Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15698/T

Business name: 
BYTARM, s.r.o.
  (from: 09/27/1993)
Registered seat: 
Moravská ul. 628/3
Myjava 907 01
  (from: 05/16/1996)
Hodžova 261/1
Myjava 907 01
  (from: 09/27/1993 until: 05/15/1996)
Identification number (IČO): 
31 442 790
  (from: 09/27/1993)
Date of entry: 
09/27/1993
  (from: 09/27/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/27/1993)
Objects of the company: 
maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 09/27/1993)
maloobchod so strojmi a strojárskymi výrobkami
  (from: 09/27/1993)
veľkoobchod s priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 09/27/1993)
veľkoobchod so strojmi a strojárskymi výrobkami
  (from: 09/27/1993)
sprostredkovanie obchodu s priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 09/27/1993)
sprostredkovanie obchodu so strojmi a strojárskymi výrobkami
  (from: 09/27/1993)
Partners: 
SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a.s. IČO: 31 411 321
ul. kpt. M. Uhra 57/3
Myjava
Slovak Republic
  (from: 12/02/1996)
SAMŠPORT, s.r.o. IČO: 18 048 692
ul. Hodžova 261/1
Myjava
Slovak Republic
  (from: 05/16/1996 until: 12/01/1996)
DOM KULTÚRY
M.R.Štefánika 517
Myjava
Slovak Republic
  (from: 09/27/1993 until: 12/01/1996)
SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a.s.
ul. kpt. M. Uhra 57/3
Myjava
Slovak Republic
  (from: 09/27/1993 until: 12/01/1996)
SAMŠPORT, s.r.o., ul. M. Marečka 5
  (from: 09/27/1993 until: 05/15/1996)
Contribution of each member: 
SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a.s.
Amount of investment: 900 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 900 000 Sk
  (from: 12/02/1996)
SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a.s.
Amount of investment: 459 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 459 000 Sk
  (from: 09/27/1993 until: 12/01/1996)
SAMŠPORT, s.r.o., ul. M. Marečka 5
Amount of investment: 387 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 387 000 Sk
  (from: 09/27/1993 until: 05/15/1996)
DOM KULTÚRY
Amount of investment: 54 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 54 000 Sk
  (from: 09/27/1993 until: 12/01/1996)
SAMŠPORT, s.r.o.
Amount of investment: 387 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 387 000 Sk
  (from: 05/16/1996 until: 12/01/1996)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/16/1996)
konatelia
  (from: 09/27/1993 until: 05/15/1996)
Ing. Stanislav Filan
ul. SNP 402/4
Myjava
  (from: 05/16/1996)
Ing. Ľubomír Halabrín
Dolná štvrť 365/6
Myjava
  (from: 05/16/1996)
Ing. Ján Pánik
ul Hurbanova 5
Myjava
  (from: 05/16/1996)
Ján Bies
Hoštáky 897/17
Myjava
  (from: 09/27/1993 until: 05/15/1996)
Ing. Ľubomír Halabrín
Dolná štvrť 365/6
Myjava
  (from: 09/27/1993 until: 05/15/1996)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach vždy najmenej dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému aleo napísanému názvu spoločnosti dvaja konatelia pripoja svoj podpis.
  (from: 05/16/1996)
V mene spoločnosti konajú konatelia, vždy spoločne.
  (from: 09/27/1993 until: 05/15/1996)
Capital: 
900 000 Sk
  (from: 09/27/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 5.4.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 6278
  (from: 09/27/1993)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.02.1996. Stary spis: S.r.o. 6278
  (from: 05/16/1996)
Zmluvy o prevode obchodných podielov uzatvo- rené medzi spoločníkmi zo dňa 06.11.1996. Do- datok č. 2 zo dňa 26.09.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6278
  (from: 12/02/1996)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person