Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  3/R

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA
  (od: 07.09.2000 do: 07.10.2010)
Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA - v konkurze
  (od: 23.05.1995 do: 06.09.2000)
Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA - v Likvidácií
  (od: 16.03.1994 do: 22.05.1995)
Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1994)
Sídlo: 
Jilemníckeho 2
Trenčín
  (od: 23.09.1992 do: 07.10.2010)
IČO: 
17 313 350
  (od: 23.09.1992)
Deň zápisu: 
23.09.1992
  (od: 23.09.1992)
Deň výmazu: 
10.08.2001
  (od: 10.08.2001)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 23.09.1992)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárstvo, lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 23.09.1992 do: 09.08.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 23.09.1992 do: 09.08.2001)
Štatutárny orgán: 
likvidátor
  (od: 16.03.1994 do: 22.05.1995)
predstavenstvo
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1994)
JUDr. Danica Birošová - správca konkurznej podstaty
Jilemnického 2
Trenčín
  (od: 23.05.1995 do: 09.08.2001)
Ján Goláň
331
Lukov
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1994)
Ing. Jindřich Oškera - podpredseda
Slunečná 963
Vizovice
Česká republika
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1994)
Jindřich Šeďa
Cirou 46
Slušovice
Česká republika
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1994)
Ing. Zdeněk Tříska
Družstevní 435
Slušovice
Česká republika
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1994)
Ing. Viera Valentová - predseda
Lazy II/99
Zlín
Česká republika
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1994)
Konanie: 
Menom družstva koná správca konkurznej podstaty.
  (od: 23.05.1995 do: 09.08.2001)
1) p r e d s e d a Ing.Viera Valentová 2) p o d p r e d s e d a Ing.Jindřich Oškera s a m o s t a t n e. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma vyžaduje sa podpis 2 členov predstavenstva súčasne.
  (od: 23.09.1992 do: 15.03.1994)
Zapisované základné imanie: 
630 000 Sk
  (od: 23.09.1992 do: 09.08.2001)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 23.09.1992 do: 09.08.2001)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 15.4.2009
  (od: 23.04.2009)
 Likvidátor:
JUDr. Darina Válková
Dolný Šianec 18B
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 15.04.2009
  (od: 30.06.2017)
 Likvidátor:
JUDr. Darina Válková
Dolný Šianec 18B
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 15.04.2009
  (od: 23.04.2009 do: 29.06.2017)
 Likvidátor:
JUDr. Zlatava Davidová , CSc.
Heinrichova 8
Brno
Česká republika
  (od: 16.03.1994 do: 22.05.1995)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (od: 23.04.2009)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene družstva koná likvidátorka samostatne.
  (od: 16.03.1994 do: 22.05.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29CbR/3/2007 zo dňa 03.03.2009 nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutého družstva Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA a menoval za likvidátora JUDr. Darinu Válkovú.
  (od: 08.10.2010)
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29CbR/3/2007-20 zo dňa 03.03.2009 rušil spoločnosť s likvidáciou dňom 15.04.2009 a menoval likvidátora JUDr. Darinu Válkovú, správkyňu.
  (od: 23.04.2009 do: 07.10.2010)
V odôvodnení uznesenia, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu súd uviedol, že úpadca nemá majetok, ktorý by postačoval na ďalšie krytie nákladov konania a preto v súlade s ust. § 44 ods. 1, písm. a/ zák. č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nie sú predpoklady pre konkurz. V zmysle ust. § 68 ods. 3, písm. f/ zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty sa spoločnosť zrušila. V zmysle ust. § 68 ods. 2 citovaného zákona, ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, likvidácia spoločnosti sa nevyžaduje. Na základe uvedeného sa spoločnosť ku dňu 10.8.2001 z obchodného registra v y m a z á v a bez právneho nástupcu.
  (od: 10.08.2001 do: 22.04.2009)
Družstvo bolo založené dňa 21.9.1992 na základe ust.Zák.č.42/1992 Zb.o úprave majetkových nárokov v družstvách a podľa § 69 Obch.zák.rozdelením DAK MOVA Bratislava na akciovú spoločnosť MOVA a.s.Bratislava a Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA . Trenčín. Stary spis: Dr 11
  (od: 23.09.1992 do: 09.08.2001)
O vstupe družstva do Likvidácie bolo rozhodnuté dňa 23. 11. 1993 na schôdzy predstavenstva v súlade s členskou schôdzou družstva z 20. 8. 1993. Stary spis: Dr 11
  (od: 16.03.1994 do: 09.08.2001)
Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 31.03.1995 pod č.k. 1 K 113/94 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. Stary spis: Dr 11
  (od: 23.05.1995 do: 09.08.2001)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. Z-2.1 K 113/94 zo dňa 26.2.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.4.1999 bol konkurz zrušený a JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, Trenčín bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 07.09.2000 do: 09.08.2001)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31.3.1995
  (od: 23.05.1995 do: 06.09.2000)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Danica Birošová
Jilemnického 2
Trenčín
  (od: 23.05.1995 do: 30.09.1997)
JUDr. Danica Birošová
Jilemnického 2
Trenčín
  (od: 01.10.1997 do: 06.09.2000)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  04.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)