Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3454/B

Business name: 
ATEMSEC, a.s.
  (from: 12/20/2005)
Registered seat: 
Zochova 5
Bratislava 811 03
  (from: 10/04/2007)
Identification number (IČO): 
35 906 081
  (from: 11/04/2004)
Date of entry: 
11/04/2004
  (from: 11/04/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/04/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod
  (from: 11/04/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
  (from: 11/04/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/04/2004)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/04/2004)
spracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa (okrem činností podliehajúcich zákonu č. 379/1996 Z.z.)
  (from: 11/04/2004)
poskytovanie software - predaj hotových produktov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/04/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/04/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/04/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/04/2004)
poradenská činnosť v oblasti priemyselnej, personálnej, administratívnej bezpečnosti, bezpečnosti informácií a informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2006)
vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2006)
vypracovanie projektov v oblasti prevádzky a bezpečnosti informačných systémov
  (from: 04/27/2006)
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
  (from: 04/27/2006)
zhromažďovanie verejne dostupných informácií
  (from: 04/27/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/04/2004)
Mgr. Peter Adamecký - predseda predstavenstva
Jána Stanislava 39
Bratislava 841 05
From: 03/29/2011
  (from: 04/02/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/04/2004)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 04/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 04/16/2009)
Supervisory board: 
Peter Žitný
Malinovského 7/1108
Brezno 977 01
From: 08/24/2007
  (from: 10/04/2007)
Silvia Žitná
Malinovského 7/1108
Brezno 977 01
From: 08/24/2007
  (from: 10/04/2007)
Adela Adamecká
Jána Stanislava 39/3080
Bratislava 841 05
From: 08/24/2007
  (from: 10/04/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.10.2004 vo forme notárskej zápisnice N 414/2004, Nz 78121/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom.
  (from: 11/04/2004)
Zmena obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti dňa 19.10.2005 z pôvodného: "ATEMSEC a.s." na nové: "ATEMSEC, a.s."
  (from: 12/20/2005)
Notárska zápisnica N 121/2006, Nz 13758/2006, NCRls 13662/2006 zo dňa 10.4.2006.
  (from: 04/27/2006)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2007.
  (from: 03/17/2007)
Notárska zápisnica N 364/2007 Nz 33046/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia do dňa 23.08.2007 - zmena sídla, odvolanie a menovanie predsedu predstavenstva a členov dozornej rady.
  (from: 10/04/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.7.2009.
  (from: 07/29/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2011.
  (from: 04/02/2011)
Date of updating data in databases:  05/20/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person