Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6933/B

Business name: 
ETERBASE, a.s.
  (from: 04/24/2019)
Registered seat: 
Hurbanovo námestie 3
Bratislava - Staré mesto 811 06
  (from: 04/24/2019)
Identification number (IČO): 
52 380 505
  (from: 04/24/2019)
Date of entry: 
04/24/2019
  (from: 04/24/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/2019)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/24/2019)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/14/2019)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 06/14/2019)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/14/2019)
Fotografické služby
  (from: 06/14/2019)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/14/2019)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 06/14/2019)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 06/14/2019)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 06/14/2019)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 06/14/2019)
Služby požičovní
  (from: 06/14/2019)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/14/2019)
Informačná činnosť
  (from: 06/14/2019)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/14/2019)
Administratívne služby
  (from: 06/14/2019)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 06/14/2019)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/14/2019)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 06/14/2019)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/14/2019)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/14/2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/14/2019)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 06/14/2019)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 06/14/2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/14/2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/14/2019)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 06/14/2019)
Výroba počítačových, elektronických a optických
  (from: 06/14/2019)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 06/14/2019)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 06/14/2019)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 06/14/2019)
Faktoring a forfaiting
  (from: 06/14/2019)
Finančný lízing
  (from: 06/14/2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 06/14/2019)
Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny
  (from: 03/13/2021)
Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny
  (from: 03/13/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/2019)
Mgr. Tomáš Pristáč - Chairman of the Board of Directors
Drotárska cesta 6385/19
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 07/08/2019
  (from: 03/14/2023)
Mgr. Róbert Auxt , MA. MSc - podpredseda predstavenstva
Partizánska 105/35
Margecany 055 01
From: 04/25/2019
  (from: 05/01/2019)
Ing. Martin Smutný - člen predstavenstva
Záhradkárska 770/16
Špačince 919 51
From: 04/25/2019
  (from: 05/01/2019)
Acting in the name of the company: 
"Za spoločnosť koná predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí súčasne predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis"
  (from: 05/01/2019)
Capital: 
47 500 EUR Paid up: 47 500 EUR
  (from: 05/27/2020)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť obmedzená v zmysle stanov.
  (from: 04/24/2019)
Number of shares: 15
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
  (from: 05/21/2020)
Number of shares: 75
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
  (from: 05/27/2020)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/28/2021
Uznesením Okresného súdu Bratislava I z 21. septembra 2021, sp. zn. 31K/5/2021 bol na majetok obchodnej spoločnosti ETERBASE, a.s., so sídlom Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava - Staré mesto, IČO: 52 380 505, vyhlásený konkurz.
  (from: 10/07/2021)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Boris Čirik
Námestie SNP 14
Bratislava 811 06
From: 09/28/2021
  (from: 10/07/2021)
Supervisory board: 
Ing. Tomáš Ludwig
Baltská 29
Bratislava 821 07
From: 04/25/2019
  (from: 05/01/2019)
Ing. Jaroslav Mihátsch
Lipová 971/40
Marianka 900 33
From: 04/25/2019
  (from: 05/01/2019)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person