Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  5/R

Obchodné meno: 
Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii"
  (od: 13.02.2014 do: 07.11.2017)
Trenčianske investičné družstvo
  (od: 19.11.1999 do: 12.02.2014)
SKALSKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
  (od: 09.05.1994 do: 18.11.1999)
Sídlo: 
Bratislavská 36
Trenčín 911 74
  (od: 19.11.1999 do: 07.11.2017)
Brnianska 1014
Trenčín 911 01
  (od: 16.09.1997 do: 18.11.1999)
Štefánikova 90
Trenčín 911 01
  (od: 09.05.1994 do: 15.09.1997)
IČO: 
34 100 423
  (od: 09.05.1994)
Deň zápisu: 
09.05.1994
  (od: 09.05.1994)
Deň výmazu: 
01.04.2016
  (od: 01.04.2016)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. d) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (od: 01.04.2016)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 09.05.1994)
Predmet činnosti: 
prenájom bytov a rodinných domov s príslu šenstvom
  (od: 09.05.1994 do: 18.11.1999)
prenájom bytov a rodinných domov s príslušenstvom a iných nehnuteľností
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod)
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod)
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
faktoring a forfajting
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
leasing strojov a zariadení, dopravných prostriedkov
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
predstavenstvo
  (od: 09.05.1994 do: 18.11.1999)
Tibor Bielik - predseda družstva
Hollého 10
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.05.1994 do: 18.11.1999)
Tibor Bielik - predseda
Opatovská 503/74
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
Pavol Chmelina - podpredseda
Vlárska 7/289
Nemšová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
Rastislav Machunka
Okružná 35
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.05.1994 do: 18.11.1999)
Rastislav Machunka - podpredseda
Okružná 35
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.1999 do: 02.10.2008)
Rastislav Machunka - podpredseda predstavenstva
Sedličná 156
Trenčianske Stankovce 913 11
Vznik funkcie: 19.11.1999
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.10.2008 do: 31.03.2016)
Ing. Jozef Rea - podpredseda
Sadová 10
Nemšová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná navonok jeho predseda a podpredsedovia tak, že právne úkony do 2 mil. Sk môže podpisovať samostatne predseda predstavenstva, alebo ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva, nad 2 mil. SK je potrebné, aby právny úkon bol podpísaný súčasne dvoma členmi predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný vždy podpis 2 členov predstavenstva. Podpisovanie za družstvo sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu a sídlu družstva pripojí svoj podpis predseda alebo podpredseda predstavenstva v súlade s vyššie uvedeným.
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
Menom družstva konajú spoločne predseda a podpredseda družstva.
  (od: 09.05.1994 do: 18.11.1999)
Zapisované základné imanie: 
1 659,7 EUR
  (od: 18.03.2009 do: 31.03.2016)
50 000 Sk
  (od: 09.05.1994 do: 17.03.2009)
Základný členský vklad: 
20 000 Sk
  (od: 09.05.1994 do: 17.03.2009)
663,88 EUR
  (od: 18.03.2009 do: 31.03.2016)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 21.12.2016
  (od: 08.11.2017)
Dátum vstupu do likvidácie: 31.12.2013
  (od: 04.11.2017 do: 07.11.2017)
Dátum vstupu do likvidácie: 31.12.2013
  (od: 13.02.2014 do: 03.11.2017)
 Likvidátor:
Správcovský dom, k.s.
Nitrianska 42
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 22.05.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2017)
 Likvidátor:
Ing. Jozef Rea
Sadová 10
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 31.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.02.2014 do: 03.11.2017)
 Likvidátor:
Ing. Jozef Rea
Sadová 10
Nemšová 914 41
Vznik funkcie: 31.12.2013 Skončenie funkcie: 01.04.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.2017 do: 03.11.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (od: 08.11.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: likvidátor koná a podpisuje za družstvo v plnom rozsahu samostatne
  (od: 13.02.2014 do: 03.11.2017)
Dátum ukončenia konania: 1.4.2016
  (od: 04.11.2017 do: 07.11.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40CbR/106/2016-9 zo dňa 22.11.2016 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trenčíne č.k. 16Cob/373/2016-22 zo dňa 26.04.2017 nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutého družstva Trenčianske investičné družstvo " v likvidácii" so sídlom Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO 34 100 423 a menoval za jeho likvidátora správcu obchodnú spoločnosť Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, značka správcu S1571. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť v časti výroku I. o nariadení likvidácie dňa 21.12.2016 a v časti výroku II. o menovaní likvidátora dňa 22.05.2017.
  (od: 08.11.2017)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40K/47/2015-205 zo dňa 28.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2016, súd zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii", so sídlom Bratislavská 36, Trenčín, IČO 34 100 423, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele De vo vložke číslo 5/R pre nedostatok majetku dlžníka.
  (od: 01.04.2016 do: 07.11.2017)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.2.1994 podľa § 221 - 260 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.. Stary spis: Dr 25
  (od: 09.05.1994 do: 31.03.2016)
Členská schôdza dňa 05.05.1997 prijala dodatok č. 1 k stanovám družstva (zmena sídla).
  (od: 16.09.1997 do: 31.03.2016)
Členská schôdza dňa 15.10.1999 prijala nové znenie stanov družstva.
  (od: 19.11.1999 do: 31.03.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  24.05.2022
Dátum výpisu:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)