Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4484/S

Business name: 
DNC group, spol. s r.o.
  (from: 09/26/2012)
Registered seat: 
Priemyselná 602/27
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 03/08/2012)
Identification number (IČO): 
36 020 729
  (from: 05/12/1997)
Date of entry: 
05/12/1997
  (from: 05/12/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/1997)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/1997)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/15/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/15/2003)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/15/2003)
leasing spojený s financovaním
  (from: 01/15/2003)
záložňa
  (from: 01/15/2003)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 01/15/2003)
ubytovacie služby
  (from: 01/15/2003)
fotografické služby
  (from: 01/15/2003)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 01/15/2003)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 01/15/2003)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, školení a seminárov
  (from: 01/15/2003)
automatizované spracovanie dát a služby v oblasti spracovania dát a prenosu informácií
  (from: 01/15/2003)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 01/15/2003)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 01/15/2003)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 01/15/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/15/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 01/15/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb
  (from: 01/15/2003)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 01/15/2003)
Partners: 
Ing. Bohumír Krátky , PhD., MBA
Kamenárska 174/66
Hliník nad Hronom 966 01
Slovak Republic
  (from: 03/19/2024)
Contribution of each member: 
Ing. Bohumír Krátky , PhD., MBA
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/19/2024)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/12/1997)
Ing. arch. Vlasta Čamajová
Záhradná 675/14
Žiar nad Hronom 965 01
From: 02/28/2017
  (from: 03/21/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/12/1997)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/25/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.3.1997 podľa § 105 a nasl. zák. č.513/91 Zb.
  (from: 05/12/1997)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.12.1997 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. . Stary spis: S.r.o. 10966
  (from: 03/26/1998)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 10.2.1998 a Dodatku č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/17/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.8.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (from: 09/05/2000)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 3.3.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 01/15/2003)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person