Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  138926/B

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
SKLÁDKY A ODPADY - HD a.s.
  (od: 26.04.2019)
SKLÁDKY A ODPADY - HD s. r. o.
  (od: 07.08.2018 do: 25.04.2019)
SKLÁDKY a ODPADY - HD s. r. o.
  (od: 23.06.2018 do: 06.08.2018)
SKLÁDKY a ODPADY s. r. o.
  (od: 17.01.2012 do: 22.06.2018)
TRIADA ODPAD, s.r.o.
  (od: 06.06.1995 do: 16.01.2012)
Sídlo: 
Slávičie údolie 106
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
  (od: 26.04.2019)
Hlavná 230/A
Jarok 951 48
  (od: 23.06.2018 do: 25.04.2019)
Vajnorská 40
Bratislava 831 03
  (od: 17.01.2012 do: 22.06.2018)
Vajnorská 40
Bratislava 832 63
  (od: 31.08.2011 do: 16.01.2012)
351
Kvetoslavov 930 41
  (od: 06.06.1995 do: 30.08.2011)
IČO: 
34 122 303
  (od: 06.06.1995)
Deň zápisu: 
06.06.1995
  (od: 06.06.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.04.2019)
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 06.06.1995 do: 25.04.2019)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.1995)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 06.06.1995)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností vrátane bytov
  (od: 06.06.1995)
výroba betónových zmesí a stavebných materiálov
  (od: 06.06.1995)
agentúrna činnosť v oblasti reklamy a propagácie
  (od: 06.06.1995)
vydavateľská činnosť
  (od: 06.06.1995)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 06.06.1995)
prenájom predmetov dlhodobej spotreby
  (od: 06.06.1995)
finančný a operatívny leasing
  (od: 06.06.1995)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 02.10.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 02.10.2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy
  (od: 02.10.2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 02.10.2013)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 02.10.2013)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 02.10.2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 02.10.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 27.01.2016)
výroba a predaj organických hnojív, ťažba rašeliny nebanským spôsobom v rozsahu voľnej živnosti, spracovanie a predaj rašeliny, výroba pestovateľských substrátov, záhradníckych zemín a záhradných kompostov
  (od: 27.01.2016)
zemné práce
  (od: 27.01.2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 05.04.2016)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (od: 03.01.2017)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (od: 03.01.2017)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 03.01.2017)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t, pri zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácii lomov a pri úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 03.01.2017)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (od: 03.01.2017)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (od: 03.01.2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 23.06.2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 23.06.2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 23.06.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-doprava, triedenie a zneškodňovanie odpadov ich spracovaním, likvidáciou a uložením
  (od: 23.06.1997 do: 26.01.2016)
Spoločníci: 
ECDDP HOLDING B.V.
Cruquiuskade 251
Amsterdam 1018AM
Holandské kráľovstvo
  (od: 03.01.2017 do: 12.12.2018)
Lunare Holding B.V.
Cruquiuskade 251
Amsterdam 1018AM
Holandské kráľovstvo
  (od: 27.01.2016 do: 02.01.2017)
PREFEX s.r.o.
Miletičova 3/A
Bratislava 821 08
  (od: 02.10.2013 do: 26.01.2016)
Ing. Miloš Ceconík
Lénardova 4
Bratislava
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Ing.arch. Sergej Gulla
Drotárska 45
Bratislava
  (od: 23.06.1997 do: 16.10.1997)
Ing.arch. Sergej Gulla
Drotárska 45
Bratislava
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
  (od: 23.08.2001 do: 01.10.2013)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
  (od: 17.10.1997 do: 22.08.2001)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
  (od: 23.06.1997 do: 16.10.1997)
Ing. Arpád Kraščenič
Hviezdoslavov 51
Kvetoslavov 930 41
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Ing. Eva Kraščeničová
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
  (od: 23.08.2001 do: 01.10.2013)
Ing. Milan Neklapil
Pavla Horova 28
Bratislava
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Líniové stavby, a.s.
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (od: 13.12.2018 do: 25.04.2019)
Rudolf Kraščenič
49
Zděchov
Česká republika
  (od: 23.06.1997 do: 16.10.1997)
Rudolf Kraščenič
49
Zděchov
Česká republika
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Vklad: 135 000 Sk Splatené: 40 500 Sk
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Ing.arch. Sergej Gulla
Vklad: 135 000 Sk Splatené: 40 500 Sk
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Rudolf Kraščenič
Vklad: 90 000 Sk Splatené: 27 000 Sk
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Ing. Arpád Kraščenič
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 15 000 Sk
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Ing. Milan Neklapil
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 15 000 Sk
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Ing. Miloš Ceconík
Vklad: 40 000 Sk Splatené: 12 000 Sk
  (od: 06.06.1995 do: 22.06.1997)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Vklad: 275 000 Sk Splatené: 275 000 Sk
  (od: 23.06.1997 do: 16.10.1997)
Ing.arch. Sergej Gulla
Vklad: 135 000 Sk Splatené: 135 000 Sk
  (od: 23.06.1997 do: 16.10.1997)
Rudolf Kraščenič
Vklad: 90 000 Sk Splatené: 90 000 Sk
  (od: 23.06.1997 do: 16.10.1997)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk
  (od: 17.10.1997 do: 22.08.2001)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Vklad: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 300 000 Sk
  (od: 23.08.2001 do: 27.07.2011)
Ing. Eva Kraščeničová
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk
  (od: 23.08.2001 do: 27.07.2011)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Vklad: 9 960 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 9 960 EUR
  (od: 28.07.2011 do: 30.08.2011)
Ing. Eva Kraščeničová
Vklad: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 6 640 EUR
  (od: 28.07.2011 do: 30.08.2011)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Vklad: 9 960 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 9 960 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 8.8.2011 sa zriaďuje záložné právo v prospech veriteľa DSC, a.s., IČO: 35 811 790, 845 44 Bratislava, Slávičie údolie 106.
  (od: 31.08.2011 do: 13.12.2012)
Ing. Eva Kraščeničová
Vklad: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 6 640 EUR
Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 8.8.2011 sa zriaďuje záložné právo v prospech veriteľa DSC, a.s., IČO: 35 811 790, 845 44 Bratislava, Slávičie údolie 106.
  (od: 31.08.2011 do: 13.12.2012)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Vklad: 9 960 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 9 960 EUR
  (od: 14.12.2012 do: 01.10.2013)
Ing. Eva Kraščeničová
Vklad: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 6 640 EUR
  (od: 14.12.2012 do: 01.10.2013)
PREFEX s.r.o.
Vklad: 16 600 EUR Splatené: 16 600 EUR
  (od: 02.10.2013 do: 26.01.2016)
Lunare Holding B.V.
  (od: 27.01.2016 do: 02.01.2017)
ECDDP HOLDING B.V.
Vklad: 16 600 EUR Splatené: 16 600 EUR
  (od: 03.01.2017 do: 12.12.2018)
Líniové stavby, a.s.
Vklad: 16 600 EUR Splatené: 16 600 EUR
  (od: 13.12.2018 do: 25.04.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.04.2019)
konatelia
  (od: 31.08.2011 do: 25.04.2019)
konateľ
  (od: 06.06.1995 do: 30.08.2011)
Ing. Pavel Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Ján Stanko - člen predstavenstva
Janka Kráľa 1009/7
Snina 069 01
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Ing. Adela Valach - člen predstavenstva
Brekov 121
Brekov 066 01
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 14.06.2012
  (od: 28.06.2012 do: 01.10.2013)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 14.06.2012 Skončenie funkcie: 12.09.2013
  (od: 02.10.2013 do: 01.10.2013)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 03.12.2014
  (od: 11.12.2014 do: 26.01.2016)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 03.12.2014 Skončenie funkcie: 14.12.2015
  (od: 27.01.2016 do: 26.01.2016)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
  (od: 06.06.1995 do: 01.10.2013)
Ing.arch. Rudolf Kraščenič
Hviezdoslavov 32
Kvetoslavov 930 41
Vznik funkcie: 06.06.1995 Skončenie funkcie: 12.09.2013
  (od: 02.10.2013 do: 01.10.2013)
Ing. Eduard Kucej
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 05.08.2011
  (od: 31.08.2011 do: 27.06.2012)
Ing. Eduard Kucej
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 05.08.2011 Skončenie funkcie: 14.06.2012
  (od: 28.06.2012 do: 27.06.2012)
Ing. Michal Oravec
Žehrianska 14
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 12.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 22.06.2018)
Ing. Michal Oravec
Žehrianska 14
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 12.12.2016 Skončenie funkcie: 23.06.2018
  (od: 23.06.2018 do: 22.06.2018)
Ing. Marián Školník
Tamaškovičova 12
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 12.09.2013
  (od: 02.10.2013 do: 02.01.2017)
Ing. Marián Školník
Tamaškovičova 12
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 12.09.2013 Skončenie funkcie: 12.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 02.01.2017)
Andrej Thiel
Nezvalova 287/1
Žilina-Bánová 010 04
Vznik funkcie: 03.12.2014
  (od: 11.12.2014 do: 02.01.2017)
Andrej Thiel
Nezvalova 287/1
Žilina-Bánová 010 04
Vznik funkcie: 03.12.2014 Skončenie funkcie: 12.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 02.01.2017)
Mgr. Ľuboš Tinák
Horný Ohaj 399
Vráble 952 01
Vznik funkcie: 23.06.2018 Skončenie funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019 do: 25.04.2019)
Beáta Bojkovská Tekeliová
Jurkovičova 392/23
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 23.06.2018 Skončenie funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019 do: 25.04.2019)
Mgr. Ľuboš Tinák
Horný Ohaj 399
Vráble 952 01
Vznik funkcie: 23.06.2018
  (od: 23.06.2018 do: 25.04.2019)
Beáta Bojkovská Tekeliová
Jurkovičova 392/23
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 23.06.2018
  (od: 23.06.2018 do: 25.04.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne vo všetkých veciach predseda predstavenstva, u ostatných členov predstavenstva je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 26.04.2019)
Menom spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, každý samostatne.
  (od: 23.06.2018 do: 25.04.2019)
Menom spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (od: 03.01.2017 do: 22.06.2018)
Menom spoločnosti konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločne.
  (od: 27.01.2016 do: 02.01.2017)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.12.2014 do: 26.01.2016)
V mene spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.
  (od: 02.10.2013 do: 10.12.2014)
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (od: 06.06.1995 do: 01.10.2013)
Prokúra: 
Ing. Alexandra Végh
Brančská 3108/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 02.10.2013
  (od: 02.10.2013 do: 10.12.2014)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
Vznik funkcie: 02.10.2013 Skončenie funkcie: 03.12.2014
  (od: 11.12.2014 do: 10.12.2014)
Ing. Michal Oravec
Žehrianska 14
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 14.12.2015
  (od: 27.01.2016 do: 02.01.2017)
Ing. Michal Oravec
Žehrianska 14
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 14.12.2015 Skončenie funkcie: 12.12.2016
  (od: 03.01.2017 do: 02.01.2017)
Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis s dodatkom "pp" (per prokuram).
  (od: 26.04.2019)
V mene spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje prokurista samostane.
  (od: 02.10.2013 do: 02.01.2017)
Výška základného imania: 
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 26.04.2019)
16 600 EUR Rozsah splatenia: 16 600 EUR
  (od: 28.07.2011 do: 25.04.2019)
500 000 Sk
  (od: 06.06.1995 do: 27.07.2011)
Dozorná rada: 
JUDr. Eva Nováčková
Brančská 3108/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Lukáš Šarközy
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Ivona Šarközyová
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 25.03.2019 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti SKLÁDKY A ODPADY – HD s.r.o. so sídlom Hlavná 230/A, 951 48 Jarok, IČO: 34 122 303 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46465/N na spoločnosť SKLÁDKY A ODPADY – HD a.s., pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 26.04.2019.
  (od: 26.04.2019)
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti uzavretá dňa 30.3.1995 podľa ust. § 24 ods.1, §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č.513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3871
  (od: 06.06.1995 do: 25.04.2019)
Kúpnopredajná zmluva o prevode podielov zo dňa 18.12.1996.
  (od: 23.06.1997 do: 25.04.2019)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 22.05.1997 a zo dňa 10.09.1997.
  (od: 17.10.1997 do: 25.04.2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2011 - zmena obchodného mena na SKLÁDKY a ODPADY s. r. o.
  (od: 17.01.2012 do: 25.04.2019)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.06.2012.
  (od: 28.06.2012 do: 25.04.2019)
Zápisnica z rokovania mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 08.11. 2012.
  (od: 04.12.2012 do: 25.04.2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.09.2013.
  (od: 02.10.2013 do: 25.04.2019)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2014.
  (od: 11.12.2014 do: 25.04.2019)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2015.
  (od: 27.01.2016 do: 25.04.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2016.
  (od: 05.04.2016 do: 25.04.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2016.
  (od: 03.01.2017 do: 25.04.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.06.2018. Zmluva o zlúčení zo dňa 13.06.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 1378/2018, Nz 19325/2018, NCRls 19694/2018.
  (od: 23.06.2018 do: 25.04.2019)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HOLTI DESTROY, s.r.o. IČO: 50 262 297
Hlavná 230/A
Jarok 951 48
  (od: 23.06.2018 do: 25.04.2019)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku spoločnosti SKLÁdky A ODPADY s.r.o., Vajnorská 40, 831 03 Bratislava, IČO : 34 122 303, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 75843/B, a to časti podniku označenej ako : 1. Prevádzka stavebnej výroby a prác, nachádzajúca sa v obci Hviezdoslavovo č. 63, 2. Prevádzky na spracovanie a likvidáciu odpadov nachádzajúce sa : - stredisko v obci Trstená, - stredisko v obci Bohdanovce nad Trnavou
  (od: 22.11.2012 do: 25.04.2019)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku spoločnosti SKLÁDKY a ODPADY s. r. o., Vajnorská 40, 831 03 Bratislava, IČO: 34 122 303, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 75843/B, a to časti podniku označenej ako " Stavebné činnosti" kupujúcemu spoločnosti SaO stavby s.r.o., Vajnorská 40, 831 03 Bratislava, IČO: 50 591 983.
  (od: 03.01.2017 do: 25.04.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2024
Dátum výpisu:  19.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR