Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3257/N

Business name: 
EUROPA IMMOBILIARE s.r.o. " v likvidácii "
  (from: 09/21/2010 until: 11/28/2011)
EUROPA IMMOBILIARE s.r.o.
  (from: 03/04/1993 until: 09/20/2010)
Registered seat: 
Detvianska 31
Nové Zámky 940 01
  (from: 03/04/1993 until: 11/28/2011)
Identification number (IČO): 
31 430 511
  (from: 03/04/1993)
Date of entry: 
03/04/1993
  (from: 03/04/1993)
Date of deletion: 
11/29/2011
  (from: 11/29/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/29/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/04/1993)
Objects of the company: 
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 03/04/1993 until: 11/28/2011)
činnosť v oblasti nehnuteľností, s lastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 03/04/1993 until: 11/28/2011)
nákup a predaj nemovitostí
  (from: 03/04/1993 until: 11/28/2011)
realitné agentúry
  (from: 03/04/1993 until: 11/28/2011)
Partners: 
Václav Tökölyi
Detvianska 31
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Václav Tökölyi
Detvianska 31
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Sella Carrado
via Calvart 73
Bologna
Taliansko
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Sella Corrado
via Calvart 73
Bologna
Taliansko
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Franco Funghi
via Carlo Porta 16
Bologna
Taliansko
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Filiberto Funghi
via Zanardi 389/10
Bologna
Taliansko
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Filiberto Funghi
via Zanardi 389/10
Bologna
Taliansko
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Franco Funghi
via A. Faenza 25/2
Bologna
Taliansko
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Facchini Germano
via Della Republica 27
Bologna
Taliansko
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Facchini Germano
via della Repubblica 27
Bologna
Taliansko
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Lodi Sauro
via Larga 40 Renazzo
Ferrara
Taliansko
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Lodi Sauro
via Larga 40 Renazzo
Ferrara
Taliansko
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Contribution of each member: 
Franco Funghi
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Facchini Germano
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Lodi Sauro
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Sella Carrado
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Filiberto Funghi
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Václav Tökölyi
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Franco Funghi
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Lodi Sauro
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Filiberto Funghi
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Václav Tökölyi
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Facchini Germano
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Sella Corrado
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
konatelia
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Václav Tökölyi
Detvianska 31
Nové Zámky
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Helena Tökölyiová
Detvianska 31
Nové Zámky
  (from: 12/01/2000 until: 05/22/2008)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 03/04/1993 until: 11/30/2000)
Capital: 
5 060 000 Sk
  (from: 03/04/1993 until: 11/28/2011)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Richard Schwarz
Hradná 30
Nové Zámky 940 56
From: 04/14/2010 Until: 11/29/2011
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
JUDr. Richard Schwarz
Hradná 30
Nové Zámky 940 56
From: 04/14/2010
  (from: 09/21/2010 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 09/21/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 32K/341/2011-88 zo dňa 30.09.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2011, bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku spoločnosti. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vložka č. Sro 3257/N sa vymazuje dňom 29.11.2011 obchodná spoločnosť EUROPA IMMOBILIARE s.r.o. “ v likvidácii “, so sídlom Detvianska 31, Nové Zámky, IČO: 31 430 511.
  (from: 11/29/2011)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.11.1992 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8505
  (from: 03/04/1993 until: 11/28/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti dňa 29.07.1998.
  (from: 12/01/2000 until: 11/28/2011)
Zánik funkcie konateľke: Helene Tökölyovej dňom 02.11.2007 podľa ustan. § 66 ods. 2 druhá veta Obchodného zákonníka.
  (from: 05/23/2008 until: 11/28/2011)
Okresný súd Nitra uznesením č. k. 28CbR 106/2008-46 zo dňa 12.03.2010, právoplatným dňa 14.04.2010 bola spoločnosť zrušená s likvidáciou a menovaný likvidátor spoločnosti: JUDr. Richard Schwarz, bytom Hradná 30, Nové Zámky.
  (from: 09/21/2010 until: 11/28/2011)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person