Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10147/T

Business name: 
WOBLER GROUP, s.r.o. - ,,v likvidácii"
  (from: 07/22/2016 until: 05/29/2018)
WOBLER GROUP, s.r.o.
  (from: 11/01/2008 until: 07/21/2016)
LUDOPRINT TRADE, s.r.o.
  (from: 06/09/1999 until: 10/31/2008)
BEMI AGRO, s.r.o.
  (from: 09/08/1998 until: 06/08/1999)
V-IMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 04/01/1997 until: 09/07/1998)
Registered seat: 
Hospodárska 35
Piešťany 921 01
  (from: 06/09/1999 until: 05/29/2018)
Krajinská 3
Piešťany 921 01
  (from: 01/19/1998 until: 06/08/1999)
Moyzesova 8
Piešťany 921 01
  (from: 04/01/1997 until: 01/18/1998)
Identification number (IČO): 
36 219 410
  (from: 04/01/1997)
Date of entry: 
04/01/1997
  (from: 04/01/1997)
Person dissolved from: 
31.12.2015
  (from: 05/30/2018)
Date of deletion: 
05/30/2018
  (from: 05/30/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/30/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/01/1997)
Objects of the company: 
cestná nákladná motorová doprava
  (from: 04/28/1997 until: 10/29/2012)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/01/1997 until: 05/29/2018)
reklamné činnosti
  (from: 04/01/1997 until: 05/29/2018)
maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/1997 until: 05/29/2018)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/01/1997 until: 05/29/2018)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 04/01/1997 until: 05/29/2018)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/18/2004 until: 05/29/2018)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/18/2004 until: 05/29/2018)
marketing a prieskum trhu
  (from: 09/18/2004 until: 05/29/2018)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/18/2004 until: 05/29/2018)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/18/2004 until: 05/29/2018)
pohostinská činnosť
  (from: 09/18/2004 until: 05/29/2018)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 09/18/2004 until: 05/29/2018)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 09/18/2004 until: 05/29/2018)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 09/18/2004 until: 05/29/2018)
sekretárske činnosti
  (from: 09/18/2004 until: 05/29/2018)
prekladateľské služby z/do jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, srbského
  (from: 09/18/2004 until: 05/29/2018)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 11/01/2008 until: 05/29/2018)
agentúrna činnosť
  (from: 11/01/2008 until: 05/29/2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/30/2012 until: 05/29/2018)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/30/2012 until: 05/29/2018)
Partners: 
Ing. Igor Michalec
Hálova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/08/1998 until: 06/08/1999)
Pavol Učen
A.Trajan 8
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 06/09/1999 until: 01/09/2007)
Ján Viečorek
Hospodárska 35
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 06/09/1999 until: 01/09/2007)
Ján Viečorek
Hospodárska 35
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 09/08/1998 until: 06/08/1999)
Ján Viečorek
Hospodárska 35
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 04/01/1997 until: 09/07/1998)
Anna Viečoreková
Jurigovo nám. 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/01/1997 until: 09/07/1998)
Ján Viečorek
Hospodárska 35
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 01/10/2007 until: 05/29/2018)
Contribution of each member: 
Ján Viečorek
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 04/01/1997 until: 09/07/1998)
Anna Viečoreková
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/01/1997 until: 09/07/1998)
Ján Viečorek
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 09/08/1998 until: 06/08/1999)
Ing. Igor Michalec
Amount of investment: 134 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 134 000 Sk
  (from: 09/08/1998 until: 06/08/1999)
Ján Viečorek
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/09/1999 until: 01/09/2007)
Pavol Učen
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/09/1999 until: 01/09/2007)
Ján Viečorek
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/10/2007 until: 04/09/2010)
Ján Viečorek
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 04/10/2010 until: 05/29/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/01/1997 until: 05/29/2018)
Pavol Učen
A.Trajan 8
Piešťany
  (from: 06/09/1999 until: 09/17/2004)
Pavol Učen
A.Trajan 8
Piešťany
  (from: 09/18/2004 until: 01/09/2007)
Pavol Učen
A.Trajan 8
Piešťany
Until: 01/10/2007
  (from: 01/10/2007 until: 01/09/2007)
Ján Viečorek
Hospodárska 35
Piešťany
  (from: 04/01/1997 until: 09/17/2004)
Ján Viečorek
Hospodárska 35
Piešťany
  (from: 09/18/2004 until: 06/29/2017)
Anna Viečoreková
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 04/01/1997 until: 09/07/1998)
Ján Viečorek
Hospodárska 35
Piešťany
  (from: 06/30/2017 until: 05/29/2018)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 04/01/1997 until: 05/29/2018)
Procuration: 
Pavol Učen
Štefánikova 6726/45B
Piešťany 921 01
From: 11/01/2008
  (from: 11/01/2008 until: 07/21/2016)
Pavol Učen
Štefánikova 6726/45B
Piešťany 921 01
From: 11/01/2008 Until: 12/31/2015
  (from: 07/22/2016 until: 07/21/2016)
Prokurista podpisuje a koná za spoločnosť samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 11/01/2008 until: 07/21/2016)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 04/10/2010 until: 05/29/2018)
200 000 Sk
  (from: 09/08/1998 until: 04/09/2010)
100 000 Sk
  (from: 04/01/1997 until: 09/07/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2015
  (from: 07/22/2016)
 Liquidators:
Ing. Ján Viečorek
Hospodárska 35
Piešťany 921 01
From: 12/31/2015 Until: 05/30/2018
  (from: 07/22/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná samostatne. Podpisuje sa tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti s dodatkom - ,,v likvidácii" pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 07/22/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zmluvou zo dňa 26.02.1997 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 24.03.1997 podľa slovenského práva.
  (from: 04/01/1997 until: 05/29/2018)
Dodatok č. 2 zo dňa 24.10.1997 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Piešťany, Moyzesova 8 na: Piešťany, Krajinská 3).
  (from: 01/19/1998 until: 05/29/2018)
Zmena obchodného mena spoločnosti z: V-IMPEX, s.r.o. na: BEMI AGRO, s.r.o.. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák.č. 11/1998 Z.z.. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 17.08.1998 a 21.08.1998.
  (from: 09/08/1998 until: 05/29/2018)
Miesto podnikania: areál LUDOPRINT PAPIERNE, a.s., 913 25 Bobot. Dodatok č. 4 zo dňa 31.05.1999 k spoločenskej zmluve (zmena obchodného mena z: BEMI AGRO, s.r.o. na: LUDOPRINT TRADE, s.r.o.; zmena sídla z: Piešťany, Krajinská 3 na Piešťany, Hospodárska 35).
  (from: 06/09/1999 until: 05/29/2018)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person