Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  71721/L

Business name: 
MV Consulting, spol. s r.o.
  (from: 03/29/2000)
Registered seat: 
Tatranská ul. 727
Važec 032 61
  (from: 02/06/2019)
Tatranské Námestie 4582/2
Poprad 058 01
  (from: 07/11/2014 until: 02/05/2019)
Dolný Smokovec 36
Vysoké Tatry 059 81
  (from: 11/07/2009 until: 07/10/2014)
Vodárenská 102
Poprad 058 01
  (from: 06/02/2004 until: 11/06/2009)
Inovecká 14
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 03/29/2000 until: 06/01/2004)
Identification number (IČO): 
36 197 505
  (from: 03/29/2000)
Date of entry: 
03/29/2000
  (from: 03/29/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/29/2000)
Objects of the company: 
sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb
  (from: 03/29/2000)
veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovanie obchodu v sortimente: textil a textilné výrobky, konfekcia, bytový textil a doplnky, kožený tovar, obuv, nábytok a svietidlá, podlahové krytiny, drevené podlahy, predmety a zariadenia pre domácnosť, hračky, spotrebná elektronika a nosiče zvuku, športové potreby, kvety a rastliny, knihy, papier a kancelárske potreby, kozmetika, hygienické a čistiace potreby, sklo a sklenené výrobky, porcelán a keramika, drevostavebný materiál, dvojstopové motorové vozidlá, vrátane súčiastok a príslušenstva, pohonné hmoty, poľnohospodárske základné suroviny a produkty, potravinársky tovar, vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov, palivá, rudy, kovy a technické chemikálie, drevo a stavebný materiál, technické potreby, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu, stavebné stroje, stroje pre textilný priemysel, šijacie a pletacie stroje, kancelárske stroje a zariadenia, poľnohospodárske stroje a traktory, vrátane príslušenstva a náradia, priemyselné zariadenia, železiarsky tovar, elektrické prístroje pre domácnosť, vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, tapety, náterové hmoty, čistiace prostriedky, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, chemické výrobky okrem jedov a žieravín, hnojivá, živočíšne výrobky, lieh, liehové tekutiny, octy, nerastné suroviny a výrobky z nich, farby, laky, farbivá, pigmenty, tmely, zápalky, fotografické a kinematografické výrobky, plasty a výrobky z plastov, kaučuk a výrobky z neho, usne, kožušiny a výrobky z nich, výrobky z dreva, výrobky zo slamy, esparty a košikárske výrobky, buničina, papier a lepenka, výrobky z kameňa, cementu, sádry, azbestu alebo podobných materiálov, klenoty vrátane perál, drahokamov, polodrahokamov, drahých kovov, kovov platovaných drahými kovmi a výrobkov z nich, bižutérie, mincí
  (from: 03/29/2000)
zásielkový predaj
  (from: 03/29/2000)
výroba videa
  (from: 03/29/2000)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 03/29/2000)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 03/29/2000)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 03/29/2000)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/29/2000)
podnikateľské poradenstvo v oblasti výroby, obchodu a služieb v predmete podnikania
  (from: 03/29/2000)
návrhy a zriaďovanie interiérov
  (from: 03/29/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/29/2000)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/29/2000)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 03/29/2000)
servis športového náradia
  (from: 03/29/2000)
skladovanie
  (from: 03/29/2000)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 03/29/2000)
predaj motorových vozidiel
  (from: 03/29/2000)
výroba prívesov a návesov
  (from: 03/29/2000)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení a ostatných strojov a nástrojov
  (from: 03/29/2000)
zemné práce s mechanizmami a poskytovanie služieb s mechanizmami
  (from: 03/29/2000)
výroba nožiarskeho tovaru
  (from: 03/29/2000)
výroba jednoduchého železiarskeho tovaru
  (from: 03/29/2000)
veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovanie obchodu v sortimente: výrobky z kovu, strojov elektrozariadení a prístrojov, ich častí súčastí a príslušenstva k týmto strojom, vozidiel, dopravných zariadení, optických, meracích, kontrolných alebo presných nástrojov, prístrojov, nábytku okrem starožitností, montovaných stavieb, hier, športových potrieb, umeleckých diel mimo starožitností, zberateľských predmetov mimo starožitností, videoprogramov, technologických celkov, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, ich častí a súčastí a príslušenstva k nim, tovaru kultúrnej spotreby, výrobkov poľnohospodárskych, lesníckych, vodohospodárskych, výrobkov hutníckej výroby a drevospracujúceho priemyslu
  (from: 03/29/2000)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 02/06/2019)
Manikúra
  (from: 02/06/2019)
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 11/22/2023)
Partners: 
Miroslava Birošíková
Tatranská 727
Važec 032 61
Slovak Republic
  (from: 09/07/2022)
Miroslava Alexová
Hlavná 95/96
Vernár 059 17
Slovak Republic
  (from: 07/11/2014 until: 02/05/2019)
Miroslava Birošíková
Tatranská 727
Važec 032 61
Slovak Republic
  (from: 02/06/2019 until: 09/06/2022)
Ing. Dagmar Filipová
Lipová 1/11
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 03/29/2000 until: 06/01/2004)
Ing. Christian Florio
Prešovská 2731/36
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 06/02/2004 until: 11/06/2009)
Vittorio Grea
Štefánikovo nám. 1936/2
Spišská Nová Ves 052 01
Slovak Republic
  (from: 03/29/2000 until: 06/01/2004)
Miloslav Kavečanský
Tomášikova 2502/20
Poprad 058 01
Slovak Republic
  (from: 11/07/2009 until: 07/10/2014)
Marián Kováč
Dolný Smokovec 36
Dolný Smokovec 059 81
Slovak Republic
  (from: 06/02/2004 until: 07/10/2014)
Contribution of each member: 
Miroslava Birošíková
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/07/2022)
Vittorio Grea
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 03/29/2000 until: 06/01/2004)
Ing. Dagmar Filipová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/29/2000 until: 06/01/2004)
Ing. Christian Florio
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/02/2004 until: 07/08/2009)
Marián Kováč
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/02/2004 until: 07/08/2009)
Ing. Christian Florio
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 07/09/2009 until: 11/06/2009)
Marián Kováč
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 07/09/2009 until: 07/10/2014)
Miloslav Kavečanský
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 11/07/2009 until: 07/10/2014)
Miroslava Alexová
  (from: 07/11/2014 until: 02/05/2019)
Miroslava Birošíková
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/06/2019 until: 09/06/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/29/2000)
Miroslava Birošíková
Tatranská 727
Važec 032 61
From: 06/06/2014
  (from: 02/06/2019)
Miroslava Alexová
Hlavná 95/96
Vernár 059 17
From: 06/06/2014
  (from: 07/11/2014 until: 02/05/2019)
Ing. Christian Florio
Prešovská 2731/36
Poprad 058 01
From: 05/19/2004
  (from: 06/02/2004 until: 11/06/2009)
Ing. Christian Florio
Prešovská 2731/36
Poprad 058 01
From: 05/19/2004 Until: 06/26/2009
  (from: 11/07/2009 until: 11/06/2009)
Vittorio Grea
Štefánikovo nám. 1936/2
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 03/29/2000 until: 06/01/2004)
Vittorio Grea
Štefánikovo nám. 1936/2
Spišská Nová Ves 052 01
Until: 05/19/2004
  (from: 06/02/2004 until: 06/01/2004)
Miloslav Kavečanský
Tomášikova 2502/20
Poprad 058 01
From: 06/26/2009
  (from: 11/07/2009 until: 07/10/2014)
Miloslav Kavečanský
Tomášikova 2502/20
Poprad 058 01
From: 06/26/2009 Until: 06/06/2014
  (from: 07/11/2014 until: 07/10/2014)
Marián Kováč
Dolný Smokovec 36
Dolný Smokovec 059 81
From: 05/19/2004
  (from: 06/02/2004 until: 07/10/2014)
Marián Kováč
Dolný Smokovec 36
Dolný Smokovec 059 81
From: 05/19/2004 Until: 06/06/2014
  (from: 07/11/2014 until: 07/10/2014)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/29/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/09/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/29/2000 until: 07/08/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16. 2. 2000 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/29/2000)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person