Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  54/B

Business name: 
KOVODRUŽSTVO
  (from: 11/23/1992)
Registered seat: 
Gagarinova 10A
Bratislava 821 05
  (from: 01/30/2018)
Identification number (IČO): 
00 167 444
  (from: 02/27/1938)
Date of entry: 
02/27/1938
  (from: 02/27/1938)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/27/1938)
Objects of the company: 
výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby
  (from: 11/23/1992)
zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
  (from: 11/23/1992)
klampiarstvo, spracovanie plechu
  (from: 11/23/1992)
výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
  (from: 11/23/1992)
poskytovanie služieb v odboroch
  (from: 11/23/1992)
opravy priemyselných výrobkov
  (from: 11/23/1992)
stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
  (from: 11/23/1992)
obchodná a maloobchodná činnosť
  (from: 11/23/1992)
predaj vlastných výrobkov
  (from: 11/23/1992)
predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
  (from: 11/23/1992)
technicko poradenská činnosť
  (from: 11/23/1992)
vlastných výrobkov
  (from: 11/23/1992)
výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
  (from: 11/23/1992)
výroba, montáž a predaj rehabilitačných pomôcok pre zdravotníctvo v tuzemsku a zahraničí
  (from: 01/19/1998)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
  (from: 08/22/2006)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 08/22/2006)
Management body: 
predseda
  (from: 04/08/2014)
Jozef Kučera
Klemensova 5
Bratislava 811 09
From: 11/29/2017
  (from: 01/30/2018)
Acting: 
V mene družstva koná predseda družstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/08/2014)
Registered capital: 
4 315,22 EUR
  (from: 08/04/2011)
Basic member contribution: 
165,969595 EUR
  (from: 05/21/2009)
Other legal facts: 
Na členskej schôdzi družstva dňa 4.9.1992 boli prijaté nové stanovy družstva. Na valnom zhromaždení dňa 4.9.1992 bol schválený transformačný projekt družstva. Tým družstvo previedlo transfrmáciu podľa zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1752
  (from: 11/23/1992)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 27.9.1996 a stanovy družstva. Stary spis: Dr 1752
  (from: 01/19/1998)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 29.9.2000 - voľby členov predstavenstva, zmena stanov. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 12.10.2000 - voľby predsedu družstva. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 5.2.2001. Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 11.5.2001 - doplňujúce voľby do predstavenstva, zmena stanov.
  (from: 11/29/2001)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 26.9.2003.
  (from: 12/07/2004)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 15.6.2006.
  (from: 08/22/2006)
Výpis zo zápisnice 7. zasadnutia predstavenstva družstva konaného dňa 28.3.2008.
  (from: 04/19/2008)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 22.9.2008.
  (from: 10/31/2008)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 30.4.2009.
  (from: 07/02/2009)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.05.2011.
  (from: 08/04/2011)
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 30.10.2012.
  (from: 02/09/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 19.12.2013.
  (from: 12/31/2013)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 24.03.2014.
  (from: 04/08/2014)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person