Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10301/P

Obchodné meno: 
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
  (od: 21.12.2004)
Sídlo: 
Hraničná 662/17
Poprad 058 89
  (od: 21.12.2004)
IČO: 
36 500 968
  (od: 21.12.2004)
Deň zápisu: 
21.12.2004
  (od: 21.12.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.12.2004)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
  (od: 21.12.2004)
prevádzkovanie verejneých kanalizácií I. kategórie
  (od: 21.12.2004)
zámočníctvo
  (od: 21.12.2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 21.12.2004)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 21.12.2004)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 21.12.2004)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (od: 21.12.2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 21.12.2004)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 21.12.2004)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (od: 21.12.2004)
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  (od: 21.12.2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 21.12.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 21.12.2004)
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 21.12.2004)
práce s bagrom a žeriavom
  (od: 21.12.2004)
murárstvo
  (od: 21.12.2004)
tesárstvo
  (od: 21.12.2004)
izolatérstvo
  (od: 21.12.2004)
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
  (od: 21.12.2004)
verejné obstarávanie
  (od: 21.12.2004)
plynoinštalatérstvo
  (od: 21.12.2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 21.12.2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 21.12.2004)
laboratórne rozbory vody okrem úradných meraní
  (od: 23.08.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 23.08.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 23.08.2005)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu; E2 - zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov poznámka: S - E2 A
  (od: 23.08.2005)
výkon činnosti technika požiarnej ochrany
  (od: 04.03.2008)
výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW v malých vodných elektrárňach
  (od: 04.03.2008)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 04.03.2008)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích služieb
  (od: 04.03.2008)
inžinierske práce v stavebníctve v rozsahu voľných živností
  (od: 04.03.2008)
výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním Inžinierske stavby
  (od: 14.08.2019)
výkon činnosti stavbyvedúceho, inžinierske stavby - vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby) - potrubné a iné líniové stavby
  (od: 21.12.2004 do: 13.08.2019)
výkon činnosti stavebného dozoru , inžinierske stavby - vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby), potrubné a iné líniové stavby
  (od: 21.12.2004 do: 13.08.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.12.2004)
Philippe Guitard - člen
Betlémská 10/262
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019)
Ing. Martin Bernard , MBA - člen
Josefa Obadala 44/3387
Kroměříž 76 701
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2020)
Ing. Robert Tencer - člen
Nevädzová 6F/17211
Bratislava- Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 29.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019)
Ing. Peter Martinka - predseda
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 31.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2020)
Ing. Peter Dobrý - člen predstavenstva
Jilemnického 32/1955
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 31.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2020)
Martin Bernard - člen predstavenstva
U vodárny 855
Tlumačov 763 62
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 20.09.2010)
Martin Bernard - člen predstavenstva
U vodárny 855
Tlumačov 763 62
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2006 Skončenie funkcie: 28.08.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 20.09.2010)
Ing. Martin Bernard , MBA
U vodárny 855
Tlumačov 76 362
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2014 do: 25.03.2019)
Ing. Martin Bernard , MBA
U vodárny 855
Tlumačov 76 362
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2014 Skončenie funkcie: 28.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019 do: 25.03.2019)
Ing. Martin Bernard , MBA - člen
U vodárny 855
Tlumačov 763 62
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 28.10.2014)
Ing. Martin Bernard , MBA - člen
U vodárny 855
Tlumačov 763 62
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2010 Skončenie funkcie: 28.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2014 do: 28.10.2014)
Pierre Brunet - člen predstavenstva
Malátova 12/633
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 12.09.2008)
Pierre Brunet - člen predstavenstva
Malátova 12/633
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2006 Skončenie funkcie: 31.08.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.2008 do: 12.09.2008)
Peter Griger - člen
321
Gánovce 058 01
Vznik funkcie: 21.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2004 do: 12.10.2006)
Peter Griger - člen
321
Gánovce 058 01
Vznik funkcie: 21.12.2004 Skončenie funkcie: 28.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Philippe Guitard - člen
Betlémská 10/262
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2014 do: 25.03.2019)
Philippe Guitard - člen
Betlémská 10/262
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2014 Skončenie funkcie: 28.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019 do: 25.03.2019)
Philippe Guitard - člen
Pařížská 128/22
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 28.10.2014)
Philippe Guitard - člen
Pařížská 128/22
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2010 Skončenie funkcie: 28.08.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2014 do: 28.10.2014)
Philippe Guitard - člen predstavenstva
Jinonická 10/763
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 20.09.2010)
Philippe Guitard - člen predstavenstva
Jinonická 10/763
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2006 Skončenie funkcie: 28.08.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 20.09.2010)
Mikuláš Kovaľ - člen predstavenstva
Za vodou 4
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 29.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 04.05.2007)
Mikuláš Kovaľ - člen predstavenstva
Za vodou 4
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 29.08.2006 Skončenie funkcie: 31.03.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2007 do: 04.05.2007)
Ing. Peter Martinka - člen
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 28.10.2014)
Ing. Peter Martinka - člen
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.08.2010 Skončenie funkcie: 28.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2014 do: 28.10.2014)
Ing. Peter Martinka - člen
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.08.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2014 do: 25.03.2019)
Ing. Peter Martinka - člen
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.08.2014 Skončenie funkcie: 28.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019 do: 25.03.2019)
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva
Chabenecká 1528/7
Banská Bystrica - Rudlová 974 11
Vznik funkcie: 01.09.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.09.2008 do: 20.09.2010)
Ing. Peter Martinka - člen predstavenstva
Chabenecká 1528/7
Banská Bystrica - Rudlová 974 11
Vznik funkcie: 01.09.2008 Skončenie funkcie: 28.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 20.09.2010)
Tomáš Paclík - predseda predstavenstva
Šemberova 74/12
Olomouc 772 00
Ćeská republika
Vznik funkcie: 29.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 20.09.2010)
Tomáš Paclík - predseda predstavenstva
Šemberova 74/12
Olomouc 772 00
Ćeská republika
Vznik funkcie: 29.08.2006 Skončenie funkcie: 28.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 20.09.2010)
RNDr. Tomáš Paclík - predseda
Šemberova 12/74
Olomouc 77 200
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2014 do: 25.03.2019)
RNDr. Tomáš Paclík - predseda
Šemberova 12/74
Olomouc 77 200
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2014 Skončenie funkcie: 28.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019 do: 25.03.2019)
RNDr. Tomáš Paclík - predseda
Šemberova 74/12
Olomouc 772 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 28.10.2014)
RNDr. Tomáš Paclík - predseda
Šemberova 74/12
Olomouc 772 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2010 Skončenie funkcie: 28.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2014 do: 28.10.2014)
Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 18
Mariánka 900 33
Vznik funkcie: 21.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2004 do: 12.10.2006)
Vladimír Svrbický - predseda
Lesná 18
Mariánka 900 33
Vznik funkcie: 21.12.2004 Skončenie funkcie: 28.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Ing. Robert Tencer - člen
Nevädzová 6F/17211
Bratislava - Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 29.08.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2014 do: 25.03.2019)
Ing. Robert Tencer - člen
Nevädzová 6F/17211
Bratislava - Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 29.08.2014 Skončenie funkcie: 28.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019 do: 25.03.2019)
Ing. Róbert Tencer - člen
Tupého 51G/13161
Bratislava - Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 29.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 28.10.2014)
Ing. Róbert Tencer - člen
Tupého 51G/13161
Bratislava - Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 29.08.2010 Skončenie funkcie: 28.08.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2014 do: 28.10.2014)
Ing. Róbert Tencer - člen predstavenstva
Budatínska 3687/12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2007 do: 20.09.2010)
Ing. Róbert Tencer - člen predstavenstva
Budatínska 3687/12
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 28.08.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 20.09.2010)
RNDr. Tomáš Paclík - predseda
Šemberova 12/74
Olomouc 772 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2018 Skončenie funkcie: 30.07.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2020 do: 19.08.2020)
Ing. Peter Martinka - člen
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.08.2018 Skončenie funkcie: 30.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2020 do: 19.08.2020)
RNDr. Tomáš Paclík - predseda
Šemberova 12/74
Olomouc 772 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019 do: 19.08.2020)
Ing. Peter Martinka - člen
Kynceľová 124
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 29.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019 do: 19.08.2020)
Ing. Martin Bernard , MBA - člen
U vodárny 855
Tlumačov 763 62
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019 do: 19.08.2020)
Mikuláš Kovaľ - podpredseda
Za vodou 4
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 21.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2004 do: 12.10.2006)
Mikuláš Kovaľ - podpredseda
Za vodou 4
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 21.12.2004 Skončenie funkcie: 28.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne člen predstavenstva, ktorý bol na to vopred písomne poverený predstavenstvom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpis oprávnená osoba alebo oprávnené osoby.
  (od: 13.10.2006)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 16.04.2005 do: 12.10.2006)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 21.12.2004 do: 15.04.2005)
Základné imanie: 
33 200 EUR Rozsah splatenia: 33 200 EUR
  (od: 12.03.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 21.12.2004 do: 11.03.2009)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 12.03.2009)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 07.08.2007 do: 11.03.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.12.2004 do: 06.08.2007)
Akcionár: 
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S. A.
rue La Boétie 21
Paris 750 08
Francúzska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2017)
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
Poprad 058 89
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2004 do: 12.10.2006)
Prvá prevádzková, a.s.
Sládkovičova 7
Bratislava 811 06
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 31.12.2008)
VEOLIA VODA S.A.
avenue Kléber 36-38
Paris 750 16
Francúzska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2009 do: 06.03.2017)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Havrila
Kapacká 29/171
Ľubotín 065 41
Vznik funkcie: 01.10.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2017)
Mgr. Zuzana Nebusová
Smižianska 13/166
Spišské Tomášovce 052 01
Vznik funkcie: 01.10.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2017)
Vladimír Majkuth
Stará Voda 105
Švedlár 053 34
Vznik funkcie: 27.10.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2017)
Ing. Viktor Hayden , PhD.
Toporcerova 23
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 25.11.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2017)
Mgr. Katarína Hamráková
74
Vydrník 059 14
Vznik funkcie: 22.03.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2018)
Ing. Zuzana Kováčová
Ludvíka Svobodu 95/4885
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2018)
Ing. Štefan Kováč
194
Kluknava 053 51
Vznik funkcie: 29.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019)
Ing. Miluše Poláková
Kbel 224
Benátky nad Jizerou 294 71
Česká republika
Vznik funkcie: 03.09.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2020)
Ing. Patrik Tkáč , ACCA, PhD.
Krížová 2
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 31.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2020)
JUDr. Štefan Bieľak
Tatranská 750/30
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 29.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 27.09.2011)
JUDr. Štefan Bieľak
Tatranská 750/30
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 29.08.2006 Skončenie funkcie: 28.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2011 do: 27.09.2011)
JUDr. Štefan Bieľak - predseda dozornej rady
Tatranská 750/30
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 29.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2011 do: 30.07.2015)
JUDr. Štefan Bieľak - predseda dozornej rady
Tatranská 750/30
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 29.08.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.2015 do: 30.07.2015)
Zdenek Dlugoš
Tatranská 12
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 21.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2004 do: 19.06.2006)
Zdenek Dlugoš
Tatranská 12
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 21.12.2004 Skončenie funkcie: 03.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2006 do: 19.06.2006)
Milan Fecko
Mierová 115/87
Svit 059 21
Vznik funkcie: 21.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2004 do: 12.10.2006)
Milan Fecko
Mierová 115/87
Svit 059 21
Vznik funkcie: 21.12.2004 Skončenie funkcie: 28.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Tomáš Haltuf
Starého 12/2179
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 12.05.2008)
Tomáš Haltuf
Starého 12/2179
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2006 Skončenie funkcie: 31.03.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2008 do: 12.05.2008)
Ing. Jozef Havrila
Kapacká 171/29
Ľubotín 065 41
Vznik funkcie: 29.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2011 do: 06.03.2017)
Ing. Jozef Havrila
Kapacká 171/29
Ľubotín 065 41
Vznik funkcie: 29.08.2011 Skončenie funkcie: 30.09.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2017 do: 06.03.2017)
Viktor Hayden
Toporcerova 1328/23
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 21.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2004 do: 19.06.2006)
Viktor Hayden
Toporcerova 1328/23
Kežmarok 060 01
Vznik funkcie: 21.12.2004 Skončenie funkcie: 03.05.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2006 do: 19.06.2006)
László Hóka
1005
Strekov 941 37
Vznik funkcie: 21.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2004 do: 12.10.2006)
László Hóka
1005
Strekov 941 37
Vznik funkcie: 21.12.2004 Skončenie funkcie: 28.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Mgr. Jan Hrabák , Ph.D.
Palachova 3/1775
Žďár nad Sázavou 591 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.09.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.2014 do: 25.03.2019)
Mgr. Jan Hrabák , Ph.D.
Palachova 3/1775
Žďár nad Sázavou 591 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.09.2013 Skončenie funkcie: 02.09.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019 do: 25.03.2019)
Igor Iľko
52
Dolný Smokovec 059 81
Vznik funkcie: 22.03.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2013 do: 13.07.2018)
Igor Iľko
52
Dolný Smokovec 059 81
Vznik funkcie: 22.03.2012 Skončenie funkcie: 21.03.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2018 do: 13.07.2018)
Jozef Kaleta
393
Nová Ľubovňa 065 11
Vznik funkcie: 09.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.2005 do: 20.09.2010)
Jozef Kaleta
393
Nová Ľubovňa 065 11
Vznik funkcie: 09.06.2005 Skončenie funkcie: 28.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 20.09.2010)
Jozef Kaleta
393
Nová Ľubovňa 065 11
Vznik funkcie: 29.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 27.09.2011)
Jozef Kaleta
393
Nová Ľubovňa 065 11
Vznik funkcie: 29.08.2006 Skončenie funkcie: 28.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2011 do: 27.09.2011)
Pavol Kokoruďa
Ludvíka Svobodu 2604/47
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 14.02.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.03.2007 do: 25.02.2013)
Pavol Kokoruďa
Ludvíka Svobodu 2604/47
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 14.02.2007 Skončenie funkcie: 14.02.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2013 do: 25.02.2013)
Ing. Štefan Kováč
194
Kluknava 053 01
Vznik funkcie: 29.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2013 do: 25.03.2019)
Ing. Štefan Kováč
194
Kluknava 053 01
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 28.09.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019 do: 25.03.2019)
Vincent Kupec
393
Plavnica 065 45
Vznik funkcie: 21.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2004 do: 22.08.2005)
Vincent Kupec
393
Plavnica 065 45
Vznik funkcie: 21.12.2004 Skončenie funkcie: 24.04.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.08.2005 do: 22.08.2005)
Monika Kurillová
271
Vikartovce 059 19
Vznik funkcie: 08.12.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2006 do: 25.02.2013)
Monika Kurillová
271
Vikartovce 059 19
Vznik funkcie: 08.12.2005 Skončenie funkcie: 08.12.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2013 do: 25.02.2013)
Rudolf Kušnír
232
Kojšov 055 52
Vznik funkcie: 29.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 27.09.2011)
Rudolf Kušnír
232
Kojšov 055 52
Vznik funkcie: 29.08.2006 Skončenie funkcie: 28.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2011 do: 27.09.2011)
Jozef Mašlonka
52
Reľov 059 03
Vznik funkcie: 21.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2004 do: 12.10.2006)
Jozef Mašlonka
52
Reľov 059 03
Vznik funkcie: 21.12.2004 Skončenie funkcie: 28.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 12.10.2006)
Ing. Ján Mlynár
167
Švábovce 059 12
Vznik funkcie: 01.07.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.07.2015 do: 13.07.2018)
Ing. Ján Mlynár
167
Švábovce 059 12
Vznik funkcie: 01.07.2015 Skončenie funkcie: 31.10.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2018 do: 13.07.2018)
Zuzana Nebusová
Smižianska 13/166
Spišské Tomášovce 052 01
Vznik funkcie: 21.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.2004 do: 20.09.2010)
Zuzana Nebusová
Smižianska 13/166
Spišské Tomášovce 052 01
Vznik funkcie: 21.12.2004 Skončenie funkcie: 28.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 20.09.2010)
Zuzana Nebusová
Smižianska 13/166
Spišské Tomášovce 052 01
Vznik funkcie: 29.08.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.09.2010 do: 27.09.2011)
Zuzana Nebusová
Smižianska 13/166
Spišské Tomášovce 052 01
Vznik funkcie: 29.08.2006 Skončenie funkcie: 28.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2011 do: 27.09.2011)
Mgr. Zuzana Nebusová
Smižianska 166/13
Spišské Tomášovce 052 01
Vznik funkcie: 29.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2011 do: 06.03.2017)
Mgr. Zuzana Nebusová
Smižianska 166/13
Spišské Tomášovce 052 01
Vznik funkcie: 29.08.2011 Skončenie funkcie: 30.09.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2017 do: 06.03.2017)
Etienne Petit
U Plátenice 13/2224
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 27.09.2011)
Etienne Petit
U Plátenice 13/2224
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2006 Skončenie funkcie: 28.08.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2011 do: 27.09.2011)
Etienne Petit
U Plátenice 2224/13
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2011 do: 06.03.2017)
Etienne Petit
U Plátenice 2224/13
Praha 5 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.08.2011 Skončenie funkcie: 30.09.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2017 do: 06.03.2017)
Ing. Igor Petrík
Jarná 203/49
Margecany 055 01
Vznik funkcie: 29.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.09.2011 do: 25.02.2013)
Ing. Igor Petrík
Jarná 203/49
Margecany 055 01
Vznik funkcie: 29.08.2011 Skončenie funkcie: 28.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2013 do: 25.02.2013)
Mgr. Daniela Rúrová
750
Nová Ľubovňa 065 11
Vznik funkcie: 24.11.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2013 do: 06.03.2017)
Mgr. Daniela Rúrová
750
Nová Ľubovňa 065 11
Vznik funkcie: 24.11.2011 Skončenie funkcie: 24.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2017 do: 06.03.2017)
Ing. Jana Sedláková
Hutnícka 12/41
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 24.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.06.2006 do: 25.02.2013)
Ing. Jana Sedláková
Hutnícka 12/41
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 24.03.2006 Skončenie funkcie: 24.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2013 do: 25.02.2013)
Ing. Jana Sedláková
Hutnícka 12/41
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 23.09.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2013 do: 06.03.2017)
Ing. Jana Sedláková
Hutnícka 12/41
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 23.09.2011 Skončenie funkcie: 23.09.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2017 do: 06.03.2017)
Ing. Michal Švalb , MBA
Českobratrská 838/5
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2008 do: 16.09.2014)
Ing. Michal Švalb , MBA
Českobratrská 838/5
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.04.2008 Skončenie funkcie: 31.08.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.09.2014 do: 16.09.2014)
Ing. Peter Dobrý
Petra Jilemnického 32/1955
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.10.2016 Skončenie funkcie: 30.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.08.2020 do: 19.08.2020)
Ing. Miluše Poláková
57
Tuřice 294 74
Česká republika
Vznik funkcie: 03.09.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2019 do: 19.08.2020)
Ing. Peter Dobrý
Petra Jilemnického 32/1955
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 01.10.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.03.2017 do: 19.08.2020)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.01.2009)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
Prvá prevádzková, a.s.
Sládkovičova 7
Bratislava 811 06
  (od: 01.01.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  18.08.2022
Dátum výpisu:  20.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)