Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10247/N

Business name: 
DYNAMIK HOLDING, a.s.
  (from: 02/25/2005)
Registered seat: 
Štúrova 22
Nitra 949 01
  (from: 11/14/2007)
Identification number (IČO): 
34 134 557
  (from: 12/31/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/2004)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/31/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 12/31/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 12/31/2004)
projektovanie stavieb
  (from: 12/31/2004)
inžinierska činnosť
  (from: 12/31/2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (from: 12/31/2004)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 12/31/2004)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/31/2004)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/31/2004)
výroba transportného betónu
  (from: 12/31/2004)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
  (from: 12/31/2004)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 12/31/2004)
iné služby v doprave - práce bagrami, špeciálnymi vozidlami, žeriavmi, vysokozdvižnými vozíkmi, čerpadlami na betón
  (from: 12/31/2004)
reklamná činnosť
  (from: 12/31/2004)
výroba stavebno-stolárska a tesárska
  (from: 12/31/2004)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 12/31/2004)
výroba prvkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 12/31/2004)
zámočníctvo
  (from: 12/31/2004)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 12/31/2004)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 12/31/2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 12/31/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 12/31/2004)
prenájom kancelárskych strojov a výpočtovej techniky
  (from: 12/31/2004)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 12/31/2004)
čistenie budov
  (from: 12/31/2004)
upratovacie práce
  (from: 12/31/2004)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 12/31/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/09/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/09/2005)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 08/09/2005)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 08/09/2005)
prenájom motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, strojov a zariadení
  (from: 11/14/2007)
výskum a vývoj v oblasti stavebných výrobkov a materiálov
  (from: 02/04/2015)
výskum a vývoj v oblasti technológií zvárania
  (from: 02/04/2015)
výskum a vývoj v oblasti strojárenských zariadení
  (from: 02/04/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/12/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/31/2004)
Ing. Vladimír Vikor - Chairman of the Board of Directors
Dolnozoborská 32
Nitra 949 01
From: 06/01/2019
  (from: 10/26/2019)
Ing. Vladimír Vikor - Člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Panská dolina 3411/26
Nitra-Zobor 949 01
From: 06/01/2019
  (from: 10/26/2019)
Dušan Vikor - Member of the Board of Directors
Pod pánskym lesom 854/29
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 06/01/2019
  (from: 10/26/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/02/2011)
Capital: 
332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 07/11/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Predkupné právo akcionárov dojednané v Stanovách spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a.s. (Časť tretia, článok IX., bod 8.)
  (from: 02/18/2020)
Supervisory board: 
Eva Vikorová
Dolnozoborská 32
Nitra 949 01
From: 06/01/2019
  (from: 10/26/2019)
Ing. Imrich Bohumel
Ulica Wolfganga Kempelena 1022/9
Nitra 949 01
From: 06/01/2019
  (from: 10/26/2019)
Ing. Martin Vikor
Pod lesom 10
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 06/01/2019
  (from: 10/26/2019)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.1995 podľa Obchodného zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien. Stary spis: S.r.o. 5496
  (from: 12/31/2004)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 11.06.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z..
  (from: 12/31/2004)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 24.06.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 24.06.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 12/31/2004)
Dodatok č. 3 zo dňa 5.5.2003 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Jelenecká 45, Nitra, na: Štúrova 148, Nitra).
  (from: 12/31/2004)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person