Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  16/R

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Trenčín
  (od: 16.11.1959)
Sídlo: 
Legionárska ul. 647/33
Trenčín 911 01
  (od: 28.07.1998)
IČO: 
00 175 111
  (od: 16.11.1959)
Deň zápisu: 
16.11.1959
  (od: 16.11.1959)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 16.11.1959)
Predmet podnikania (činnosti): 
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby,prevádzka bytových nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním.
  (od: 16.11.1959)
V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje: -výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie
  (od: 16.11.1959)
pridelovanie družstevných bytov,vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva.
  (od: 16.11.1959)
údržba, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
  (od: 16.11.1959)
poskytovanie služieb spojených s bývaním členom
  (od: 16.11.1959)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam
  (od: 16.11.1959)
materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 16.11.1959)
v rámci voľnej kapacity vykonáva opravy a údržbu na objektoch občianskej vybavenosti za odplatu.
  (od: 16.11.1959)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 08.01.2005)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 29.06.2011)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (od: 08.01.2005)
murárstvo
  (od: 08.01.2005)
vodoinštalatérstvo
  (od: 08.01.2005)
kúrenárstvo
  (od: 08.01.2005)
plynoinštalatérstvo
  (od: 08.01.2005)
montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (od: 08.01.2005)
montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie zdvíhacích zariadení
  (od: 08.01.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 17.09.2005)
čistenie kanalizácie
  (od: 17.09.2005)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 17.09.2005)
montáž a demontáž určených meradiel - vodomerov
  (od: 17.09.2005)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 15.05.2019)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 15.05.2019)
reklamné a marketingové služby
  (od: 15.05.2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 15.05.2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 15.05.2019)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – zdvíhacích
  (od: 15.05.2019)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (od: 15.05.2019)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 15.05.2019)
práce s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
  (od: 15.05.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.06.2000)
Ing. Renáta Gombošová - Člen predstavenstva
M. Turkovej 1732/34
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2022)
Peter Horný - Člen predstavenstva
Šafárikova 2730/7
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 21.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2022)
JUDr. Renáta Kuciaková - Člen predstavenstva
K.Šmidkeho 2654/16
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 21.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2022)
Ing. Jozef Ľahký - Podpredseda predstavenstva
Šafárikova 2724/2
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 01.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2023)
Mgr. Miroslav Petrík - Predseda predstavenstva
Opatovská 675/45
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 21.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2022)
Marián Uhlík - Člen predstavenstva
Halalova 2393/24
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 21.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2022)
Konanie: 
Za družstvo podpisuje predseda (podpredseda) a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 22.06.2000)
Kontrolná komisia: 
Ing. Robert Ludvig
Východná 2337/17
Trenčín 911 08
Vznik funkcie: 15.11.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2020)
Ing. Peter Kubinský
Soblahovská 1112/45
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 31.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2021)
Zapisované základné imanie: 
74 775,941048 EUR
  (od: 28.04.2009)
Základný členský vklad: 
10 EUR
  (od: 29.06.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Ustanovenie družstva bolo schválené uznesením rady Okresného nár.výboru v Trenčíne zo dňa 26.9.1959,č.353/59. Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 2.6.1971 a dohôd o zlúčení s účinnosťou od 1.8.1972 boli s týmto družstvom zlúčené: 1/Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri národnom podniku Konštrukta v Trenčíne ( Db 143) 2/Svojpomecné stavebné bytové družstvo pri Posádkovej správe v Trenčíne ( Db 356 ), s tým, že majetok, práva a záväzky zlúčených družstiev prevzalo družstvo preberajúce. Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 91 ods.1 Zák.č.109/64 Zb.pod č.954/Ko/72 zo dňa 2.9.1972 dal k tomuto zlúčeniu súhlas. Uznesením členskej schôdze družstva zo dňa 2.6.1971 a dohôd o zlúčení zlučujú sa s týmto družstvom: 1/Stavebné bytové družstvo zamestnancov Odevných Závodov,n.p. v Trenčíne ( Db 26 ), ku dňu 1.11.1972 2/Stavebné bytové družstvo zamestnancov OSP a ONV v Trenčíne ( Db 217 ) ku dňu 15.1.73, s tým, že majetok, práva a záväzky zlúčených družstiev prevzalo družstvo preberajúce. Slovenský zväz bytových družstiev v Bratislave podľa § 91 ods.1 zák.č.109/64 Zb. pod č.2724/Ko-72 zo dňa 29.9.1972 dal k tomuto zlúčeniu súhlas. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa 15.2.1973 a súhlasu Slovenského zväzubytových družstiev v Bratislave zo dňa 2.9.72 s týmto družstvom bolo zlúčené dňom 12.2.1973 "Stavebné bytové družstvo občanov v Melčiciach" ( Db 420 ). Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa30.11.1972 a súhlasu Slovenského zväzubytových družstiev v Bratislave zo dňa29.9.1972 s týmto družstvom bolo zlúčené "Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri ŠUP Keramoprojekt v Trenčíne" ( Db 106 ). Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 29.9.1972 s týmto družstvom boli zlúčené: 1/Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov pri n.p.Považské elektrárne, Trenčín ( Db 341 ) 2/Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p.MERINA vlnárske závody v Trenčíne ( Db 22 ) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa10.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 2.9.1972 s týmto družstvom je zlúčené: Svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov Stavoindustrie n.p.PZ HSV, Dubnica nad Váhom sídlo Trenčín ( Db 257 ). Podľa zápisnice zo schôdze delegátov zodňa 2.6.1971, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 29.9.1972 s týmto družstvom boli zlúčené: 1/Stavebné bytové družstvo občanov v Nemšovej ( Db 399 ) 2/Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p. SLOVLIK závod trenčín ( Db 79 ) 3/Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov závodu KARA Trenčín ( Db 368 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátovzo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa28.3.1974 a súhlasu Slovenského zväzubytových družstiev v Bratislave zo dňa 29.9.72 s týmto družstvom bolo zlúčené: "Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p. Pozemné stavby Trnava,stavebná správaTrenčín" ( Db 164 ) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa 20.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa14.1.1974 s týmto družstvom je zlúčené "Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov pri n.p.Pozemné stavby Trnava,Stavebná správa 02 v trenčíne" ( Db 326). Podľa uznesenia z výročného zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa 9.1.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 12.5.1975 s týmto družstvom je dňom 1.7.1975 zlúčené: 1/Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov pri n.p.Merina-trenčín (Db 353) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa15.10.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 24.10.1975 s účinnosťou od 1.11.1975 s týmto družstvom je zlúčené: 1/Stavebné bytové družstvo zamestnancov závodu TOS Trenčín n.p. ( Db 31 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátovzo dňa 2.6.1971, dohody o zlúčení zo dňa 13.3.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 12.5.1975 s týmto družstvom je dňom 1.1.1976 zlúčené "Stavebné bytové družstvo zamestnancov Odevných závodov,n.p.svojpomocná skupina I.v Trenčíne" ( Db 306 ) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 24.4.1976, dohody o zlúčení zo dňa 28.12.1976 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 4.1.1977 s týmto družstvom je dňom 1.2.1977 zlúčené "Stavebné bytové družstvo občanov priMestskom národnom výbore v TrenčianskýchTepliciach" ( Db 116 ). Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 14.4.1977, dohody o zlúčení zo dňa 14.9.1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č.5/600/78 zo dňa 2.2.1978 s účinnosťou od 15.1.1978 s týmto družstvom je zlúčené:"Stavebné bytovédružstvo poľnohospodárov v Trenčíne"(Db 442) Podľa uznesenia z výročného zhromaždenia delegátov zo dňa 13.4.1978, dohody o zlúčení zo dňa 7.7.1978 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č.3147/78 zodňa 14.6.1978 s účinnosťou od 1.7.1978 je s týmto družstvom zlúčené "Stavebné bytové družstvo občanov v Novom Meste nad Váhom" ( Db 33 ). Stanovy: Ustanovujúce zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva konaného dňa 7.6.1990 schválilo Stanovy družstva podľa Zákona č. 176/1990 Zb.o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 81
  (od: 16.11.1959)
Dodatok k stanovám zo dňa 2.6.1992. Stary spis: Dr 81
  (od: 27.09.1993)
Záznam č. 6 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 28.6.1993, záznam č. 3 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.3.1993. Stary spis: Dr 81
  (od: 08.12.1993)
Zmena stanov prijatá zhromaždením delegátov dňa 8.7.1993. Stary spis: Dr 81
  (od: 19.07.1994)
Zhromaždenie delegátov dňa 21.10.1997 rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie).
  (od: 09.02.1998)
Zápisnica zo schôdze Náhradného zhromaždenia delegátov zo dňa 20.5.1999. Zhromaždenie delegátov dňa 28.6.1999 zvolilo nových členov Predstavenstva. Zápisnica č.7/99 z ustanovujúcej schôdze Predstavenstva dňa 29.6.1999. Zápisnica zo schôdze Náhradného zhromaždenia delegátov zo dňa 8.7.1999. Zmena bydliska prokuristky.
  (od: 07.09.1999)
Na zasadnutí predstavenstva konanom dňa 31.1.2000 bolo rozhodnuté o odvolaní prokúry udelenej Ing. Viere Pálenikovej, r.č. , Saratovská 2470/2, Trenčín. Zápisnica č.4/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného 31.1.2000.
  (od: 22.06.2000)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva družstva zo dňa 29.04.2002. Náhradné zhromaždenie delegátov dňa 13.06.2002 zvolilo nových členov predstavenstva.
  (od: 28.11.2002)
Zmena stanov (úplné znenie) prijaté náhradným zhromaždením Delegátov dňa 24.10.2002.
  (od: 24.04.2003)
Zhromaždenie delegátov dňa 29.05.2003 schválilo zmenu stanov.
  (od: 20.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  29.02.2024
Dátum výpisu:  02.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR