Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3497/B

Obchodné meno: 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  (od: 01.01.2005)
Sídlo: 
Rožňavská 1
Bratislava 832 72
  (od: 25.08.2006)
IČO: 
35 914 939
  (od: 01.01.2005)
Deň zápisu: 
01.01.2005
  (od: 01.01.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2005)
Predmet podnikania (činnosti): 
prevádzkovanie dopravy na dráhe – celoštátne a regionálne dráhy
  (od: 06.06.2017)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 01.01.2005)
organizačné zabezpečenie vzdelávania v oblasti železničnej dopravy
  (od: 01.01.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.01.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 01.01.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 01.01.2005)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.01.2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware, software
  (od: 01.01.2005)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 01.01.2005)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.01.2005)
zasielateľstvo
  (od: 01.01.2005)
poskytovanie poštových služieb
  (od: 01.01.2005)
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
  (od: 01.01.2005)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 01.01.2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2005)
činnosť colného deklaranta
  (od: 01.01.2005)
kovoobrábanie
  (od: 01.01.2005)
prevádzkovanie odborných knižníc
  (od: 01.01.2005)
obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 25.06.2005)
administratívne a fotografické práce
  (od: 25.06.2005)
skladovanie vecí okrem prevádzkovania verejného colného skladu
  (od: 25.06.2005)
zváranie dráhových vozidiel
  (od: 25.06.2005)
prevádzkovanie úschovní batožín
  (od: 20.10.2009)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť
  (od: 06.06.2017)
opravy, údržba, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie a dopravné
  (od: 06.06.2017)
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel
  (od: 06.06.2017)
vykonávanie inšpekcií a nedeštruktívneho skúšania oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení
  (od: 06.06.2017)
vykonávanie určených činností: montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie, skúšky UTZ elektrických na železničných dráhach
  (od: 06.06.2017)
vykonávanie montáží, opravy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových
  (od: 06.06.2017)
vykonávanie montáží, opravy, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových
  (od: 06.06.2017)
vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky a overovaním technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku
  (od: 06.06.2017)
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach zdvíhacích a dopravných - obsluha zdvíhacích zariadení a obsluha dopravných zariadení
  (od: 06.06.2017)
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach - obsluha tlakových zariadení
  (od: 06.06.2017)
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických
  (od: 06.06.2017)
vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach - obsluha plynových zariadení
  (od: 06.06.2017)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 06.06.2017)
nedeštruktívne skúšanie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií
  (od: 04.08.2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 04.08.2018)
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv a rekonštrukcií dráhových vozidiel
  (od: 04.08.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 02.06.2023)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.01.2005)
Mgr. Peter Helexa - Predseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 01.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2023)
Mgr. Martin Bahurinský - Podpredseda predstavenstva
Zuzany Chalupovej 4004/12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 01.12.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2023)
Ing. Karol Henzély , MBA - Člen predstavenstva
Oštepová 1517/6
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 30.11.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 30.01.2021)
Dozorná rada: 
Peter Dubovský
47
Kriváň 962 04
Vznik funkcie: 23.01.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.02.2015)
Ján Viglaš
Mlynica 85
Veľký Slavkov 059 91
Vznik funkcie: 24.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.05.2020)
Ing. Tomáš Vašuta
Pivonková ulica 1797/22
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 25.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.06.2020)
Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič
Třebíčska 1834/8
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 28.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2022)
Ing. Ivan Černega
Borov 36
Medzilaborce 068 01
Vznik funkcie: 14.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2022)
Výška základného imania: 
212 441 088 EUR Rozsah splatenia: 212 441 088 EUR
  (od: 14.07.2009)
Akcie: 
Počet: 64
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 392 EUR
  (od: 14.07.2009)
Akcionár: 
Slovenská republika - práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.06.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 511/2004, Nz 89827/2004 rozdelením obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226, v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť je právnym nástupcom a zároveň preberá všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226 ku dňu 01.01.2005.
  (od: 01.01.2005)
Notárska zápisnica N 212/2005, Nz 27988/2005, NCRls 27620/2005 zo dňa 20.6.2005.
  (od: 25.06.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 382/2005, Nz 51906/2005, NCRls 51234/2005 zo dňa 02.11.2005.
  (od: 22.11.2005)
Oprávnenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy ev.č. E-60/2005 zo dňa 23.12.2005. Oprávnenie vydané Štátnym dráhovým úradom ev.č. K - 24/2005 zo dňa 1.7.2005.
  (od: 05.05.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.2.2005.
  (od: 23.06.2006)
Notárska zápisnica N 364/2006, Nz 32598/2006, NCRls 32507/2006 zo dňa 21.8.2006.
  (od: 25.08.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2006 - odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti.
  (od: 20.10.2006)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 16.10.2006
  (od: 21.10.2006)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.12.2006.
  (od: 30.12.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.03.2007.
  (od: 29.03.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.09.2010
  (od: 23.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2011.
  (od: 04.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2012.
  (od: 04.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2012.
  (od: 29.08.2012)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.09.2012
  (od: 15.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2012.
  (od: 30.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.10.2012.
  (od: 14.11.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2013.
  (od: 04.06.2013)
Rozhodnutie jedného akcionára zo dňa 27.08.2015.
  (od: 18.09.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 27.08.2015.
  (od: 26.09.2015)
Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič, Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné zvolený do funkcie predsedu dozornej rady Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. s účinnosťou od 01.04.2023
  (od: 25.04.2023)
Predaj: 
*
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi predávajúcim Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., IČO : 35 914 939, Žabotova 14, 813 13 Bratislava a kupujúcim Tatranské lanové dráhy, a.s., IČO : 31 396 216, Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, zo dňa 22.12.2005.
  (od: 24.01.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2024
Dátum výpisu:  28.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR