Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  5/R

Business name: 
Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii"
  (from: 02/13/2014 until: 11/07/2017)
Trenčianske investičné družstvo
  (from: 11/19/1999 until: 02/12/2014)
SKALSKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
  (from: 05/09/1994 until: 11/18/1999)
Registered seat: 
Bratislavská 36
Trenčín 911 74
  (from: 11/19/1999 until: 11/07/2017)
Brnianska 1014
Trenčín 911 01
  (from: 09/16/1997 until: 11/18/1999)
Štefánikova 90
Trenčín 911 01
  (from: 05/09/1994 until: 09/15/1997)
Identification number (IČO): 
34 100 423
  (from: 05/09/1994)
Date of entry: 
05/09/1994
  (from: 05/09/1994)
Date of deletion: 
04/01/2016
  (from: 04/01/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. d) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/01/2016)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/09/1994)
Objects of the company: 
prenájom bytov a rodinných domov s príslu šenstvom
  (from: 05/09/1994 until: 11/18/1999)
prenájom bytov a rodinných domov s príslušenstvom a iných nehnuteľností
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod)
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod)
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
faktoring a forfajting
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
leasing strojov a zariadení, dopravných prostriedkov
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
Managing board
  (from: 05/09/1994 until: 11/18/1999)
Tibor Bielik - predseda družstva
Hollého 10
Trenčín
  (from: 05/09/1994 until: 11/18/1999)
Tibor Bielik - predseda
Opatovská 503/74
Trenčín
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
Pavol Chmelina - podpredseda
Vlárska 7/289
Nemšová
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
Rastislav Machunka
Okružná 35
Trenčín
  (from: 05/09/1994 until: 11/18/1999)
Rastislav Machunka - podpredseda
Okružná 35
Trenčín
  (from: 11/19/1999 until: 10/02/2008)
Rastislav Machunka - podpredseda predstavenstva
Sedličná 156
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 11/19/1999
  (from: 10/03/2008 until: 03/31/2016)
Ing. Jozef Rea - podpredseda
Sadová 10
Nemšová
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok jeho predseda a podpredsedovia tak, že právne úkony do 2 mil. Sk môže podpisovať samostatne predseda predstavenstva, alebo ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva, nad 2 mil. SK je potrebné, aby právny úkon bol podpísaný súčasne dvoma členmi predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný vždy podpis 2 členov predstavenstva. Podpisovanie za družstvo sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu a sídlu družstva pripojí svoj podpis predseda alebo podpredseda predstavenstva v súlade s vyššie uvedeným.
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
Menom družstva konajú spoločne predseda a podpredseda družstva.
  (from: 05/09/1994 until: 11/18/1999)
Registered capital: 
1 659,7 EUR
  (from: 03/18/2009 until: 03/31/2016)
50 000 Sk
  (from: 05/09/1994 until: 03/17/2009)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 05/09/1994 until: 03/17/2009)
663,88 EUR
  (from: 03/18/2009 until: 03/31/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/21/2016
  (from: 11/08/2017)
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2013
  (from: 11/04/2017 until: 11/07/2017)
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2013
  (from: 02/13/2014 until: 11/03/2017)
 Liquidators:
Správcovský dom, k.s.
Nitrianska 42
Partizánske 958 01
From: 05/22/2017
  (from: 11/08/2017)
 Liquidators:
Ing. Jozef Rea
Sadová 10
Nemšová 914 41
From: 12/31/2013
  (from: 02/13/2014 until: 11/03/2017)
 Liquidators:
Ing. Jozef Rea
Sadová 10
Nemšová 914 41
From: 12/31/2013 Until: 04/01/2016
  (from: 11/04/2017 until: 11/03/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 11/08/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: likvidátor koná a podpisuje za družstvo v plnom rozsahu samostatne
  (from: 02/13/2014 until: 11/03/2017)
Date of completion of voluntary liquidation: 04/01/2016
  (from: 11/04/2017 until: 11/07/2017)
Other legal facts: 
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40CbR/106/2016-9 zo dňa 22.11.2016 v spojení s uznesením Krajského súdu v Trenčíne č.k. 16Cob/373/2016-22 zo dňa 26.04.2017 nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutého družstva Trenčianske investičné družstvo " v likvidácii" so sídlom Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO 34 100 423 a menoval za jeho likvidátora správcu obchodnú spoločnosť Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, značka správcu S1571. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť v časti výroku I. o nariadení likvidácie dňa 21.12.2016 a v časti výroku II. o menovaní likvidátora dňa 22.05.2017.
  (from: 11/08/2017)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40K/47/2015-205 zo dňa 28.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2016, súd zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii", so sídlom Bratislavská 36, Trenčín, IČO 34 100 423, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele De vo vložke číslo 5/R pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 04/01/2016 until: 11/07/2017)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.2.1994 podľa § 221 - 260 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.. Stary spis: Dr 25
  (from: 05/09/1994 until: 03/31/2016)
Členská schôdza dňa 05.05.1997 prijala dodatok č. 1 k stanovám družstva (zmena sídla).
  (from: 09/16/1997 until: 03/31/2016)
Členská schôdza dňa 15.10.1999 prijala nové znenie stanov družstva.
  (from: 11/19/1999 until: 03/31/2016)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person