Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2931/V

Obchodné meno: 
MIPRIMA s.r.o.
  (od: 10.11.1998 do: 09.03.2004)
AGROS, s.r.o., Trebišov
  (od: 08.01.1998 do: 09.11.1998)
AGROS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce
  (od: 22.04.1993 do: 07.01.1998)
Sídlo: 
Hviezdoslavova 17
Michalovce 071 01
  (od: 10.11.1998 do: 09.03.2004)
Čsl. armády 1254/20
Trebišov 075 01
  (od: 19.01.1996 do: 09.11.1998)
Koceľova 6
Michalovce 071 01
  (od: 22.04.1993 do: 18.01.1996)
IČO: 
31 670 628
  (od: 22.04.1993)
Deň zápisu: 
22.04.1993
  (od: 22.04.1993)
Deň výmazu: 
10.03.2004
  (od: 10.03.2004)
Dôvod výmazu: 
zrušenie rozhodnutím súdu
  (od: 10.03.2004)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 22.04.1993)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 22.04.1993 do: 09.03.2004)
obchodná činnosť v odbore: hospodárske zvieratá, textil, odevy, obuv, kožené výrobky, drogéria, nábytok, drevo a výrobky z dreva, potraviny, mäso, údeniny, obilie, múka, cestoviny, ovocie, zelenina
  (od: 19.01.1996 do: 09.03.2004)
výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (od: 03.12.1997 do: 09.03.2004)
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
výroba cestovín
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
prenájom dopravných zariadení
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
prenájom strojov a nástrojov v oblasti pekárenskej výroby
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
leasing spojený s financovaním
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
inžinierska činnosť mimo vybraných činností vo výstavbe
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
podávanie jedál (bez prípravy)
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
veľkoobchod a maloobchod-poľnohospodárske základné produkty, obilie, osivo, krmivo, rastliny, kvety, koža, potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje v originálnom balení, ovocie, zelenina, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, mliekarenské výrobky, vajcia, olej, tuky, tabak a tabakový tovar, cukor, čokoláda, cukrovinky, káva, čaj, kakao, korenie, tovar pre domácnosť, rozhlasové a televízne prístroje, sklo, porcelán, tapety, laky, náterové a čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, poľnohospodárske traktory, papierenský tovar, kožená galantéria, drevo a stavebný materiál, pevné, tekuté a plynné palivá, stroje a technologické potreby, priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, priemyselné chemické potreby, chemické výrobky (mimo jedov a žieravín)
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
sekretárske služby a preklady
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
cestná nákladná doprava
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
mliekarenstvo
  (od: 29.01.1999 do: 09.03.2004)
mlynárstvo
  (od: 29.01.1999 do: 09.03.2004)
Spoločníci: 
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Koceľova 6
Michalovce
  (od: 03.12.1997 do: 09.11.1998)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Koceľova 6
Michalovce
  (od: 22.04.1993 do: 02.12.1997)
Juraj Sunitra
583
Pavlovce nad Uhom
  (od: 10.11.1998 do: 09.03.2004)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 22.04.1993 do: 02.12.1997)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk
  (od: 03.12.1997 do: 09.11.1998)
Juraj Sunitra
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk
  (od: 10.11.1998 do: 09.03.2004)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 10.11.1998 do: 09.03.2004)
konateľ
  (od: 17.02.1998 do: 09.11.1998)
konateľ
  (od: 22.04.1993 do: 16.02.1998)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Koceľova 6
Michalovce
  (od: 22.04.1993 do: 02.12.1997)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Koceľova 6
Michalovce
  (od: 03.12.1997 do: 09.11.1998)
Mária Juhásová
Koceľova 6
Michalovce
  (od: 17.02.1998 do: 09.11.1998)
Juraj Sunitra
583
Pavlovce nad Uhom
  (od: 10.11.1998 do: 09.03.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 10.11.1998 do: 09.03.2004)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 17.02.1998 do: 09.11.1998)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 22.04.1993 do: 16.02.1998)
Základné imanie: 
200 000 Sk
  (od: 03.12.1997 do: 09.03.2004)
100 000 Sk
  (od: 22.04.1993 do: 02.12.1997)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. František Palčík
S. Chalupku 18
Michalovce
  (od: 22.12.1999 do: 09.03.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 2931/V pri: Obchodné meno: MIPRIMA s.r.o. Sídlo: Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce IČO: 31 670 628 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 1K 99/99-103 zo dňa 16.7.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.9.2003 o zrušení konkurzu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (od: 10.03.2004)
Spoločnosť bola založená zakladacou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 27.1.1993 v súlade s § 105 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 22.04.1993 do: 09.03.2004)
Na spoločnosť s ručením obmedzeným prešla časť práv a záväzkov Štátneho majetku Trebišov, š. p. určená zmluvou o predaji majetku zo dňa 29. 9. 1995 podľa zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
  (od: 02.10.1995 do: 09.03.2004)
AGROS, spoločnosť s ručením obmedzeným Micha- lovce so sídlom Čsl. armády 1254/20 Trebišov preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti AGROSTRED, spol. s r.o., Čsl. armády 1254/20 Trebišov podľa § 69 zákona č. 513/91 Zb. na základe zmluvy o zlučení uzavretej dňa 13.6.1997 medzi AGROSTRED, spol. s r.o. a AGROS, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce so sídlom v Trebišove.
  (od: 03.12.1997 do: 09.03.2004)
Notárska zápisnica z VZ spoločníkov zo dňa 9.12.1997.
  (od: 08.01.1998 do: 09.03.2004)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 22.12.1997 - dodatok č. 3.
  (od: 17.02.1998 do: 09.03.2004)
Zmena zakl. listiny podľa not. zápisnice zo dňa 22.10.1998.
  (od: 10.11.1998 do: 09.03.2004)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 196/98, Nz 196/98 zo dňa 3.6.1998.
  (od: 29.01.1999 do: 09.03.2004)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 1K 99/99-10 zo dňa 30.8.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: MIPRIMA, s.r.o., so sídlom v Michalovciach, Hviezdoslavava 17, IČO: 31 670 628 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. František Palčík, komerčný právnik, so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 18.
  (od: 22.12.1999 do: 09.03.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  14.09.2021
Dátum výpisu:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)