Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34008/B

Business name: 
NSD Consulting, s.r.o., v likvidácii
  (from: 05/24/2006 until: 06/15/2010)
NSD Consulting, s.r.o.
  (from: 10/23/2002 until: 05/23/2006)
Registered seat: 
Palisády 33
Bratislava 811 06
  (from: 05/24/2006 until: 06/15/2010)
Maróthyho 6
Bratislava 811 06
  (from: 11/24/2004 until: 05/23/2006)
Horná 21
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/23/2002 until: 11/23/2004)
Identification number (IČO): 
36 056 685
  (from: 10/23/2002)
Date of entry: 
10/23/2002
  (from: 10/23/2002)
Date of deletion: 
06/16/2010
  (from: 06/16/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/16/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/2002)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/23/2002 until: 11/23/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
oraganizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
poskytovanie softvéru - predaj hotových progrmov na základe dohody s autorom
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
lízingová činnosť
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
faktoring
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
forfaiting
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
administratívne práce
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
kopírovacie a reprografické práce
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický, francúzsky a nemecký jazyk
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
predaj a výroba nenahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
organizačno-technické zabezpečenie výroby audiovizuálnych programov
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
činnosť organizačných ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
Partners: 
Ing. Boris Beniak
Hviezdoslavova 33/28
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 10/23/2002 until: 11/23/2004)
Marel Petor
Pod Donátom 16/56
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 10/23/2002 until: 11/23/2004)
MARKTRON s.r.o.
Maróthyho 6
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 11/24/2004 until: 06/15/2010)
Contribution of each member: 
Ing. Boris Beniak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/23/2002 until: 11/23/2004)
Marel Petor
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/23/2002 until: 11/23/2004)
MARKTRON s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/24/2004 until: 06/15/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
Ing. Boris Beniak
Hviezdoslavova 33/28
Žiar nad Hronom
From: 10/23/2002
  (from: 10/23/2002 until: 11/23/2004)
Ing. Boris Beniak
Hviezdoslavova 33/28
Žiar nad Hronom
From: 10/23/2002 Until: 10/21/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Maxim Pavlov
Jedľová 8597/2
Bratislava 821 07
From: 10/22/2004
  (from: 11/24/2004 until: 06/15/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/27/2006
  (from: 06/16/2010)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/27/2006
  (from: 05/24/2006 until: 06/15/2010)
 Liquidators:
Maxim Pavlov
Jedľová 8597/2
Bratislava 821 07
From: 04/27/2006 Until: 06/16/2010
  (from: 05/24/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne v rozsahu ustanovenia § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/24/2006)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2009
  (from: 06/16/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2009, ktorým schvaľuje konečnú účtovnú závierku spoločnosti a konečnú správu o priebehu a skončení likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Súhlas Daňového úradu Bratislava I zo dňa 03.05.2010 s výmazom spoločnosti NSD Consulting, s.r.o., v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť NSD Consulting, s.r.o., v likvidácii, Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 056 686, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 34008/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 06/16/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.09.2002, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/23/2002 until: 06/15/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.04.2006 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 27.04.2006.
  (from: 05/24/2006 until: 06/15/2010)
Date of updating data in databases:  09/26/2022
Date of extract :  09/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person