Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  15919/V

Obchodné meno: 
COOIMEX Slovakia s.r.o.
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
Sídlo: 
Košická 16
Levoča 054 01
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
IČO: 
31 737 064
  (od: 14.07.1998)
Deň zápisu: 
22.11.1996
  (od: 14.07.1998)
Deň výmazu: 
26.11.2005
  (od: 26.11.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 26.11.2005)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 14.07.1998)
Predmet činnosti: 
píliarska výroba a impregnácia dreva
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
výroba drevených obalov a predaj bytových doplnkov z dreva, hračiek
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
výroba a predaj ozdobných predmetov z plastov
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
ambulantný predaj
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
leasing spojený s financovaním
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
realitná kancelária
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
sprostredkvoanie dopravy
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
preklad nákladov a skladovanie
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
nákup a predaj osobných a nákladných motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
upratovacie práce
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
maloobchod: potravinársky tovar, živočíšne, rastlinné tuky, oleje, rastlinné vosky, nápoje, tekutiny, ocot, tabak, tabakové výrobky, plasty, kompozity kožiek, kožky, usne, kožušiny a výrobky z nich, sedlárske a remenárske výrobky, cestovné potreby, kabely a podobné výrobky, výrobky z čriev, dreva, dreveného uhlia, slamy, korku, esparta a iného materiálu na úplety, košikárske výrobky, vlákniny, papier, lepenky a výrobky z nich, obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, biče, jazdecké biče a ich súčasti, perá, výrobky z kameňa, umelých kvetín, elektrotechnické, optické, fotografické, kinematografické, meracie, hodinárske, hudobné nástroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti, hračky, športové potreby, ich časti a súčasti, sklo, kovy, rudy, porcelán, obilie a výrobky z nich, textílie a textilné výrobky, palivá, stroje, prie- myselné zariadenia, prístroje, zariadenia a predmety pre domácnosť, železiarsky tovar, papierenský tovar, odevy, kožený tovar, stavebný materiál, galantéria, textilné polotovary a suroviny, bižutéria, spotrebná elektronika, výpočtová technika, potreby pre kutilov, knihy, noviny, časopisy, písacie a školské potreby, kancelárske potreby, keramika, kozmetické výrobky, drogériový tovar, farby, laky, poľnohospodárske suroviny, kvety, rastliny, dreviny, technické chemikálie /okrem jedov a žieravín/, plynové spotrebiče, spotrebiče pre domácnosť, poľnohospodárske stroje, náhrad- né diely a príslušenstvo
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
veľkoobchod s vyššie uvedeným tovarom
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
verejné stravovanie
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
závodné jedálne
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
nákladná cestná doprava
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
Spoločníci: 
Milan Kačenga
Maurerova 8
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.1998 do: 25.11.2005)
Milan Kačenga
Maurerova 8
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1998 do: 24.09.1998)
Július Oláh
Berlínska 18
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1998 do: 24.09.1998)
Ing. Ján Slašťan
Trieda SNP 1675/38
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1998 do: 24.09.1998)
Jurij Revta
Rozfvigivska 9
Mukačevo
Ukrajina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Július Oláh
Vklad: 24 000 Sk Splatené: 24 000 Sk
  (od: 14.07.1998 do: 24.09.1998)
Jurij Revta
Vklad: 50 000 Sk Splatené: 50 000 Sk
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
Milan Kačenga
Vklad: 102 000 Sk Splatené: 102 000 Sk
  (od: 14.07.1998 do: 24.09.1998)
Ing. Ján Slašťan
Vklad: 24 000 Sk Splatené: 24 000 Sk
  (od: 14.07.1998 do: 24.09.1998)
Milan Kačenga
Vklad: 150 000 Sk Splatené: 150 000 Sk
  (od: 25.09.1998 do: 25.11.2005)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 25.09.1998 do: 25.11.2005)
konatelia
  (od: 14.07.1998 do: 24.09.1998)
Milan Kačenga
Maurerova 8
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
Július Oláh
Berlínska 18
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1998 do: 24.09.1998)
Ing. Ján Slašťan
Trieda SNP 1675/38
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1998 do: 24.09.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 25.09.1998 do: 25.11.2005)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.07.1998 do: 24.09.1998)
Základné imanie: 
200 000 Sk
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
JUDr. Roman Zajac
Letná 80
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 20.11.2008 Skončenie funkcie: 26.11.2005
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
 Likvidátor:
JUDr. Roman Zajac
Letná 80
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 20.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2009 do: 29.06.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za spoločnosť v likvidácii koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 06.10.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 15919/V pri: Obchodné meno: COOIMEX Slovakia s.r.o. Sídlo: Košická 16, Levoča 054 01 IČO: 31 737 064 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. kon. 3K 224/01-20 zo dňa 1.6.2005 právoplatného dňa 21.7.2005 o zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia podľa § 44 ods. 1 písm. b ZKV. Likvidácia nebola potrebná, nakoľko po ukončení konkurzného konania neostal spoločnosti žiadny majetok. Výmaz vykonaný podľa § 68 ods. 4 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (od: 26.11.2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, uzavretou dňa 7.11. 1996, v znení jej doplnku zo dňa 19.11.1996, podľa zák. č. 513/91 Zb. Dodatok č. 2 zo dňa 1.11.1997 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 3 zo dňa 5.11.1997 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 4 zo dňa 24.4.1998 k spoločenskej zmluve. Spoločnosť bola zaregistrovaná v obchodnom registri Obvodného súdu Košice I v odd. Sro vo vložke číslo 8741/V s dňom vzniku 22.11. 1996. V obchodnom registri Okresného súdu Prešov bola zaregistrovaná z dôvodu miestnej príslušnosti na základe zmeny sídla spoločnosti z Košíc do Levoče.
  (od: 14.07.1998 do: 25.11.2005)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.12.2002 č. 6K 224/01-28, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka COOIMEX Slovakia s.r.o. so sídlom v Levoči, Košická 16, IČO: 31 737 064, podľa zák.č. 328/91 Zb. Správca podstaty: JUDr. Jana Čepčeková, Humenné, Námestie slobody 2, r.č. .
  (od: 25.09.1998 do: 25.11.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022
Dátum výpisu:  28.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)