Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3496/B

Obchodné meno: 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
  (od: 01.01.2005)
Sídlo: 
Drieňová 24
Bratislava 820 09
  (od: 01.01.2005)
IČO: 
35 914 921
  (od: 01.01.2005)
Deň zápisu: 
01.01.2005
  (od: 01.01.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2005)
Predmet činnosti: 
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (od: 01.01.2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 01.01.2005)
kopírovacia a fotografická činnosť
  (od: 01.01.2005)
organizačné zabezpečenie vzdelávania v oblasti železničnej dopravy
  (od: 01.01.2005)
výroba náhradných dielcov do strojov a mechanizmov
  (od: 01.01.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.01.2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 01.01.2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2005)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 01.01.2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 01.01.2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 01.01.2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 01.01.2005)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.01.2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware, software
  (od: 01.01.2005)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 01.01.2005)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.01.2005)
zasielateľstvo
  (od: 01.01.2005)
opravy pracovných strojov
  (od: 01.01.2005)
opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 01.01.2005)
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
  (od: 01.01.2005)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 01.01.2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.01.2005)
činnosť colného deklaranta
  (od: 01.01.2005)
kovoobrábanie
  (od: 01.01.2005)
geodetické a kartografické práce
  (od: 01.01.2005)
prevádzkovanie odborných knižníc
  (od: 01.01.2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe - celoštátne a regionálne dráhy, za účelom prepravy nákladu (vecí) v nákladnej doprave
  (od: 08.07.2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe - vlečke (na základe jednotlivých licencií)
  (od: 08.07.2005)
overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel podľa § 50 ods. 2 zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov pred uvedením do prevádzky na železničných a špeciálnych dráhach a vykonávaním pravidelných technických kontrol dráhových vozidiel v prevádzke
  (od: 08.07.2005)
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv a rekonštrukcií dráhových vozidiel
  (od: 08.07.2005)
vykonávanie prehliadok, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových
  (od: 08.07.2005)
vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, údržby, obsluhy, prehliadok a skúšok určených technických zariadení elektrických
  (od: 08.07.2005)
vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, obsluhy, revízií a skúšok zdvíhacích zariadení
  (od: 08.07.2005)
vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových
  (od: 08.07.2005)
zváranie dráhových vozidiel
  (od: 08.07.2005)
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel
  (od: 08.07.2005)
elektroenergetika v rozsahu podnikania: dodávka elektriny a distribúcia elektriny
  (od: 05.11.2008)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 08.07.2005)
výskum a vývoj v oblasti dopravy
  (od: 23.07.2005)
informatívne meranie fyzikálnych a chemických veličín
  (od: 12.07.2016)
kontrola hydrantov
  (od: 23.07.2005)
Čistiace a upratovacie práce
  (od: 23.07.2005)
manipulácia s tovarom, prekládka, nakládka, vykládka vagónov, intermodálnych prepravných jednotiek a cestných nákladných vozidiel a váženie cestných nákladných vozidiel
  (od: 17.06.2008)
prenájom strojov, zariadení a nástrojov
  (od: 23.07.2005)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (od: 23.07.2005)
prevádzkovanie dráhy - jednoduchej železničnej vlečky na základe jednotlivých povolení
  (od: 18.04.2007)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 17.06.2008)
bezpečnostnotechnická služba
  (od: 15.05.2014)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov
  (od: 15.05.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.01.2005)
Ing. Ľubomír Kuťka - člen predstavenstva
Jelšová 5101/30
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 28.07.2016
  (od: 23.03.2018)
Ing. Roman Gono - predseda predstavenstva
Topoľová 1959/30
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 24.04.2020
  (od: 28.05.2020)
Ing. Jaroslav Daniška - Podpredseda predstavenstva
Leškova 3006/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 09.10.2020
  (od: 28.11.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 01.01.2005)
Základné imanie: 
401 646 418,3754 EUR Rozsah splatenia: 401 646 418,3754 EUR
  (od: 23.01.2009)
Akcie: 
Počet: 121
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 391,8874 EUR
  (od: 23.01.2009)
Akcionár: 
Slovenská republika - práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
Bratislava 811 06
  (od: 12.07.2016)
Dozorná rada: 
Ing. Ivan Gránsky
Adámiho 546/23
Bratislava-Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 13.07.2016
  (od: 22.07.2016)
Ing. Ján Lupták , predseda dozornej rady
Užhorodská 175/15
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 12.10.2017
  (od: 16.11.2017)
Jozef Róbert Šmigalla
Karpatská 6594/8
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.01.2020
  (od: 07.03.2020)
Peter Pikna
Filipinského cesta 9
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 01.01.2020
  (od: 07.03.2020)
Mgr. Lukáš Parízek
Šuty 10173/32A
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Vznik funkcie: 04.02.2021
  (od: 18.02.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 511/2004, Nz 89827/2004 rozdelením obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226, v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť je právnym nástupcom a zároveň preberá všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226 ku dňu 01.01.2005.
  (od: 01.01.2005)
Notárska zápisnica N 211/2005, Nz 27987/2005, NCRls 27618/2005 napísaná dňa 20.06.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (od: 08.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 211/05 Nz 27987/05 dňa 20.06.2005 JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (od: 23.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 381/2005, Nz 51901/2005, NCRIs 51226/2005 napísaná dňa 2.11.2005 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním nových akcií.
  (od: 24.11.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.09.2006.
  (od: 26.09.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2006
  (od: 14.10.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2006.
  (od: 04.11.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.12.2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 13.11.2006.
  (od: 23.01.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 8/2007, N 11744/2007 dňa 27.03.2007 - zmena stanov a rozšírenie predmetu podnikania.
  (od: 18.04.2007)
Notárska zápisnica č. N 32/2008, Nz 14892/2008, NCRls 14760/2008 zo dňa 10.04.2008.
  (od: 17.06.2008)
Notárska zápisnica N 105/2008, Nz 42165/2008 zo dňa 08.10.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 05.11.2008)
Protokol o voľbách členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 10.12.2009.
  (od: 02.02.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.7.2010.
  (od: 21.08.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.9.2010 a zo dňa 22.9.2010.
  (od: 06.11.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.10.2010.
  (od: 26.11.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.01.2011.
  (od: 09.02.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2011.
  (od: 18.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.04.2014.
  (od: 15.05.2014)
Protokol o voľbách členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 08.12.2014.
  (od: 15.01.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2016.
  (od: 12.07.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07.2016.
  (od: 06.08.2016)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 31.01.2018.
  (od: 23.03.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  16.04.2021
Dátum výpisu:  19.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)