Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  44990/V

Obchodné meno: 
SMZ Kunová Teplica, s.r.o., v konkurze
  (od: 16.11.2021)
SMZ Kunová Teplica, s.r.o.
  (od: 24.09.1999 do: 15.11.2021)
Sídlo: 
197
Kunova Teplica 049 32
  (od: 02.03.2017)
Mlynské Nivy 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (od: 12.01.2016 do: 01.03.2017)
197
Kunova Teplica 049 33
  (od: 24.09.1999 do: 11.01.2016)
IČO: 
36 193 810
  (od: 24.09.1999)
Deň zápisu: 
24.09.1999
  (od: 24.09.1999)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 24.09.1999)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť: elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, laky, nátery, čistiace prostriedky, pevné a tekuté palivá, kovy, kovové rudy, drevo, stavebný materiál, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, stroje, technické potreby, papier, stroje pre priemysel a obchod, kancelárske stroje a zariadenia
  (od: 24.09.1999)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 24.09.1999)
odlievanie kovov - zlievárenstvo
  (od: 05.08.2002)
zámočníctvo
  (od: 05.08.2002)
kovoobrábanie
  (od: 05.08.2002)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (od: 05.08.2002)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (od: 05.08.2002)
výroba modelov a iných výrobkov z dreva
  (od: 05.08.2002)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (od: 05.08.2002)
cestná nákladná doprava
  (od: 05.08.2002)
Spoločníci: 
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Strojárensko-montážny závod, s.r.o. IČO: 36 189 936
197
Kunova Teplica
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.1999 do: 15.01.2002)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2003 do: 15.02.2006)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2002 do: 12.05.2003)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2002 do: 04.08.2002)
Alexander Kozsár
Šípkova 36
Rožňava 048 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2006 do: 01.03.2017)
Endre Kozsár
Šípkova 36
Rožňava 048 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.12.2006 do: 01.03.2017)
Katarína Kozsárová
Šípkova 36
Rožňava 048 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.2006 do: 18.09.2015)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.02.2006 do: 19.05.2022)
Ing. Ľubomír Cienciala
Slezká 781
Třinec 739 61
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2002 do: 04.08.2002)
Ing. Tomáš Motyka
Frýdecká 540
Třinec 739 61
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.01.2002 do: 04.08.2002)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Vojtech Balázs
  (od: 02.03.2017 do: 19.05.2022)
Vojtech Balázs
Vklad: 199 165 EUR Splatené: 199 165 EUR
  (od: 20.05.2022)
Strojárensko-montážny závod, s.r.o.
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 24.09.1999 do: 15.01.2002)
Ing. Ľubomír Cienciala
Vklad: 125 000 Sk Splatené: 125 000 Sk
  (od: 16.01.2002 do: 04.08.2002)
Ing. Tomáš Motyka
Vklad: 125 000 Sk Splatené: 125 000 Sk
  (od: 16.01.2002 do: 04.08.2002)
Vojtech Balázs
Vklad: 160 000 Sk Splatené: 160 000 Sk
  (od: 16.01.2002 do: 04.08.2002)
Vojtech Balázs
Vklad: 410 000 Sk Splatené: 410 000 Sk
  (od: 05.08.2002 do: 12.05.2003)
Vojtech Balázs
Vklad: 6 000 000 Sk Splatené: 6 000 000 Sk
  (od: 13.05.2003 do: 15.02.2006)
Vojtech Balázs
Vklad: 4 800 000 Sk Splatené: 4 800 000 Sk
  (od: 16.02.2006 do: 06.12.2006)
Katarína Kozsárová
Vklad: 1 200 000 Sk Splatené: 1 200 000 Sk
  (od: 16.02.2006 do: 10.06.2010)
Vojtech Balázs
Vklad: 1 800 000 Sk Splatené: 1 800 000 Sk
  (od: 07.12.2006 do: 10.06.2010)
Alexander Kozsár
Vklad: 1 500 000 Sk Splatené: 1 500 000 Sk
  (od: 07.12.2006 do: 10.06.2010)
Endre Kozsár
Vklad: 1 500 000 Sk Splatené: 1 500 000 Sk
  (od: 07.12.2006 do: 10.06.2010)
Katarína Kozsárová
Vklad: 39 833 EUR Splatené: 39 833 EUR
  (od: 11.06.2010 do: 18.09.2015)
Vojtech Balázs
Vklad: 59 750 EUR Splatené: 59 750 EUR
  (od: 11.06.2010 do: 01.03.2017)
Alexander Kozsár
Vklad: 49 791 EUR Splatené: 49 791 EUR
  (od: 11.06.2010 do: 18.09.2015)
Endre Kozsár
Vklad: 49 791 EUR Splatené: 49 791 EUR
  (od: 11.06.2010 do: 18.09.2015)
Alexander Kozsár
Vklad: 69 708 EUR Splatené: 69 708 EUR
  (od: 19.09.2015 do: 01.03.2017)
Endre Kozsár
Vklad: 69 707 EUR Splatené: 69 707 EUR
  (od: 19.09.2015 do: 01.03.2017)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 24.09.1999)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Vznik funkcie: 23.08.2000
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2000 do: 04.08.2002)
Katarín Kozsárová
Šípková 36
Rožňava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.1999 do: 06.09.2000)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Vznik funkcie: 23.08.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2002 do: 19.05.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 24.09.1999)
Základné imanie: 
199 165 EUR Rozsah splatenia: 199 165 EUR
  (od: 11.06.2010)
6 000 000 Sk Rozsah splatenia: 6 000 000 Sk
  (od: 13.05.2003 do: 10.06.2010)
410 000 Sk Rozsah splatenia: 410 000 Sk
  (od: 05.08.2002 do: 12.05.2003)
410 000 Sk
  (od: 16.01.2002 do: 04.08.2002)
200 000 Sk
  (od: 24.09.1999 do: 15.01.2002)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 12.5.2018
  (od: 16.11.2021)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Ondrej Gajdošek
Krmanova 14
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.05.2018
  (od: 16.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 184/99, NZ 179/99 zo dňa 6. 9. 1999 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (od: 24.09.1999)
Uznesenie VZ s.r.o. zo dňa 23.8.2000.
  (od: 07.09.2000)
Spoločenská zmluva zo dňa 11.12.2001. Rozhodnutie Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.12.2001, na základe ktorého spoločnosť SMZ Kunová Teplica, s.r.o. preberá majetok a záväzky /známe i neznáme/ spoločnosti Strojárensko-montážny závod, s.r.o., 049 33 Kunová Teplica 197, IČO: 36 189 936, zrušenej bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SMZ Kunová Teplica, s.r.o. a to ku dňu 16.1.2002.
  (od: 16.01.2002)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.2002 - not. záp. č. N 122/2002, Nz 90/2002.
  (od: 05.08.2002)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine zo dňa 6.5.2003.
  (od: 13.05.2003)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 30K/20/2017-107 zo dňa 4.5.2018, právoplatným dňa 29.5.2018, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka SMZ Kunová Teplica, s.r.o., so sídlom: Kunova Teplica 197, 049 32 Kunova Teplica, IČO: 36 193 810 a ustanovil do funkcie správcu podstaty JUDr. Ondreja Gajdošecha, so sídlom kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283.
  (od: 16.11.2021)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 27.2.2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.02.2016, č. k. 2R/1/2016 - 257, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.02.2016, v znení uznesenia zo dňa 11.3.2016 č.k. 2R/1/2016 – 270, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.4.2016, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka SMZ Kunová Teplica, s. r. o. , so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 193 810 a ustanovil správcu.
  (od: 08.10.2016)
Povolenie konania: 27.2.2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.02.2016, č. k. 2R/1/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.02.2016, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka SMZ Kunová Teplica, s. r. o. , so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 193 810.
  (od: 14.09.2016 do: 07.10.2016)
Reštrukturalizačný správca: 
JUSTICIA Recovery k. s.
Mlynské Nivy 48
Bratislava 821 01
Značka: S1699
Vznik funkcie: 27.02.2016
  (od: 14.09.2016)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 24.8.2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.8.2016 sp. zn.2R /1/2016-567, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.8.2016, súd nahradil súhlas skupiny č. 8 Skupina verejnoprávnych veriteľov s reštrukturalizačným plánom dlžníka SMZ Kunová Teplica, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO : 36 193 810, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 21.7.2016, potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka SMZ Kunová Teplica, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO : 36 193 810 v znení, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 21.7.2016 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka SMZ Kunová Teplica, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO : 36 193 810.
  (od: 08.10.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  01.07.2022
Dátum výpisu:  05.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)