Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10970/L

Business name: 
BELL TEC, a. s.
  (from: 01/08/2019)
Registered seat: 
Medze 515/24
Liptovský Mikuláš 031 05
  (from: 01/08/2019)
Identification number (IČO): 
36 695 807
  (from: 01/08/2019)
Date of entry: 
11/08/2006
  (from: 01/08/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/08/2019)
Objects of the company: 
výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW, ak ide o výrobu elektriny vo veterných elektrárňach, malých vodných elektrárňach, solárnych zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej energie, zariadeniach na využitie bioplynu, zariadeniach na využitie biomasy
  (from: 01/08/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2019)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 01/08/2019)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2019)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 01/08/2019)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 01/08/2019)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 01/08/2019)
cestná nákladná doprava s cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/08/2019)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 01/08/2019)
nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
  (from: 01/08/2019)
technicko - organizačné zabezpečenie školení, kurzov a výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2019)
technicko - organizačné zabezpečenie spoločenských a kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/08/2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (from: 01/08/2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (from: 01/08/2019)
prípravné práce pre stavbu, demolácie, búracie práce a zemné práce
  (from: 01/08/2019)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 01/08/2019)
kalkulácie, oceňovanie a rozpočty stavebných prác
  (from: 01/08/2019)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 01/08/2019)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 01/08/2019)
Obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu špecifikácie VM1 - VM22 v zmysle rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
  (from: 01/08/2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 01/08/2019)
počítačové služby
  (from: 01/08/2019)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním
  (from: 01/08/2019)
výskum a vývoj v oblasti informačných technológií, bezpečnosti informačných technológií a šifrovej ochrany informácií
  (from: 01/08/2019)
vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 12/17/2020)
nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (from: 12/17/2020)
vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (from: 12/17/2020)
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 12/17/2020)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 12/17/2020)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 12/17/2020)
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 12/17/2020)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 12/17/2020)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 12/17/2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/17/2020)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/17/2020)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 12/17/2020)
výroba výrobkov obranného priemyslu
  (from: 12/17/2020)
výskum a vývoj výrobkov obranného priemyslu
  (from: 12/17/2020)
výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  (from: 12/17/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/08/2019)
Ing. Roman Kokavec - predseda predstavenstva
Medze 515/24
Liptovský Mikuláš 031 05
From: 01/08/2019
  (from: 01/08/2019)
Tomáš Gubka - Member of the Board of Directors
Stupy 1745/17
Banská Bystrica 974 05
From: 11/19/2020
  (from: 12/17/2020)
Ing. Dušan Králik - Member of the Board of Directors
Bukovinka - Ponická Huta 135/20
Poniky 976 33
From: 02/19/2021
  (from: 03/10/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje člen predstavenstva samostatne.
  (from: 01/08/2019)
Capital: 
170 000 EUR Paid up: 170 000 EUR
  (from: 01/08/2019)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 17 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: O prevode akcii rozhoduje predstavenstvo
  (from: 01/08/2019)
Stockholder: 
Juraj Hromada
Ponická Huta 207
Poniky 976 33
  (from: 12/17/2020 until: 03/09/2021)
Supervisory board: 
Lenka Hromadová
Kovačická ulica 15241/7
Banská Bystrica 974 04
From: 11/17/2020
  (from: 12/17/2020)
Agnesa Budaiová
Mičinská cesta 1810/28
Banská Bystrica 974 01
From: 11/17/2020
  (from: 12/17/2020)
Veronika Gubková
Stupy 1745/17
Banská Bystrica 974 05
From: 11/17/2020
  (from: 12/17/2020)
Ing. Richard Ortutay
Kuzmányho 1399/33
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/08/2019
  (from: 01/08/2019 until: 07/15/2020)
Ing. Richard Ortutay
Kuzmányho 1399/33
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/08/2019 Until: 07/08/2020
  (from: 07/16/2020 until: 07/15/2020)
Miroslava Kokavcová
Medze 515/24
Liptovský Mikuláš 031 05
From: 01/08/2019 Until: 11/16/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
Miroslava Kokavcová
Medze 515/24
Liptovský Mikuláš 031 05
From: 01/08/2019
  (from: 01/08/2019 until: 12/16/2020)
Martin Kokavec
Medze 515/24
Liptovský Mikuláš 031 05
From: 01/08/2019 Until: 11/16/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
Martin Kokavec
Medze 515/24
Liptovský Mikuláš 031 05
From: 01/08/2019
  (from: 01/08/2019 until: 12/16/2020)
Branislav Vráblik
Vladimíra Kunu 735/9
Liptovský Mikuláš
From: 07/08/2020 Until: 11/16/2020
  (from: 12/17/2020 until: 12/16/2020)
Branislav Vráblik
Vladimíra Kunu 735/9
Liptovský Mikuláš
From: 07/08/2020
  (from: 07/16/2020 until: 12/16/2020)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.10.2006 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/08/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2006.
  (from: 01/08/2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2012.
  (from: 01/08/2019)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person