Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10329/T

Business name: 
NASAM, a.s.
  (from: 02/16/1999)
Registered seat: 
kpt. M. Uhra 57/3
Myjava 907 16
  (from: 02/16/1999)
Identification number (IČO): 
36 306 932
  (from: 02/16/1999)
Date of entry: 
02/16/1999
  (from: 02/16/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/16/1999)
Objects of the company: 
výroba nástrojov
  (from: 02/16/1999)
kovoobrábanie
  (from: 02/16/1999)
zámočníctvo
  (from: 02/16/1999)
výroba strojov a strojných zariadení
  (from: 02/16/1999)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 02/16/1999)
činnosť st. dozoru - pozemné stavby
  (from: 02/16/1999)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 02/16/1999)
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídl. celkov)
  (from: 02/16/1999)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/16/1999)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 02/16/1999)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 02/16/1999)
sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod, maloobchod (okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov)
  (from: 02/16/1999)
veľkoobchod (okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov)
  (from: 02/16/1999)
maloobchod (okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravin a odpadov)
  (from: 02/16/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/16/1999)
práce stavebnými strojmi ( pracovná plošina, vysokozdvižný vozík, AVIA MP 13, cisternové vozidlo, nosič kontajnerov)
  (from: 02/16/1999)
revízie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 02/16/1999)
revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 02/16/1999)
revízie vyhradených tlakových zariadení
  (from: 02/16/1999)
revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 02/16/1999)
prenájom nehnuteľností (ak sú poskytované zvláštne služby - prenájom strojov a zariadení)
  (from: 02/16/1999)
elektroinštalatérstvo
  (from: 02/16/1999)
výroba, montáž a opravy vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 02/16/1999)
montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 02/16/1999)
klampiarstvo
  (from: 02/16/1999)
vodoinštalatérstvo
  (from: 02/16/1999)
kamenárske práce
  (from: 02/16/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/16/1999)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (from: 02/16/1999)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc.
Hlinická 1185/42
Myjava
  (from: 02/16/1999)
Ing. Ján Pánik
Hurbanova 933/5
Myjava
  (from: 02/16/1999)
Ing. Stanislav Filan
SNP 402/4
Myjava
  (from: 02/16/1999)
JUDr. Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
  (from: 02/16/1999)
Ing. Vladimír Pačai
Magurská 1204/2
Košice
  (from: 02/16/1999)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia Predstavenstva.
  (from: 02/16/1999)
Procuration: 
Ing. Milan Kubovčiak
881
Turá Lúka
  (from: 02/16/1999)
Rozhodnutím Predstavenstva zakladateľa spoločnosti má prokurista spoločnosti právomoc vykonávať právne úkony v súlade s článkom XI. "Predstavenstvo", bod 1, odsek a, d, e, h, i, k stanov akciovej spoločnosti a v súlade s príslušnými uzneseniami a rozhodnutiami Predstavenstva spoločnosti.
  (from: 02/16/1999)
Capital: 
36 000 000 Sk
  (from: 02/16/1999)
Shares: 
Number of shares: 360
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/16/1999)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Šiška
Chvojnica 99
Myjava
  (from: 02/16/1999)
Ing. Marian Boľanovský
Tehelná 29
Prešov
  (from: 02/16/1999)
Ing. Pavol Tkáčik
Volgogradská 46
Prešov
  (from: 02/16/1999)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 1164/98, NZ 889/98 to dňa 1.12.1998 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a násl. zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 02/16/1999)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person