Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1333/V

Business name: 
AGRODRUŽSTVO STUDENEC, v likvidácii
  (from: 10/09/2015 until: 11/23/2021)
AGRODRUŽSTVO STUDENEC
  (from: 03/29/1999 until: 10/08/2015)
Registered seat: 
Studenec 053 04
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
36 460 028
  (from: 03/29/1999)
Date of entry: 
03/29/1999
  (from: 03/29/1999)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/29/1999)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
zabezpečenie hospodárskych a sociálnych potrieb členov družstva podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom, najmä služby poľnohospodárskej povahy -- poťahové, traktorové
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
prenájom všetkých výrobných prostriedkov
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
zámočnícke práce
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
oprava motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
výroba mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
výroba iných výrobkov z dreva
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
porez dreva
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
Ján Bašta - člen
Štúrova 6/1
Spišské Podhradie
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Emília Dubecká - člen
28
Ordzovany
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Ing. Miroslav Gonda - člen
143
Studenec
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Anton Hockicko - člen
117
Studenec
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Ing. Andrej Kočiš - predseda
81
Studenec
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Ján Kollár - člen
Jarmočná 13
Spišské Podhradie
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Ing. Peter Krivda - člen
54
Studenec
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Ladislav Mišenčík - člen
126
Studenec
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Terézia Nováčeková - člen
103
Studenec
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Mikuláš Pavlík - člen
39
Ordzovany
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Peter Salaj - člen
137
Studenec
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Ing. Ján Špiner - podpredseda
144
Studenec
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
František Tatarko - člen
Komenského 7
Spišské Podhradie
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Ján Tomečko - člen
23
Korytné
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Anton Zelený - člen
21
Studenec
  (from: 03/29/1999 until: 02/01/2017)
Ing. Andrej Kočiš - predseda
81
Studenec
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Špiner - podpredseda
144
Studenec
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Ján Kollár - člen
Jarmočná 13
Spišské Podhradie
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Miroslav Gonda - člen
143
Studenec
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Ján Bašta - člen
Štúrova 6/1
Spišské Podhradie
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Peter Salaj - člen
137
Studenec
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Anton Hockicko - člen
117
Studenec
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Ladislav Mišenčík - člen
126
Studenec
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Terézia Nováčeková - člen
103
Studenec
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Emília Dubecká - člen
28
Ordzovany
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
František Tatarko - člen
Komenského 7
Spišské Podhradie
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Anton Zelený - člen
21
Studenec
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Peter Krivda - člen
54
Studenec
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Mikuláš Pavlik - člen
39
Ordzovany
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Ján Tomečko - člen
23
Korytné
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Špiner - podpredseda
144
Studenec
  (from: 02/02/2017 until: 06/29/2017)
Mikuláš Pavlík - člen
39
Ordzovany
  (from: 02/02/2017 until: 06/29/2017)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
Registered capital: 
9 560 000 Sk
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
40 000 Sk
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/26/2015
  (from: 10/09/2015)
 Liquidators:
Ing. Andrej Kočiš
81
Studenec 053 04
From: 03/26/2015
  (from: 10/09/2015 until: 02/01/2017)
 Liquidators:
Ing. Andrej Kočiš
81
Studenec 053 04
From: 03/26/2015
  (from: 02/02/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (from: 10/09/2015 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené rozhodnutím ustanovujúcej členskej schôdze zo dňa 2.3.1999, podľa zák. č. 513/91 Zb. Družstvo preberá časť majetku práv a záväzkov družstva: Poľnohospodárske družstvo v Studenci so sídlom v Studenci, okr. Levoča, IČO: 00 204 285, zrušeného bez likvidácie rozdelením na dve družstvá.
  (from: 03/29/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person