Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15877/V

Business name: 
Tehelňa pod Hradom, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 10/10/1996)
Tehelňa pod Hradom, spol. s r.o.
  (from: 04/04/1995 until: 10/09/1996)
Registered seat: 
Galova 54
Spišské Podhradie 053 04
  (from: 04/04/1995)
Identification number (IČO): 
31 705 766
  (from: 04/04/1995)
Date of entry: 
04/04/1995
  (from: 04/04/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/04/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností, najmä: predaj tehál, stavebných materiálov, výrobkov z dreva, potravín
  (from: 04/04/1995 until: 03/06/2019)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 04/04/1995 until: 03/06/2019)
spracovanie dreva - porez a impregnácia
  (from: 04/04/1995 until: 03/06/2019)
výroba iných výrobkov z dreva
  (from: 04/04/1995 until: 03/06/2019)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/04/1995 until: 03/06/2019)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v odbore poľnohospodárstva a potravinárstva a v predmete podnikania
  (from: 04/04/1995 until: 03/06/2019)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/04/1995 until: 03/06/2019)
demolácia a zemné práce
  (from: 04/04/1995 until: 03/06/2019)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/04/1995 until: 03/06/2019)
výroba stavebných materiálov a tehál
  (from: 04/04/1995 until: 03/06/2019)
Partners: 
Július Neviďanský
Galova 54
Spišské Podhradie
Slovak Republic
  (from: 04/04/1995)
Ján Boržík
Jarmočná 2
Spišské Podhradie
Slovak Republic
  (from: 04/04/1995)
MVDr. Jozef Hudák
Poľná 138
Batizovce
Slovak Republic
  (from: 04/04/1995)
Contribution of each member: 
Július Neviďanský
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/04/1995)
Ján Boržík
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/04/1995)
MVDr. Jozef Hudák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/04/1995)
Management body: 
likvidátor
  (from: 10/10/1996 until: 02/29/2008)
Individual managing director
  (from: 04/04/1995 until: 10/09/1996)
Július Neviďanský
Galova 54
Spišské Podhradie
  (from: 04/04/1995 until: 10/09/1996)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/04/1995 until: 10/09/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 04/04/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/30/1996
  (from: 03/01/2008)
 Liquidators:
Mgr. Štefan Jakab , značka správcu S1683
Nerudova 9
Košice
From: 01/12/2019
  (from: 11/08/2019)
 Liquidators:
Július Nevidánský
Jurkovičova 397/32
Batizovce 059 35
From: 09/30/1996
  (from: 06/30/2017 until: 11/14/2017)
 Liquidators:
Július Nevidánský
Jurkovičova 397/32
Batizovce 059 35
From: 09/30/1996 Until: 03/13/2009
  (from: 11/15/2017 until: 11/14/2017)
 Liquidators:
Július Neviďanský
Galova 54
Spišské Podhradie
  (from: 10/10/1996 until: 02/29/2008)
 Liquidators:
Július Neviďanský
Jurkovičova 397/32
Batizovce 059 35
From: 09/30/1996
  (from: 03/01/2008 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 11/08/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti v likvidácii podpisuje Július Neviďanský a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom - likvidátor.
  (from: 10/10/1996 until: 11/07/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.2.1995 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6021
  (from: 04/04/1995)
Uznesenie VZ s.r.o. zo dňa 12.9.1996 o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 30.9.1996. Deň vstupu s.r.o. do likvidácie: 30.9.1996. Zápis vstupu s.r.o. do likvidácie v obchodnom registri: 10.10.1996.
  (from: 10/10/1996)
Na základe rozhodnutia Okresného úradu Levoča, Odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa zo dňa 30.10.1996 č. Žo - 96/2122/000, došlo k zrušeniu živnostenského oprávnenia pre danú spoločnosť v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 16.11.1996.
  (from: 03/07/2019)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person