Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3247/V

Business name: 
B.N.Z. spoločnosť s r.o., Hrabušice v likvidácii
  (from: 01/02/1996 until: 03/17/2005)
Registered seat: 
Letná 45
Košice 040 01
  (from: 09/13/1995 until: 03/17/2005)
Identification number (IČO): 
31 674 381
  (from: 06/25/1993)
Date of entry: 
06/25/1993
  (from: 06/25/1993)
Person dissolved from: 
15.12.2004
  (from: 03/18/2005)
Date of deletion: 
03/18/2005
  (from: 03/18/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/18/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/25/1993)
Capital: 
8 247 000 Sk
  (from: 12/17/1993 until: 03/17/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/19/1995
  (from: 08/20/2004)
 Liquidators:
Mgr Peter Masarovič
Park Angelinum 2
Košice 040 01
From: 08/09/2004 Until: 03/18/2005
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 01/02/1996)
Other legal facts: 
Na základe §8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: B.N.Z. spoločnosť s r.o., Hrabušice v likvidácii Sídlo: Letná 45, Košice IČO: 31 674 381 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 2K 497/97-39 zo dňa 16.11.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2004 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka B.N.Z. spoločnosť s r.o., Hrabušice v likvidácii, Letná 45, Košice, IČO: 31 674 381 pre nedostatok majetku.
  (from: 03/18/2005)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person