Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1313/V

Obchodné meno: 
Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, a.s. "v konkurze"
  (od: 01.12.2015 do: 07.12.2015)
Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, a.s.
  (od: 26.03.1997 do: 30.11.2015)
Sídlo: 
Levočské Lúky 2
Levoča 054 01
  (od: 26.03.1997 do: 07.12.2015)
IČO: 
36 445 312
  (od: 26.03.1997)
Deň zápisu: 
01.04.1997
  (od: 26.03.1997)
Deň výmazu: 
08.12.2015
  (od: 08.12.2015)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 08.12.2015)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.03.1997)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov
  (od: 26.03.1997 do: 07.12.2015)
výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie poľných plodín
  (od: 26.03.1997 do: 07.12.2015)
výroba, nákup, úprava, skladovanie a predaj osív
  (od: 26.03.1997 do: 07.12.2015)
predaj pohonných hmôt
  (od: 05.06.2001 do: 07.12.2015)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (od: 05.06.2001 do: 07.12.2015)
reklamné činnosti - výroba reklám a šírenie reklamy
  (od: 05.06.2001 do: 07.12.2015)
veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskymi, papierenskými, hutníckymi, železiarskymi, elektronickými, elektrotechnickými, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami
  (od: 05.06.2001 do: 07.12.2015)
realizácia a sadovnícke úpravy
  (od: 05.06.2001 do: 07.12.2015)
poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
  (od: 05.06.2001 do: 07.12.2015)
nákladná cestná doprava (nad 6 ton)
  (od: 21.10.2004 do: 07.12.2015)
výroba stavebných výrobkov z betónu
  (od: 06.04.2005 do: 07.12.2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 06.04.2005 do: 07.12.2015)
vypracovanie dokumentácie a projektov jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 06.04.2005 do: 07.12.2015)
podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
  (od: 06.04.2005 do: 07.12.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.03.1997 do: 07.12.2015)
Ing. Vincent Biroš - člen
Cesta pod Hradovou 801/15
Košice
  (od: 26.03.1997 do: 20.09.1999)
Ing. Ján Ferko - člen
Cyrila a Metoda 18
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 28.07.2006 do: 28.11.2006)
Ing. Ján Ferko - člen
Cyrila a Metoda 18
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 28.11.2006)
Ing. Juraj Hric - člen
Okružná 13
Levoča
  (od: 26.03.1997 do: 30.01.2003)
Ing. Juraj Hric - člen
Okružná 13
Levoča
Vznik funkcie: 01.04.1997
  (od: 31.01.2003 do: 27.07.2006)
Ing. Juraj Hric , CSc. - člen
Okružná 13
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 01.04.1997
  (od: 28.07.2006 do: 28.11.2006)
Ing. Juraj Hric , CSc. - člen
Okružná 13
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 01.04.1997 Skončenie funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 28.11.2006)
Ing. Viktor Kormančík - člen
212
Spišské Tomášovce
  (od: 26.03.1997 do: 04.06.2001)
RNDr. Ľuboslava Macejková - predseda
46
Klčov
  (od: 05.06.2001 do: 30.01.2003)
RNDr. Ľuboslava Macejková - predseda
46
Klčov
Vznik funkcie: 27.04.2001
  (od: 31.01.2003 do: 26.07.2005)
RNDr. Ľuboslava Macejková - predseda
46
Klčov 053 02
Vznik funkcie: 27.04.2001
  (od: 27.07.2005 do: 28.11.2006)
RNDr. Ľuboslava Macejková - predseda
46
Klčov 053 02
Vznik funkcie: 27.04.2001 Skončenie funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 28.11.2006)
Ing. Vojtech Schwartz - člen
Javorová 2
Spišská Nová Ves
  (od: 26.03.1997 do: 04.06.2001)
Jozef Sopoliga - člen
Záhradná 191/23
Hanušovce nad Topľou
  (od: 05.06.2001 do: 30.01.2003)
Jozef Sopoliga - člen
Záhradná 191/23
Hanušovce nad Topľou
Vznik funkcie: 27.04.2001
  (od: 31.01.2003 do: 27.07.2006)
Jozef Sopoliga - člen
Záhradná 191/23
Hanušovce nad Topľou
Vznik funkcie: 27.04.2001 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 28.07.2006 do: 27.07.2006)
Ing. Ján Ferko - predseda
Cyrila a Metoda 18
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 07.12.2015)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva.
  (od: 19.06.2007 do: 07.12.2015)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 27.07.2005 do: 18.06.2007)
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 26.03.1997 do: 26.07.2005)
Prokúra: 
Ing. Juraj Hric , CSc.
Okružná 13
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.04.2008
  (od: 23.04.2008 do: 07.12.2015)
Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 23.04.2008 do: 07.12.2015)
Základné imanie: 
13 600 000 Sk Rozsah splatenia: 9 890 000 Sk
  (od: 28.07.2006 do: 07.12.2015)
12 500 000 Sk Rozsah splatenia: 8 790 000 Sk
  (od: 27.07.2005 do: 27.07.2006)
7 200 000 Sk Rozsah splatenia: 7 200 000 Sk
  (od: 25.07.2003 do: 26.07.2005)
6 081 000 Sk Rozsah splatenia: 6 081 000 Sk
  (od: 31.01.2003 do: 24.07.2003)
6 081 000 Sk
  (od: 26.03.1997 do: 30.01.2003)
Akcie: 
Počet: 134
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií na meno je možné uskutočniť iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 28.07.2006 do: 07.12.2015)
Počet: 200
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií na meno je možné uskutočniť iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 28.07.2006 do: 07.12.2015)
Počet: 124
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií na meno je možné uskutočniť iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 27.07.2005 do: 27.07.2006)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií na meno je možné uskutočniť iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 27.07.2005 do: 27.07.2006)
Počet: 7200
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.07.2003 do: 26.07.2005)
Počet: 6081
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.01.2003 do: 24.07.2003)
Počet: 6081
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.03.1997 do: 30.01.2003)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 29.11.2012
  (od: 01.12.2015)
Správca konkurznej podstaty: 
Ing. Viliam Lafko
Žriedlová 10
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.11.2012
  (od: 01.12.2015)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Ferko - predseda
Cyrila a Metóda 18
Michalovce
Vznik funkcie: 30.04.2002
  (od: 15.07.2002 do: 05.04.2005)
Ing. Ján Ferko - predseda
Cyrila a Metóda 18
Michalovce
Vznik funkcie: 30.04.2002 Skončenie funkcie: 08.03.2005
  (od: 06.04.2005 do: 05.04.2005)
RNDr. Ľubica Ferková - predseda
Cyrila a Metoda 18
Michalovce
Skončenie funkcie: 30.04.2002
  (od: 05.06.2001 do: 14.07.2002)
Božena Milecová - člen
Nálepková 7/9
Smižany
  (od: 05.06.2001 do: 30.01.2003)
Ing. Jozef Morbacher - člen
Nám. SNP 1255
Gbely
  (od: 26.03.1997 do: 30.01.2003)
Ing. Štefan Pétery - člen
Šoltésovej 17
Nové Zámky
  (od: 21.09.1999 do: 30.01.2003)
Ing. Štefan Pétery - člen
Šoltésovej 17
Nové Zámky
Vznik funkcie: 29.06.1999
  (od: 31.01.2003 do: 05.04.2005)
Ing. Štefan Pétery - člen
Šoltésovej 17
Nové Zámky
Vznik funkcie: 29.06.1999 Skončenie funkcie: 30.11.2004
  (od: 06.04.2005 do: 05.04.2005)
Ing. Ivan Pramuk - člen
Kuzmányho 13
Košice
  (od: 21.09.1999 do: 04.06.2001)
Ing. Peter Sedlák - člen
Francisciho 19
Levoča
  (od: 26.03.1997 do: 20.09.1999)
Štefan Slebodník - člen
Studenec 102
Spišské Podhradie
  (od: 26.03.1997 do: 20.09.1999)
Ing. Pavol Šimaľ - člen
SNP 26
Humenné
  (od: 05.06.2001 do: 30.01.2003)
Ing. Pavol Šimaľ - člen
SNP 26
Humenné
Vznik funkcie: 27.04.2001 Skončenie funkcie: 09.06.2003
  (od: 31.01.2003 do: 24.07.2003)
Arpád Tilajcsík - člen
Dunajská 369
Dunajská Streda
  (od: 26.03.1997 do: 20.09.1999)
Ing. Jozef Morbacher - člen
Nám. SNP 1255
Gbely
Vznik funkcie: 01.04.1997 Skončenie funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 28.11.2006)
Božena Milecová - člen
Nálepková 7/9
Smižany
Vznik funkcie: 27.04.2001 Skončenie funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 28.11.2006)
RNDr. Dušan Macejko - člen
46
Klčov
Vznik funkcie: 09.06.2003 Skončenie funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 28.11.2006)
RNDr. Ľubica Ferková
Cyrila a Metoda 18
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 09.03.2005 Skončenie funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 28.11.2006)
Ing. Ján Vaculčiak
Dolná Fabianka 2956
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 01.12.2004 Skončenie funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 28.11.2006)
Ing. Jozef Morbacher - člen
Nám. SNP 1255
Gbely
Vznik funkcie: 01.04.1997
  (od: 31.01.2003 do: 28.11.2006)
Božena Milecová - člen
Nálepková 7/9
Smižany
Vznik funkcie: 27.04.2001
  (od: 31.01.2003 do: 28.11.2006)
RNDr. Dušan Macejko - člen
46
Klčov
Vznik funkcie: 09.06.2003
  (od: 25.07.2003 do: 28.11.2006)
RNDr. Ľubica Ferková
Cyrila a Metoda 18
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 09.03.2005
  (od: 06.04.2005 do: 28.11.2006)
Ing. Ján Vaculčiak
Dolná Fabianka 2956
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 01.12.2004
  (od: 06.04.2005 do: 28.11.2006)
RNDr. Ľubica Ferková
Cyrila a Metoda 18
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 07.12.2015)
Ján Janus
Cyrila a Metoda 40
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 07.12.2015)
Božena Milecová
Nálepkova 7/9
Smižany 053 01
Vznik funkcie: 23.11.2006
  (od: 29.11.2006 do: 07.12.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 26K/31/2012-346 zo dňa 19. januára 2015.
  (od: 08.12.2015)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.3.1997, č. N 105/97, Nz 101/ 97, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb a zák. č. 92/91 Zb v znení neskorších zmien. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky podniku Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, štátny podnik so sídlom v Levoči, Levočské Lúky 2, zrušeného bez likvidácie, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku.
  (od: 26.03.1997 do: 07.12.2015)
Zmena stanov a.s, schválená valným zhromaždením dňa 29.6.1999.
  (od: 21.09.1999 do: 07.12.2015)
Zmena stanov a.s. schválená mimoradnym valným zhromaždením konaným dňa 27.4.2001.
  (od: 05.06.2001 do: 07.12.2015)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 27.4.2001.
  (od: 15.07.2002 do: 07.12.2015)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 9.6.2003. Zvýšené základné imanie z 6.081.000,- Sk na 7.200.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 25.7.2003.
  (od: 25.07.2003 do: 07.12.2015)
Okresný súd Košice I, uznesením č. k. 26K/31/2012-61 zo dňa 22.11.2012, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, a.s. a ustanovil správcu podstaty: Ing. Viliama Lafka. Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 230/2012 dňa 28.11.2012. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 15.12.2012.
  (od: 01.12.2015 do: 07.12.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  04.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)