Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33775/B

Business name: 
MARTEX TRADE, s.r.o.
  (from: 10/19/2004)
BUČINA TRANS, s.r.o.
  (from: 10/02/1997 until: 10/18/2004)
Registered seat: 
Rovniankova 1666/12
Bratislava - Petržalka 851 02
  (from: 10/19/2004)
Lučenecká cesta 1335/21
Zvolen 960 96
  (from: 10/02/1997 until: 10/18/2004)
Identification number (IČO): 
36 024 651
  (from: 10/02/1997)
Date of entry: 
10/02/1997
  (from: 10/02/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/02/1997)
Objects of the company: 
autoopravárenstvo
  (from: 10/02/1997)
oprava motorových vozíkov s mechanickým pohonom
  (from: 10/02/1997)
prenájom motorových vozidiel, strojov a prístrojov
  (from: 10/02/1997)
poradenská činnosť v oblasti dopravy a technickej diagnostiky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/02/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/1997)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 10/02/1997)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 10/02/1997)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/02/1997)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/02/1997)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 10/02/1997)
zasielateľstvo
  (from: 10/02/1997)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 01/30/1998)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 01/30/1998)
Partners: 
Pavol Martinec
Rovniankova 1666/12
Bratislava - Petržalka 851 02
Slovak Republic
  (from: 10/19/2004)
RENTON & RICH, s.r.o. IČO: 36 536 296
Roľnícka 1
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 10/27/2003 until: 04/14/2004)
BUČINA, a.s. IČO: 31 562 558
Lučenecká cesta 1335/21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 10/26/2003)
BUČINA, a.s. IČO: 31 562 558
Lučenecká cesta 1335/21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 10/02/1997 until: 02/09/1999)
Jaroslav Zsigo
Komenského 8
Hurbanovo 947 01
Slovak Republic
  (from: 04/15/2004 until: 10/18/2004)
Contribution of each member: 
Pavol Martinec
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/19/2004)
BUČINA, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/02/1997 until: 02/09/1999)
BUČINA, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 10/26/2003)
RENTON & RICH, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/27/2003 until: 04/14/2004)
Jaroslav Zsigo
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/15/2004 until: 10/18/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/19/2004)
Individual managing director
  (from: 04/15/2004 until: 10/18/2004)
Individual managing director
  (from: 10/27/2003 until: 04/14/2004)
konatelia
  (from: 10/02/1997 until: 10/26/2003)
Pavol Martinec
Rovniankova 1666/12
Bratislava - Petržalka 851 02
From: 09/13/2004
  (from: 06/30/2017)
Ľubomír Betka
  (from: 02/29/2000 until: 03/12/2001)
Pavol Martinec
Rovniankova 1666/12
Bratislava - Petržalka 851 02
From: 09/13/2004
  (from: 10/19/2004 until: 06/29/2017)
Roman Neubauer
Vansovej 1543/8
Zvolen
  (from: 10/02/1997 until: 06/02/2003)
Roman Neubauer
Vansovej 1543/8
Zvolen
From: 10/02/1997 Until: 07/30/2003
  (from: 06/03/2003 until: 10/26/2003)
Ing. Peter Petrovič
Medveckého 2
Zvolen
  (from: 10/02/1997 until: 06/02/2003)
Ing. Peter Petrovič
Medveckého 2
Zvolen
From: 10/02/1997 Until: 07/30/2003
  (from: 06/03/2003 until: 10/26/2003)
Radovan Richter
P. Blahu 3
Nové Zámky
From: 07/30/2003
  (from: 10/27/2003 until: 04/14/2004)
Radovan Richter
P. Blahu 3
Nové Zámky
From: 07/30/2003 Until: 03/29/2004
  (from: 04/15/2004 until: 04/14/2004)
Marián Tumpach
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (from: 10/02/1997 until: 06/02/2003)
Marián Tumpach
Francisciho 1621/1
Zvolen
From: 10/02/1997 Until: 07/30/2003
  (from: 06/03/2003 until: 10/26/2003)
Jaroslav Zsigó
Komenského 2
Hurbanovo 947 01
From: 03/29/2004
  (from: 04/15/2004 until: 10/18/2004)
Jaroslav Zsigó
Komenského 2
Hurbanovo 947 01
From: 03/29/2004 Until: 09/13/2004
  (from: 10/19/2004 until: 10/18/2004)
Ing. Bystrík Žák
Regionárska 39
Trenčín
  (from: 10/02/1997 until: 02/28/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/19/2004)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis tak ako je uvedené v podpisovom vzore.
  (from: 04/15/2004 until: 10/18/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/27/2003 until: 04/14/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/02/1997 until: 10/26/2003)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/03/2003)
200 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 06/02/2003)
100 000 Sk
  (from: 10/02/1997 until: 02/09/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/22/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 25.9.2012 č.k. 34 CbR/225/2009-16, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2012 súd zrušil obchodnú spoločnosť MARTEX TRADE, s.r.o., Rovniankova 1666/12, Bratislava s likvidáciou a vymenoval za likvidátora Milana Borodovčáka,adresa kancelárie : Tomášikova 26, 821 01 Bratislava.
  (from: 12/15/2012)
 Liquidators:
Ing. Róbert Baran
Seberíniho 2
Bratislava 821 03
From: 06/29/2017
  (from: 09/07/2017)
 Liquidators:
Milan Borodovčák
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
From: 10/22/2012 Until: 06/29/2017
  (from: 09/07/2017)
 Liquidators:
Milan Borodovčák
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
From: 10/22/2012
  (from: 12/15/2012 until: 09/06/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v súlade s ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/15/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č.Nz 208/97 zo dňa 10.9. 1997 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11344
  (from: 10/02/1997)
. Zapisuje sa predmet činnosti v zmysle povolenia a licencie vydaných Štátnym dráhovým úradom dňa 9.12.1997 pod č.j. 4740/97-ŠDÚ- ŠOD/Kr, a č.j. 5009/97-ŠDÚ-ŠOD/Kr.
  (from: 01/30/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia zakladateľa, zo dňa 16.7.1998 v NZ č. 206/98 napísanej v Notárskom úrade JUDr. Dariny Hornáčekovej vo Zvolene, Lučenec- ká cesta 1335/21 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/10/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 7.2.2001.
  (from: 03/13/2001)
. Rozhodnutím spoločníka zo dňa 15.11.2002 bolo schválené úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 06/03/2003)
. Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 30.7.2003 bol schválený prevod 100% obchodného podielu na nového spoločníka. Zmluva o prevode obchodného podielu z prevodcu BUČINA, a.s. Zvolen na nadobúdateľa RENT & RICH, s.r.o. Nové Zámky bola uzatovrená dňa 1.8.2003. Notárskou zápisnicuou č. N 149/2003, N 72593/2003 zo dňa 20.8.2003 bola schválená podľa rozhodnutia jediného spoločníka zmena zakladateľskej listiny spoločnosti.
  (from: 10/27/2003)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.11.2012, sp. zn. 34 Exre/402/2012 -3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2012.
  (from: 12/15/2012)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person