Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10186/T

Business name: 
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o.
  (from: 06/14/2001)
TAX - AUDIT Slovakia KLSB, spol. s r.o.
  (from: 04/02/1997 until: 06/13/2001)
Registered seat: 
Kapitulská 14
Trnava 917 01
  (from: 01/02/2002)
Vajanského 22
Trnava 917 00
  (from: 06/14/2001 until: 01/01/2002)
Vajanského 18
Trnava 917 00
  (from: 07/16/1998 until: 06/13/2001)
Ľ. Podjavorinskej 37
Trnava 917 00
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Identification number (IČO): 
36 219 835
  (from: 04/02/1997)
Date of entry: 
04/02/1997
  (from: 04/02/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/02/1997)
Objects of the company: 
auditorské overovanie účtovných závierok a uzávierok
  (from: 04/02/1997)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/02/1997)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/02/1997)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 04/02/1997)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľo- vi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/02/1997)
lektorská, vzdelávacia a školiteľská činnosť
  (from: 04/02/1997)
ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
  (from: 02/18/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/18/2006)
administratívne práce
  (from: 02/18/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/18/2006)
prieskum trhu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/18/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/22/2007)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (upratovacie a čistiace práce)
  (from: 08/22/2007)
daňové poradenstvo
  (from: 02/14/2014)
Partners: 
Ing. Viliam Kupec , PhD.
Kapitulská 18
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 04/09/2005)
Ing. Ružena Straková
Pod Párovcami 5/1342
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 07/01/2010)
Ing. Martina Bubeníková,r.č.
Nábr. L. Svobodu 42
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/16/1998 until: 12/10/2000)
Ing. Martina Bubeníková,r.č.
Nábr. L. Svobodu 42
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Ing. Tibor Kosák
Hlboká 18
Trnava
Slovak Republic
  (from: 07/16/1998 until: 12/10/2000)
Ing. Tibor Kosák
Hlboká 18
Trnava
Slovak Republic
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Ing. Viliam Kupec
Kapitulská 18
Trnava
Slovak Republic
  (from: 12/11/2000 until: 04/08/2005)
Ing. Viliam Kupec
Vajanského 13
Trnava
Slovak Republic
  (from: 07/16/1998 until: 12/10/2000)
Ing. Viliam Kupec
Vajanského 13
Trnava
Slovak Republic
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Ing. Jaroslava Lesayová
Sereďská 717
Šulekovo
Slovak Republic
  (from: 07/16/1998 until: 12/10/2000)
Ing. Jaroslava Lesayová
Sereďská 717
Šulekovo
Slovak Republic
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Ing. Ružena Straková
Vodárenská 118
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 04/09/2005 until: 06/30/2010)
Ing. Ružena Straková
Vodárenská 118
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 12/11/2000 until: 04/08/2005)
Ing. Ružena Straková
Vodárenská 118
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 07/16/1998 until: 12/10/2000)
Ing. Ružena Straková
Vodárenská 118
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Viliam Kupec , PhD.
Amount of investment: 365 134 EUR Paid up: 365 134 EUR
  (from: 07/24/2009)
Ing. Ružena Straková
  (from: 07/24/2009 until: 06/30/2010)
Ing. Ružena Straková
Amount of investment: 348 537 EUR Paid up: 348 537 EUR
  (from: 07/01/2010)
Ing. Viliam Kupec
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Ing. Tibor Kosák
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Ing. Ružena Straková
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Ing. Jaroslava Lesayová
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Ing. Martina Bubeníková,r.č.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Ing. Viliam Kupec
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 07/16/1998 until: 12/10/2000)
Ing. Tibor Kosák
Amount of investment: 90 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 90 000 Sk
  (from: 07/16/1998 until: 12/10/2000)
Ing. Ružena Straková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/16/1998 until: 12/10/2000)
Ing. Jaroslava Lesayová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/16/1998 until: 12/10/2000)
Ing. Martina Bubeníková,r.č.
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/16/1998 until: 12/10/2000)
Ing. Viliam Kupec
Amount of investment: 153 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 153 000 Sk
  (from: 12/11/2000 until: 04/08/2005)
Ing. Ružena Straková
Amount of investment: 147 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 147 000 Sk
  (from: 12/11/2000 until: 04/08/2005)
Ing. Viliam Kupec , PhD.
Amount of investment: 10 455 000 Sk Paid up: 10 455 000 Sk
  (from: 04/09/2005 until: 05/18/2005)
Ing. Ružena Straková
Amount of investment: 10 045 000 Sk Paid up: 10 045 000 Sk
  (from: 04/09/2005 until: 05/18/2005)
Ing. Viliam Kupec , PhD.
Amount of investment: 11 000 000 Sk Paid up: 11 000 000 Sk
  (from: 05/19/2005 until: 07/23/2009)
Ing. Ružena Straková
Amount of investment: 10 500 000 Sk Paid up: 10 500 000 Sk
  (from: 05/19/2005 until: 07/23/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/02/1997)
Ing. Ružena Straková
Pod Párovcami 5/1342
Piešťany 921 01
From: 12/11/2000
  (from: 06/10/2017)
Ing. Viliam Kupec
Vajanského 13
Trnava
  (from: 04/02/1997 until: 12/10/2000)
Ing. Ružena Straková
Vodárenská 118
Piešťany
  (from: 12/11/2000 until: 06/30/2010)
Ing. Ružena Straková
Pod Párovcami 5/1342
Piešťany 921 01
From: 12/11/2000
  (from: 07/01/2010 until: 06/09/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 04/02/1997)
Procuration: 
Ing. Viliam Kupec
Kapitulská 18
Trnava 917 01
From: 11/21/2006
  (from: 06/10/2017)
Ing. Viliam Kupec, PhD.
Kapitulská 18
Trnava 917 01
From: 11/21/2006
  (from: 11/21/2006 until: 06/09/2017)
V mene spoločnosti koná prokurista samostatne. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 11/21/2006)
Capital: 
713 671 EUR Paid up: 713 671 EUR
  (from: 07/24/2009)
21 500 000 Sk Paid up: 21 500 000 Sk
  (from: 05/19/2005 until: 07/23/2009)
20 500 000 Sk Paid up: 20 500 000 Sk
  (from: 04/09/2005 until: 05/18/2005)
300 000 Sk
  (from: 07/16/1998 until: 04/08/2005)
200 000 Sk
  (from: 04/02/1997 until: 07/15/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.01.1997 podľa platného slovenského práva.
  (from: 04/02/1997)
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/98 Zb. dodatkom č.1 zo dňa 19.06.1998. Zmena sídla spoločnosti z Trnava, Ľ.Podjavorinskej 37 na Trnava, Vajanského č. 18.
  (from: 07/16/1998)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 23.05.2000 a 01.12.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 01.12.2000.
  (from: 12/11/2000)
Dodatok k spoločenskej zlmuve č. 3 zo dňa 28.05.2001. Zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z Tax - Audit Slovakia KLSB, spol. s r.o. Vajanského 18, Trnava na TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o., Trnava, Vajanského č. 22.
  (from: 06/14/2001)
Dodatok č. 4 zo dňa 20.12.2001 (zmena sídla z: Trnava, Vajanského na: Trnava, Kapitulská 14).
  (from: 01/02/2002)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.11.2002.
  (from: 12/30/2002)
Spoločnosť TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o., IČO: 36 219 835, so sídlom Kapitulská 14, 917 01 Trnava, je od 1.7.2010 právnym nástupcom spoločnosti SARI, spol. s r.o. so sídlom Kapitulská 456/14, 917 01 Trnava, IČO: 36 275 069, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17509/T, a preberá všetky jej práva a záväzky (aj neznáme). Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 167/2010, NZ 22201/2010, notárkou JUDr. Ivetou Vaškovou dňa 21.6.2010.
  (from: 07/01/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SARI, spol. s r.o.
Kapitulská 14/456
Trnava 917 01
  (from: 07/01/2010)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person