Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  5/R

Business name: 
Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii"
  (from: 02/13/2014 until: 11/07/2017)
Registered seat: 
Bratislavská 36
Trenčín 911 74
  (from: 11/19/1999 until: 11/07/2017)
Identification number (IČO): 
34 100 423
  (from: 05/09/1994)
Date of entry: 
05/09/1994
  (from: 05/09/1994)
Date of deletion: 
04/01/2016
  (from: 04/01/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. d) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/01/2016)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/09/1994)
Registered capital: 
1 659,7 EUR
  (from: 03/18/2009 until: 03/31/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/21/2016
  (from: 11/08/2017)
 Liquidators:
Správcovský dom, k.s.
Nitrianska 42
Partizánske 958 01
From: 05/22/2017
  (from: 11/08/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 11/08/2017)
Other legal facts: 
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40CbR/106/2016-9 zo dňa 22.11.2016 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trenčíne č.k. 16Cob/373/2016-22 zo dňa 26.04.2017 nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutého družstva Trenčianske investičné družstvo " v likvidácii" so sídlom Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO 34 100 423 a menoval za jeho likvidátora správcu obchodnú spoločnosť Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, značka správcu S1571. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť v časti výroku I. o nariadení likvidácie dňa 21.12.2016 a v časti výroku II. o menovaní likvidátora dňa 22.05.2017.
  (from: 11/08/2017)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person