Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10974/L

Business name: 
,,CPI Finance Slovakia II, a. s., v likvidácii"
  (from: 06/12/2019 until: 03/30/2020)
CPI Finance Slovakia II, a. s.
  (from: 08/31/2016 until: 06/11/2019)
Registered seat: 
Mostová 34
Ružomberok 034 01
  (from: 04/25/2018 until: 03/30/2020)
Dúbravská cesta 14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 08/31/2016 until: 04/24/2018)
Identification number (IČO): 
50 479 431
  (from: 08/31/2016)
Date of entry: 
08/31/2016
  (from: 08/31/2016)
Date of deletion: 
03/31/2020
  (from: 03/31/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/31/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/31/2016)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
sprostredkovanie poskytnutia úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
Martin Němeček - predseda predstavenstva
Jakubská 649/8
Praha 1 – Staré město 110 00
Česká republika
From: 08/31/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Zdeněk Havelka - člen predstavenstva
Loretánská 106/23
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 08/31/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Martin Němeček - predseda predstavenstva
Jakubská 649/8
Praha 1 – Staré město 110 00
Česká republika
From: 08/31/2016
  (from: 08/31/2016 until: 02/19/2019)
Zdeněk Havelka - člen predstavenstva
Loretánská 106/23
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 08/31/2016
  (from: 08/31/2016 until: 02/19/2019)
JUDr. Leona Jacháčková - člen
Náměstí SNP 1122/14
Brno 613 00
Česká republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 03/30/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/20/2019 until: 03/30/2020)
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/25/2018 until: 02/19/2019)
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/31/2016 until: 04/24/2018)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
Stockholder: 
CPI PROPERTY GROUP
rue de la Vallée 40
Luxemburg 2661
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (from: 08/31/2016 until: 02/19/2019)
GRANDHOTEL ZLATÝ LEV a.s.
Vladislavova 1390/17
Praha 1 - Nové Město 110 00
Česká republika
  (from: 02/20/2019 until: 03/30/2020)
Supervisory board: 
Ivan Nosko
Malé Tatry 6052/12
Ružomberok 034 01
From: 08/31/2016
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
Pavel Semrád
Kladská 774
Úvaly 250 82
Česká republika
From: 08/31/2016
  (from: 08/31/2016 until: 03/15/2017)
Pavel Semrád
Kladská 774
Úvaly 250 82
Česká republika
From: 08/31/2016 Until: 03/01/2017
  (from: 03/16/2017 until: 03/15/2017)
Milan Trněný
Bellova 355/19
Brno 623 00
Česká republika
From: 08/31/2016
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
Ing. Erik Morgenstern
Na plužině 353/10
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 03/01/2017 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ing. Erik Morgenstern
Na plužině 353/10
Praha 8 182 00
Česká republika
From: 03/01/2017
  (from: 03/16/2017 until: 02/19/2019)
Ing. Radan Kamenický
Zahradní 1439
Nové Město na Morave 592 31
Česká republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 03/30/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/27/2019
  (from: 06/12/2019)
 Liquidators:
Ing. Zdeněk Havelka
Loretánská 106/23
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 05/27/2019 Until: 03/31/2020
  (from: 06/12/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene Spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti podľa § 72 a nasl. ObchZ samostatne. Likvidátor podpisuje za Spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/12/2019)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 17.03.2020, na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 27.05.2019 o zrušení spoločnosti a jej vstupu do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina – pobočka Ružomberok zo dňa 21.01.2020 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom „CPI Finance Slovakia II, a. s., v likvidácii“ so sídlom Mostová 34, Ružomberok 034 01 IČO: 50 479 431 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 31.03.2020 V Y M A Z Á V A.
  (from: 03/31/2020)
Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 16.08.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 386/2016, Nz 28859/2016, NCRls 29669/2016 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 5131991 Zb. Obchodný zákoník.
  (from: 08/31/2016 until: 03/30/2020)
Date of updating data in databases:  12/02/2021
Date of extract :  12/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person