Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  6979/B

Obchodné meno: 
LS a. s.
  (od: 11.10.2019)
SKLÁDKY A ODPADY - HD a.s.
  (od: 26.04.2019 do: 10.10.2019)
Sídlo: 
Slávičie údolie 106
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
  (od: 26.04.2019)
IČO: 
34 122 303
  (od: 26.04.2019)
Deň zápisu: 
06.06.1995
  (od: 26.04.2019)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.04.2019)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.04.2019)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.04.2019)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 26.04.2019)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností vrátane bytov
  (od: 26.04.2019)
výroba betónových zmesí a stavebných materiálov
  (od: 26.04.2019)
agentúrna činnosť v oblasti reklamy a propagácie
  (od: 26.04.2019)
vydavateľská činnosť
  (od: 26.04.2019)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 26.04.2019)
prenájom predmetov dlhodobej spotreby
  (od: 26.04.2019)
finančný a operatívny leasing
  (od: 26.04.2019)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 26.04.2019)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 26.04.2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy
  (od: 26.04.2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 26.04.2019)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 26.04.2019)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 26.04.2019)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 26.04.2019)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 26.04.2019)
výroba a predaj organických hnojív, ťažba rašeliny nebanským spôsobom v rozsahu voľnej živnosti, spracovanie a predaj rašeliny, výroba pestovateľských substrátov, záhradníckych zemín a záhradných kompostov
  (od: 26.04.2019)
zemné práce
  (od: 26.04.2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 26.04.2019)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (od: 26.04.2019)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (od: 26.04.2019)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 26.04.2019)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t, pri zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácii lomov a pri úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 26.04.2019)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (od: 26.04.2019)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t
  (od: 26.04.2019)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 26.04.2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 26.04.2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 26.04.2019)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 11.10.2019)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (od: 11.10.2019)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (od: 11.10.2019)
keramická výroba
  (od: 11.10.2019)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 11.10.2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 11.10.2019)
vedenie účtovníctva
  (od: 11.10.2019)
počítačové služby
  (od: 11.10.2019)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 11.10.2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 11.10.2019)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 11.10.2019)
skladovanie
  (od: 11.10.2019)
vykonávanie zváracích prác
  (od: 11.10.2019)
reklamné a marketingové služby
  (od: 11.10.2019)
administratívne služby
  (od: 11.10.2019)
činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (od: 11.10.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.04.2019)
Ján Stanko - člen predstavenstva
Janka Kráľa 1009/7
Snina 069 01
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Ing. Adela Valach - Predseda predstavenstva
Zuzany Chalupovej 14/B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 07.01.2021
  (od: 27.03.2021)
Ing. Pavel Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019 do: 11.06.2020)
Ing. Pavel Strapec - predseda predstavenstva
Dunajská 7114/15
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 26.04.2019 Skončenie funkcie: 06.04.2020
  (od: 12.06.2020 do: 11.06.2020)
Ing. Adela Valach - člen predstavenstva
Brekov 121
Brekov 066 01
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019 do: 26.03.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo niektorý člen predstavenstva.
  (od: 27.03.2021)
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo niektorý člen predstavenstva.
  (od: 11.10.2019 do: 26.03.2021)
V mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne vo všetkých veciach predseda predstavenstva, u ostatných členov predstavenstva je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 26.04.2019 do: 10.10.2019)
Dozorná rada: 
JUDr. Eva Nováčková
Brančská 3108/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Lukáš Šarközy
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Ivona Šarközyová
Kováčska 132/7
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Prokúra: 
Ing. Alexandra Végh
Brančská 3108/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Vznik funkcie: 26.04.2019
  (od: 26.04.2019)
Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis s dodatkom "pp" (per prokuram).
  (od: 26.04.2019)
Výška základného imania: 
26 000 EUR Rozsah splatenia: 26 000 EUR
  (od: 11.10.2019)
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 26.04.2019 do: 10.10.2019)
Akcie: 
Počet: 26
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 11.10.2019)
Počet: 25
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 26.04.2019 do: 10.10.2019)
Akcionár: 
PAST Holding, s. r. o.
Slávičie údolie 106
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (od: 03.08.2023)
Líniové stavby, a.s.
Slávičie údolie 106
Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 02
  (od: 26.04.2019 do: 10.10.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 25.03.2019 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti SKLÁDKY A ODPADY – HD s.r.o. so sídlom Hlavná 230/A, 951 48 Jarok, IČO: 34 122 303 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46465/N na spoločnosť SKLÁDKY A ODPADY – HD a.s., pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 26.04.2019.
  (od: 26.04.2019)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Líniové stavby, a. s. IČO: 47 783 281
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (od: 11.10.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  16.07.2024
Dátum výpisu:  17.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR