Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3480/B

Obchodné meno: 
eustream, a.s.
  (od: 15.11.2012)
Sídlo: 
Votrubova 11/A
Bratislava 821 09
  (od: 01.05.2012)
IČO: 
35 910 712
  (od: 10.12.2004)
Deň zápisu: 
10.12.2004
  (od: 10.12.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 10.12.2004)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.12.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.12.2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.12.2004)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.12.2004)
poskytovanie software - predaj hotových pogramov na základe zmluvy s autorom
  (od: 01.07.2006)
kopírovacie a rozmnožovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2006)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 01.07.2006)
technik požiarnej ochrany
  (od: 01.07.2006)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 01.07.2006)
zámočníctvo
  (od: 01.07.2006)
zváračské práce
  (od: 01.07.2006)
zemné a výkopové práce v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2006)
manipulácia s nákladom
  (od: 01.07.2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2006)
čistiace práce
  (od: 01.07.2006)
povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2006)
skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2006)
defektoskopické skúšky v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (od: 01.07.2006)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 01.07.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.07.2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 01.07.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.07.2006)
poskytovanie služieb v oblasti enviromentu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2006)
technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2006)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (od: 01.07.2006)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 01.07.2006)
montáž, oprava, údržba odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
  (od: 01.07.2006)
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 01.07.2006)
preprava plynu
  (od: 01.07.2006)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 01.07.2006)
montáž určených meradiel
  (od: 16.08.2006)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (od: 16.08.2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardvéru a softvéru
  (od: 12.07.2011)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu elektrické rozvádzače do 1000V, 500A
  (od: 12.07.2011)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí
  (od: 12.05.2012)
poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (od: 12.05.2012)
vydavateľská činnosť
  (od: 02.08.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.12.2004)
Ing. Miroslav Bodnár - člen
Tatranská 40
Levice 934 01
Vznik funkcie: 14.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2018)
Ing. Rastislav Jamrich - Podpredseda predstavenstva
Drotárska cesta 33/A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 09.02.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2021)
Ing. Michal Kľučár - Člen predstavenstva
Pod lesom 22
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 26.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2020)
Ing. Tomáš Mareček - predseda
Rudníkovská 529
Praha 190 12
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2017)
Ing. Ondrej Studenec
Hanulova 7
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 09.02.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom (i) troch (3) členov predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom (ii) predsedu predstavenstva a akéhokoľvek člena predstavenstva konajúcich spoločne, s výnimkou prípadu akéhokoľvek Nakladania s akýmikoľvek aktívami prepravnej siete plynu, ktorých hodnota prevyšuje dvesto miliónov eur (200 000 000 €), kedy spoločnosť koná prostredníctvom všetkých členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k v ytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 23.09.2014)
Základné imanie: 
282 928 727,09 EUR Rozsah splatenia: 282 928 727,09 EUR
  (od: 28.02.2013)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
  (od: 16.05.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 82 895 533,19 EUR
  (od: 16.05.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 200 000 000 EUR
  (od: 28.02.2013)
Akcionár: 
SPP Infrastructure, a.s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov 825 11
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Trgiňa , MBA
Hany Meličkovej 33
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 21.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2020)
Ing. Anton Matulčík
Banskobystrická 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 21.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2021)
Ing. Roman Hudík
Jelšová 30
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 21.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2021)
Jiří Zrůst
Karla Dvořáka 433
Stará Huť 262 02
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.2021)
Ing. Mikuláš Maník
Františky Andrássyovej 4169/16
Rožňava 048 01
Vznik funkcie: 18.11.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2021)
Mgr. Andrej Lendvay
Žihľava 281
Pôtor 991 03
Vznik funkcie: 18.11.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.2004 podľa § 163 a nasl. Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 742/2004, Nz 84774/2004 spísanej JUDr. Ivanom Macákom, notárom.
  (od: 10.12.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 282/2006, Nz 19127/2006, NCRIs 19044/2006 zo dňa 18.5.2006 - zvýšenie základného imania, odvolanie/menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, zmena stanov spoločnosti.
  (od: 01.07.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.2.2007.
  (od: 14.02.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 161/2007, Nz 21159/2007, NCRls 21053/2007.
  (od: 01.07.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2007.
  (od: 01.01.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2007 a 30.10.2007. Zmena obchodného mena z SPP - preprava, a.s. na eustream, a.s.
  (od: 03.01.2008)
Notárska zápisnica N 117/2008, Nz 17987/2008, NCRls 17806/2008 napísaná dňa 29.4.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.2008. Andreas Rau predseda predstavenstva od 1.7.2007 do 30.6.2008.
  (od: 01.07.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2008.
  (od: 03.09.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 74/2009, Nz 13553/2009 zo dňa 28.4.2009.
  (od: 09.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2010.
  (od: 09.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N143/2011 Nz 17118/2011 zo dňa 11.05.2011.
  (od: 12.07.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2011.
  (od: 13.09.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2011
  (od: 11.10.2011)
Zápis z výsledkov volieb členov Dozornej rady zo dňa 24.11.2011.
  (od: 07.12.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2012.
  (od: 01.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.2012
  (od: 21.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2012.
  (od: 02.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2013 a 24.01.2013.
  (od: 06.02.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRls 5409/2013 zo dňa 18.02.2013.
  (od: 28.02.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.03.2013.
  (od: 13.03.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2014 a 23.05.2014.
  (od: 13.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2014.
  (od: 05.07.2014)
Hlasovanie per rollam členov dozornej komisie zo dňa 25.07.2014.
  (od: 23.09.2014)
Hlasovanie per rollam členov dozornej komisie zo dňa 06.11.2014.
  (od: 17.12.2014)
Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 14.11.2016 - 15.11.2016 v znení dodatku k nemu zo dňa 23.01.2017.
  (od: 02.02.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.03.2017.
  (od: 21.04.2017)
Rozhodnutie členov dozornej komisie per rollam prijaté dňa 18.05.2017.
  (od: 17.11.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022
Dátum výpisu:  28.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)