Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  71721/L

Business name: 
MV Consulting, spol. s r.o.
  (from: 03/29/2000)
Registered seat: 
Tatranská ul. 727
Važec 032 61
  (from: 02/06/2019)
Identification number (IČO): 
36 197 505
  (from: 03/29/2000)
Date of entry: 
03/29/2000
  (from: 03/29/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/29/2000)
Objects of the company: 
sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb
  (from: 03/29/2000)
veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovanie obchodu v sortimente: textil a textilné výrobky, konfekcia, bytový textil a doplnky, kožený tovar, obuv, nábytok a svietidlá, podlahové krytiny, drevené podlahy, predmety a zariadenia pre domácnosť, hračky, spotrebná elektronika a nosiče zvuku, športové potreby, kvety a rastliny, knihy, papier a kancelárske potreby, kozmetika, hygienické a čistiace potreby, sklo a sklenené výrobky, porcelán a keramika, drevostavebný materiál, dvojstopové motorové vozidlá, vrátane súčiastok a príslušenstva, pohonné hmoty, poľnohospodárske základné suroviny a produkty, potravinársky tovar, vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov, palivá, rudy, kovy a technické chemikálie, drevo a stavebný materiál, technické potreby, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu, stavebné stroje, stroje pre textilný priemysel, šijacie a pletacie stroje, kancelárske stroje a zariadenia, poľnohospodárske stroje a traktory, vrátane príslušenstva a náradia, priemyselné zariadenia, železiarsky tovar, elektrické prístroje pre domácnosť, vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, tapety, náterové hmoty, čistiace prostriedky, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, chemické výrobky okrem jedov a žieravín, hnojivá, živočíšne výrobky, lieh, liehové tekutiny, octy, nerastné suroviny a výrobky z nich, farby, laky, farbivá, pigmenty, tmely, zápalky, fotografické a kinematografické výrobky, plasty a výrobky z plastov, kaučuk a výrobky z neho, usne, kožušiny a výrobky z nich, výrobky z dreva, výrobky zo slamy, esparty a košikárske výrobky, buničina, papier a lepenka, výrobky z kameňa, cementu, sádry, azbestu alebo podobných materiálov, klenoty vrátane perál, drahokamov, polodrahokamov, drahých kovov, kovov platovaných drahými kovmi a výrobkov z nich, bižutérie, mincí
  (from: 03/29/2000)
zásielkový predaj
  (from: 03/29/2000)
výroba videa
  (from: 03/29/2000)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 03/29/2000)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 03/29/2000)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 03/29/2000)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/29/2000)
podnikateľské poradenstvo v oblasti výroby, obchodu a služieb v predmete podnikania
  (from: 03/29/2000)
návrhy a zriaďovanie interiérov
  (from: 03/29/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/29/2000)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/29/2000)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 03/29/2000)
servis športového náradia
  (from: 03/29/2000)
skladovanie
  (from: 03/29/2000)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 03/29/2000)
predaj motorových vozidiel
  (from: 03/29/2000)
výroba prívesov a návesov
  (from: 03/29/2000)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení a ostatných strojov a nástrojov
  (from: 03/29/2000)
zemné práce s mechanizmami a poskytovanie služieb s mechanizmami
  (from: 03/29/2000)
výroba nožiarskeho tovaru
  (from: 03/29/2000)
výroba jednoduchého železiarskeho tovaru
  (from: 03/29/2000)
veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovanie obchodu v sortimente: výrobky z kovu, strojov elektrozariadení a prístrojov, ich častí súčastí a príslušenstva k týmto strojom, vozidiel, dopravných zariadení, optických, meracích, kontrolných alebo presných nástrojov, prístrojov, nábytku okrem starožitností, montovaných stavieb, hier, športových potrieb, umeleckých diel mimo starožitností, zberateľských predmetov mimo starožitností, videoprogramov, technologických celkov, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, ich častí a súčastí a príslušenstva k nim, tovaru kultúrnej spotreby, výrobkov poľnohospodárskych, lesníckych, vodohospodárskych, výrobkov hutníckej výroby a drevospracujúceho priemyslu
  (from: 03/29/2000)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 02/06/2019)
Manikúra
  (from: 02/06/2019)
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 11/22/2023)
Partners: 
Miroslava Birošíková
Tatranská 727
Važec 032 61
Slovak Republic
  (from: 09/07/2022)
Contribution of each member: 
Miroslava Birošíková
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/07/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/29/2000)
Miroslava Birošíková
Tatranská 727
Važec 032 61
From: 06/06/2014
  (from: 02/06/2019)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/29/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/09/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16. 2. 2000 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/29/2000)
Date of updating data in databases:  07/12/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person