Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2106/B

Business name: 
EQUIS spol. s r.o.
  (from: 02/13/2010)
E Q U I S spol. s r.o. /v jazyku slovenskom/ E Q U I S Ltd. /v jazyku anglickom/
  (from: 12/23/1991 until: 02/12/2010)
Registered seat: 
Račianska 57
Bratislava 831 02
  (from: 01/14/1994)
Lužická 3
Bratislava 811 08
  (from: 12/23/1991 until: 01/13/1994)
Identification number (IČO): 
30 841 054
  (from: 12/23/1991)
Date of entry: 
12/23/1991
  (from: 12/23/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/23/1991)
Objects of the company: 
zastupiteľská činnosť
  (from: 01/14/1994)
inžinierska činnosť
  (from: 01/14/1994)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 01/14/1994)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/09/2011)
geofyzikálne práce
  (from: 09/30/2015)
geologický výskum
  (from: 09/30/2015)
ložiskový geologický prieskum
  (from: 09/30/2015)
hydrogeologický prieskum
  (from: 09/30/2015)
inžinierskogeologický prieskum
  (from: 09/30/2015)
geologický prieskum živnotného prostredia
  (from: 09/30/2015)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (from: 09/30/2015)
sanácia geologického prostredia
  (from: 09/30/2015)
sanácia enviromentálnej záťaže
  (from: 09/30/2015)
odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii enviromentálnej záťaže
  (from: 09/30/2015)
odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (from: 09/30/2015)
odborný geologický dohľad pri stavebných prácach
  (from: 09/30/2015)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (from: 09/30/2015)
vykonávanie výškových prác pomocou horolezeckej techniky
  (from: 01/14/1994 until: 02/12/2010)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh regionálneho geologického výskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 04/25/2006 until: 02/12/2010)
vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum
  (from: 04/25/2006 until: 02/12/2010)
ložiskový geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a geologický prieskum na špeciálne účely
  (from: 04/25/2006 until: 02/12/2010)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 02/13/2010 until: 09/29/2015)
vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum
  (from: 02/13/2010 until: 09/29/2015)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (from: 02/13/2010 until: 09/29/2015)
vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
  (from: 02/13/2010 until: 09/29/2015)
projektová činnosť v odbore inžinierské stavby-zdravotnovodohospodárske stavby
  (from: 01/14/1994 until: 02/12/2010)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 01/14/1994 until: 02/12/2010)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 01/14/1994 until: 02/12/2010)
vykonávanie priemyselnych stavieb
  (from: 01/14/1994 until: 02/12/2010)
Predmetom činnosti spoločnosti je sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export, reexport, import obchodného tovaru, mimo tovaru, na ktorý je potrebné osobitné povolenie v zmysle čsl. právnych predpisov, komplexná stavebná činnosť so zabezpečením všetkých s ňou súvisiacich prác, poradenská a konzultačná služba v uvedenej oblasti, zriaďovanie svojich pobočiek na iných miestach v ČSFR a v zahraničí, zastupovanie zahraničných podnikov a firiem v ČSFR, zastupovanie čsl. podnikov a firiem v zahraničí.
  (from: 12/23/1991 until: 01/13/1994)
vykonávanie geologických prác
  (from: 01/14/1994 until: 02/12/2010)
geofyzikálny prieskum, inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum vrátane hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, ložiskový prieskum, geologické mapovanie, špeciálne laboratórne práce
  (from: 01/14/1994 until: 04/24/2006)
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/14/1994 until: 02/12/2010)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 01/14/1994 until: 02/12/2010)
Partners: 
RNDr. Martin Šujan
Račianska 1508/25
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 02/13/2010)
Dušan Beňa
Pavlovičovo nám. 35
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 10/15/1998 until: 02/12/2010)
Dušan Beňa
Duhová 44
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
Ing. Peter KOSTOVSKÝ
Karadžičova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/23/1991 until: 01/13/1994)
RNDr. Pavol Lazar
Lužická 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
RNDr. Pavol LAZAR
Lužická 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/23/1991 until: 01/13/1994)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 10/15/1998 until: 02/12/2010)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
RNDr. Martin ŠUJAN
Havlíčkova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/23/1991 until: 01/13/1994)
Contribution of each member: 
RNDr. Martin Šujan
Amount of investment: 60 000 EUR Paid up: 60 000 EUR
  (from: 02/13/2010)
RNDr. Pavol LAZAR
Amount of investment: 33 500 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 500 Sk
  (from: 12/23/1991 until: 01/13/1994)
RNDr. Martin ŠUJAN
Amount of investment: 33 500 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 500 Sk
  (from: 12/23/1991 until: 01/13/1994)
Ing. Peter KOSTOVSKÝ
Amount of investment: 33 500 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 500 Sk
  (from: 12/23/1991 until: 01/13/1994)
RNDr. Pavol Lazar
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
RNDr. Martin Šujan
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
Dušan Beňa
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
RNDr. Martin Šujan
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/15/1998 until: 02/12/2010)
Dušan Beňa
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/15/1998 until: 02/12/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/12/2003)
konatelia
  (from: 10/15/1998 until: 08/11/2003)
konatelia
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
konatelia
  (from: 12/23/1991 until: 01/13/1994)
RNDr. Martin Šujan
Račianska 1508/25
Bratislava 831 02
From: 01/14/1994
  (from: 02/13/2010)
Dušan Beňa
Duhová 44
Košice
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
Dušan Beňa
Duhová 44
Košice
  (from: 10/15/1998 until: 08/11/2003)
Dušan Beňa
Pavlovičovo nám. 35
Prešov 080 01
From: 01/14/1994
  (from: 08/12/2003 until: 02/12/2010)
Dušan Beňa
Pavlovičovo nám. 35
Prešov 080 01
From: 01/14/1994 Until: 11/30/2009
  (from: 02/13/2010 until: 02/12/2010)
RNDr. Pavol Lazar
Lužická 3
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava
  (from: 10/15/1998 until: 08/11/2003)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava 811 04
From: 01/14/1994
  (from: 08/12/2003 until: 04/24/2006)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava 811 04
From: 01/14/1994
  (from: 04/25/2006 until: 02/12/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému, písanému, prípadne iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/13/2010)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 08/12/2003 until: 02/12/2010)
Spoločnosť zastupuje každý konateľ aj spoločník samostatne. Za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k vyobrazenému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 10/15/1998 until: 08/11/2003)
Spoločnosť zastupuje každý konateľ aj spoločník samostatne.Za spoločnosť podpisujú konatelia tak, že k názvu spoločnosti pripoja aspoň dva podpisy konateľov.
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločníci a to každý samostatne.
  (from: 12/23/1991 until: 01/13/1994)
Capital: 
60 000 EUR Paid up: 60 000 EUR
  (from: 02/13/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/12/2003 until: 02/12/2010)
200 000 Sk
  (from: 10/15/1998 until: 08/11/2003)
102 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 10/14/1998)
100 500 Sk
  (from: 12/23/1991 until: 01/13/1994)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. tary spis: S.r.o. 4010
  (from: 12/23/1991)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.4.1993 a 8.12.1993 v zmysle Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4010
  (from: 01/14/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.7.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania, zmena konateľa. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/15/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 13.12.2002. Dodatok č. 4 zo dňa 30.12.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/12/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.8.2005.
  (from: 04/25/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.11.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2009.
  (from: 02/13/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.09.2015.
  (from: 09/30/2015)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person