012)
Ing. Ján Novák
Na lepším 1262/6
Praha 4
Česká republika
  (from: 08/10/1998 until: 02/02/2006)
Ing. Ján Novák
Na lepším 1262/6
Praha 4
Česká republika
  (from: 03/08/1993 until: 08/09/1998)
Ing. Ján Novák , CSc.
Magistrů 921/9
Praha 4, Michle 140 00
Česká republika
  (from: 04/01/2021 until: 10/17/2022)
Contribution of each member: 
Tibor Bártfay
  (from: 07/07/2009 until: 11/16/2022)
Mária Bártfayová
  (from: 07/07/2009 until: 11/16/2022)
Ing. Jarmila Gayová
  (from: 07/07/2009 until: 11/16/2022)
Tibor Bártfay
  (from: 07/07/2009 until: 11/16/2022)
Tibor Bártfay
  (from: 11/17/2022)
Mária Bártfayová
  (from: 11/17/2022)
Ing. Jarmila Gayová
  (from: 11/17/2022)
Tibor Bártfay
Amount of investment: 1 594 EUR Paid up: 1 594 EUR
  (from: 11/17/2022)
Ing. Peter Okres
  (from: 04/30/2012 until: 11/16/2022)
Ing. Peter Okres
Amount of investment: 2 524 EUR Paid up: 2 524 EUR
  (from: 11/17/2022)
Ing. Ján Novák , CSc.
  (from: 04/30/2012 until: 03/31/2021)
Ing. Ján Novák , CSc.
  (from: 04/01/2021 until: 10/17/2022)
Ing. Jan Novák , CSc.
Amount of investment: 2 524 EUR Paid up: 2 524 EUR
  (from: 10/18/2022)
Ing. Ján Novák
Amount of investment: 26 000 Sk Paid up: 26 000 Sk
  (from: 03/08/1993 until: 08/09/1998)
Miloš Fišer
Amount of investment: 26 000 Sk Paid up: 26 000 Sk
  (from: 03/08/1993 until: 08/09/1998)
Ing. Július Bártfay
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 03/08/1993 until: 06/21/1994)
Ing. Július Bártfay
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 06/22/1994 until: 08/09/1998)
Ing. Peter Okres
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 06/22/1994 until: 08/09/1998)
Ing. Ján Novák
  (from: 08/10/1998 until: 02/02/2006)
Ing. Ján Novák
Amount of investment: 52 000 Sk Paid up: 52 000 Sk
  (from: 02/03/2006 until: 07/06/2009)
Miloš Fišer
  (from: 08/10/1998 until: 02/02/2006)
Miloš Fišer
Amount of investment: 52 000 Sk Paid up: 52 000 Sk
  (from: 02/03/2006 until: 07/06/2009)
Ing. Július Bártfay
  (from: 08/10/1998 until: 02/02/2006)
Ing. Július Bártfay
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 02/03/2006 until: 12/17/2007)
Ing. Peter Okres
  (from: 08/10/1998 until: 02/02/2006)
Ing. Peter Okres
  (from: 02/03/2006 until: 08/25/2008)
Ing. Peter Okres
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 08/26/2008 until: 07/06/2009)
Tibor Bártfay
  (from: 12/18/2007 until: 07/06/2009)
Mária Bártfayová
  (from: 12/18/2007 until: 07/06/2009)
Ing. Jarmila Gayová
  (from: 12/18/2007 until: 07/06/2009)
Tibor Bártfay
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 12/18/2007 until: 07/06/2009)
Ing. Ján Novák
Amount of investment: 1 727 EUR Paid up: 1 727 EUR
  (from: 07/07/2009 until: 03/05/2012)
Miloš Fišer
Amount of investment: 1 727 EUR Paid up: 1 727 EUR
  (from: 07/07/2009 until: 03/05/2012)
Ing. Peter Okres
Amount of investment: 1 594 EUR Paid up: 1 594 EUR
  (from: 07/07/2009 until: 04/29/2012)
Ing. Ján Novák
Amount of investment: 3 454 EUR Paid up: 3 454 EUR
  (from: 03/06/2012 until: 04/29/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/01/2021)
konatelia
  (from: 12/11/1996 until: 03/31/2021)
Individual managing director
  (from: 03/08/1993 until: 12/10/1996)
Ing. Július Bártfay
Trnkova 5
Košice
  (from: 03/08/1993 until: 02/02/2006)
Ing. Július Bártfay
Trnkova 5
Košice 040 14
From: 03/08/1993
  (from: 02/03/2006 until: 09/18/2007)
Ing. Július Bártfay
Trnkova 5
Košice 040 14
From: 03/08/1993 Until: 04/02/2007
  (from: 09/19/2007 until: 09/18/2007)
Ing. Peter Okres
Amurská 9
Košice
  (from: 12/11/1996 until: 06/29/2005)
Ing. Peter Okres
Kováčska 203/5
Košice 040 01
From: 08/08/1996
  (from: 06/30/2005 until: 01/14/2021)
Ing. Peter Okres
Kováčska 203/5
Košice 040 01
From: 08/08/1996 Until: 12/28/2019
  (from: 01/15/2021 until: 01/14/2021)
Ing. Jan Novák , CSc.
Magistrů 921/9
Praha 4, Michle 140 00
Česká republika
From: 08/15/2008
  (from: 10/18/2022)
Miloš Fišer
Černého 426/8
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 12/10/2007
  (from: 01/18/2008 until: 08/25/2008)
Miloš Fišer
Černého 426/8
Praha 8 180 00
Česká republika
From: 12/10/2007 Until: 06/16/2008
  (from: 08/26/2008 until: 08/25/2008)
Ing. Ján Novák
Na lepším 1262/6
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 08/15/2008
  (from: 08/26/2008 until: 04/29/2012)
Ing. Ján Novák , CSc.
Magistrů 921/9
Praha 4, Michle 140 00
Česká republika
From: 08/15/2008
  (from: 04/30/2012 until: 10/17/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú a za spoločnosť konajú každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/11/1996)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/08/1993 until: 12/10/1996)
Capital: 
6 642 EUR Paid up: 6 642 EUR
  (from: 07/07/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/15/2003 until: 07/06/2009)
200 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 04/14/2003)
100 000 Sk
  (from: 03/08/1993 until: 08/09/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1992 v súlade s ust. § 105 a nasl.zák. 513/91 Zb.
  (from: 03/08/1993)
Zmeny v zápise vykonané v súlade s dodatkom č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.3.1994
  (from: 06/22/1994)
Doplnok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.8.1996.
  (from: 12/11/1996)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.7.1998. Spol. zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/10/1998)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.12.2000.
  (from: 01/18/2001)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.3.2003.
  (from: 04/15/2003)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.9.2003.
  (from: 07/01/2004)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person