Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  54/B

Business name: 
KOVODRUŽSTVO
  (from: 11/23/1992)
"KOVODRUŽSTVO, výrobné družstvo, Bratislava
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Registered seat: 
Gagarinova 10A
Bratislava 821 05
  (from: 01/30/2018)
Galvaniho 6
Bratislava 821 04
  (from: 12/07/2004 until: 01/29/2018)
Galvaniho 6
Bratislava
  (from: 02/27/1938 until: 12/06/2004)
Identification number (IČO): 
00 167 444
  (from: 02/27/1938)
Date of entry: 
02/27/1938
  (from: 02/27/1938)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/27/1938)
Objects of the company: 
výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby
  (from: 11/23/1992)
zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
  (from: 11/23/1992)
klampiarstvo, spracovanie plechu
  (from: 11/23/1992)
výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
  (from: 11/23/1992)
poskytovanie služieb v odboroch
  (from: 11/23/1992)
opravy priemyselných výrobkov
  (from: 11/23/1992)
stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
  (from: 11/23/1992)
obchodná a maloobchodná činnosť
  (from: 11/23/1992)
predaj vlastných výrobkov
  (from: 11/23/1992)
predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
  (from: 11/23/1992)
technicko poradenská činnosť
  (from: 11/23/1992)
vlastných výrobkov
  (from: 11/23/1992)
výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
  (from: 11/23/1992)
výroba, montáž a predaj rehabilitačných pomôcok pre zdravotníctvo v tuzemsku a zahraničí
  (from: 01/19/1998)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
  (from: 08/22/2006)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 08/22/2006)
technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
  (from: 11/23/1992 until: 11/28/2001)
montáže odberných el. zariadení
  (from: 11/23/1992 until: 11/28/2001)
klúčova služba
  (from: 11/23/1992 until: 11/28/2001)
rytectvo a gravírovanie
  (from: 11/23/1992 until: 11/28/2001)
revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
  (from: 11/23/1992 until: 11/28/2001)
projektová činnosť v odboroch
  (from: 11/23/1992 until: 11/28/2001)
plynoinštalácie
  (from: 11/23/1992 until: 11/28/2001)
elektroinštalácie
  (from: 11/23/1992 until: 11/28/2001)
a/ výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby:
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
výrčoba elektrorozvádzačov
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
klampiarstvo, spracovanie plechu
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
montáže odberných el. zariadení
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
b/ poskytovanie služieb v odboroch
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
opravy priemyselných výrobkov
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
klúčova služba
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
rytectvo a gravírovanie revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
c/ projektová činnosť v odboroch
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
plynoinštalácie
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
elektroinštalácie
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
d/ obchodná a maloobchodná činnosť
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
predaj vlastných výrobkov
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
e/ technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
technicko poradeská činnosť
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
vlastných výrobkov
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Management body: 
predseda
  (from: 04/08/2014)
Managing board
  (from: 11/23/1992 until: 04/07/2014)
Managing board
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Jozef Kučera
Klemensova 5
Bratislava 811 09
From: 11/29/2017
  (from: 01/30/2018)
Ing. Gabriela Čajkovičová
Chorvátska 84
Šenkvice 900 81
  (from: 01/19/1998 until: 11/28/2001)
Ing. Ivan Gajar - podpredseda predstavenstva
Spartakovská 19
Trnava 917 00
From: 12/12/2012
  (from: 02/09/2013 until: 12/30/2013)
Ing. Ivan Gajar - podpredseda predstavenstva
Spartakovská 19
Trnava 917 00
From: 12/12/2012 Until: 12/19/2013
  (from: 12/31/2013 until: 12/30/2013)
Pavol Gál
Nálepkova 17
Bratislava 851 02
  (from: 01/19/1998 until: 11/28/2001)
Ján Haršány
SNP 47
Báhoň
  (from: 11/23/1992 until: 01/18/1998)
Ing. Lídia Havráneková - člen predstavenstva
Jiskrova 7/4
Bratislava 831 04
From: 09/26/2003
  (from: 08/22/2006 until: 10/30/2008)
Ing. Lídia Havráneková - člen predstavenstva
Jiskrova 7/4
Bratislava 831 04
From: 09/26/2003 Until: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 10/30/2008)
Ing. Lýdia Havráneková
Jiskrova 7/4
Bratislava 831 04
From: 09/26/2003
  (from: 12/07/2004 until: 08/21/2006)
Anna Janikovičová
Ambroseho 17
Bratislava 851 02
Until: 09/26/2003
  (from: 01/19/1998 until: 12/06/2004)
Peter Kalivoda
Na pasekách 8
Bratislava 831 06
  (from: 11/29/2001 until: 12/06/2004)
Peter Kalivoda
Na pasekách 8
Bratislava 831 06
From: 05/11/2001
  (from: 12/07/2004 until: 10/30/2008)
Peter Kalivoda
Na pasekách 8
Bratislava 831 06
From: 05/11/2001 Until: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 10/30/2008)
Ing. Pavol Kvasnica - podpredseda
Smolenická 3
Bratislava
  (from: 11/23/1992 until: 01/18/1998)
Ing. Pavol Kvasnica - predseda
Smolenická 3
Bratislava 851 05
  (from: 01/19/1998 until: 12/06/2004)
Ing. Pavol Kvasnica - predseda
Smolenická 3
Bratislava 851 05
From: 09/27/1996
  (from: 12/07/2004 until: 08/21/2006)
Ing. Pavol Kvasnica - predseda
Smolenická 3
Bratislava 851 05
From: 09/27/1996 Until: 06/30/2006
  (from: 08/22/2006 until: 08/21/2006)
Peter Ligač - člen predstavenstva
kpt. Rašu 5
Bratislava 841 01
From: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 08/03/2011)
Peter Ligač - člen predstavenstva
kpt. Rašu 5
Bratislava 841 01
From: 09/22/2008 Until: 05/23/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Richard Marčok
Nové Záhrady 8
Bratislava
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Matej Melichár
548
Viničné
  (from: 11/23/1992 until: 01/18/1998)
Tibor Melichár
Športová 627
Viničné 900 23
  (from: 01/19/1998 until: 11/28/2001)
Ján Mihalovič
Hronská 14
Bratislava
  (from: 11/23/1992 until: 01/18/1998)
Peter Minárik - podpredseda
Lomonosova 4
Trnava
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Ing. Oldřich Netušil
Medená 17
Bratislava 811 02
From: 12/19/2013
  (from: 12/31/2013 until: 04/07/2014)
Ing. Oldřich Netušil
Medená 17
Bratislava 811 02
From: 12/19/2013 Until: 03/24/2014
  (from: 04/08/2014 until: 04/07/2014)
Miroslav Novák
Mierová 6
Pezinok
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Ing. Michal Pilka - predseda
Záhradnícka 73
Bratislava
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Ing. Michal Pilka - predseda
Záhradnícka 73
Bratislava
  (from: 11/23/1992 until: 01/18/1998)
František Pudiš
Hurbanova 8
Pezinok 900 22
  (from: 01/19/1998 until: 11/28/2001)
František Pudiš - člen predstavenstva
Hurbanova 8
Pezinok 902 01
From: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 08/03/2011)
František Pudiš - člen predstavenstva
Hurbanova 8
Pezinok 902 01
From: 09/22/2008 Until: 05/23/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Peter Rebro
Latorická 37
Bratislava 821 07
  (from: 01/19/1998 until: 11/28/2001)
Peter Rebro - člen predstavenstva
Latorická 37
Bratislava 821 07
From: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 05/10/2011)
Peter Rebro - člen predstavenstva
Latorická 37
Bratislava 821 07
From: 09/22/2008 Until: 03/01/2011
  (from: 05/11/2011 until: 12/30/2013)
Peter Rebro - člen predstavenstva
Latorická 37
Bratislava 821 07
From: 09/22/2008 Until: 12/19/2013
  (from: 12/31/2013 until: 12/30/2013)
Ing. Milan Repka - Predseda družstva
Ostravská 14
Trnava 917 02
From: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 12/30/2013)
Ing. Milan Repka - Predseda družstva
Ostravská 14
Trnava 917 02
From: 09/22/2008 Until: 12/19/2013
  (from: 12/31/2013 until: 12/30/2013)
Gabriela Sabová - podpredseda predstavenstva
Potočná 346
Čataj 900 83
From: 07/01/2006
  (from: 08/22/2006 until: 10/30/2008)
Gabriela Sabová - podpredseda predstavenstva
Potočná 346
Čataj 900 83
From: 07/01/2006 Until: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 10/30/2008)
Emil Sekot - člen predstavenstva
Pri štadióne 946/3
Svätý Jur 900 21
From: 03/29/2011
  (from: 05/11/2011 until: 12/30/2013)
Emil Sekot - člen predstavenstva
Pri štadióne 946/3
Svätý Jur 900 21
From: 03/29/2011 Until: 12/19/2013
  (from: 12/31/2013 until: 12/30/2013)
Miroslav Senko
Modranská 94
Vinosady
  (from: 11/23/1992 until: 01/18/1998)
Miroslav Senko - podpredseda
Modranská 94
Vinosady 902 01
  (from: 01/19/1998 until: 11/28/2001)
Miroslav Senko - podpredseda
Modranská 94
Vinosady 902 01
  (from: 11/29/2001 until: 12/06/2004)
Miroslav Senko - podpredseda
Modranská 94
Vinosady 902 01
From: 09/27/1996
  (from: 12/07/2004 until: 08/21/2006)
Miroslav Senko - podpredseda
Modranská 94
Vinosady 902 01
From: 09/27/1996 Until: 06/30/2006
  (from: 08/22/2006 until: 08/21/2006)
Miroslav Senko - predseda predstavenstva
Modranská 326/94
Vinosady 902 01
From: 07/01/2006
  (from: 08/22/2006 until: 04/18/2008)
Miroslav Senko - predseda predstavenstva
Modranská 326/94
Vinosady 902 01
From: 07/01/2006 Until: 03/31/2008
  (from: 04/19/2008 until: 04/18/2008)
Helmut Schultz
Drábikova 10
Bratislava
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Valter Schwarz
Toryská 18
Bratislava
  (from: 11/23/1992 until: 01/18/1998)
Ing. Jozef Štrbák
Chemická 3
Bratislava
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Ľudmila Tokošová
Cverglov Rad 59
Bernolákovo
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Peter Zúbek
Puškinova 8
Pezinok 902 01
  (from: 01/19/1998 until: 12/06/2004)
Peter Zúbek
Puškinova 8
Pezinok 902 01
From: 09/27/1996
  (from: 12/07/2004 until: 10/30/2008)
Peter Zúbek
Puškinova 8
Pezinok 902 01
From: 09/27/1996 Until: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 10/30/2008)
Peter Zúbek - Podpredseda
Puškinova 9
Pezinok 902 01
From: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 02/08/2013)
Peter Zúbek - Podpredseda
Puškinova 9
Pezinok 902 01
From: 09/22/2008 Until: 10/31/2012
  (from: 02/09/2013 until: 02/08/2013)
Zuzana Netušilová
Medená 17
Bratislava 811 02
From: 03/24/2014 Until: 11/29/2017
  (from: 01/30/2018 until: 01/29/2018)
Zuzana Netušilová
Medená 17
Bratislava 811 02
From: 03/24/2014
  (from: 04/08/2014 until: 01/29/2018)
Acting: 
V mene družstva koná predseda družstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/08/2014)
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/23/1992 until: 04/07/2014)
Listiny závažného obsahu vydávané v mene družstva podpisuje vždy predseda alebo jeho zástupca a ďalší člen predstavenstva. Pred úradmi a inými orgánmi zastupuje v mene predstavenstva vždy predseda alebo jeho zástupca a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Supervisory board: 
Edita Csóková
Nový Dvor 1067/16
Sládkovičovo 925 21
From: 03/29/2011
  (from: 05/11/2011 until: 02/08/2013)
Edita Csóková
Nový Dvor 1067/16
Sládkovičovo 925 21
From: 03/29/2011 Until: 11/30/2012
  (from: 02/09/2013 until: 02/08/2013)
Lucia Fašungová
kpt. Rašu 5
Bratislava 841 01
From: 04/30/2009
  (from: 07/02/2009 until: 05/10/2011)
Ján Hržič
Hoštaky 523/34
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 05/10/2011)
Tatiana Majerníková
Wolkrova 31
Bratislava 851 01
From: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 07/01/2009)
Tatiana Majerníková
Wolkrova 31
Bratislava 851 01
From: 09/22/2008 Until: 01/31/2009
  (from: 07/02/2009 until: 07/01/2009)
Jaroslav Molnár
Palkovičova 16/D
Bratislava 821 08
From: 03/29/2011
  (from: 05/11/2011 until: 08/03/2011)
Jaroslav Molnár
Palkovičova 16/D
Bratislava 821 08
From: 03/29/2011 Until: 05/23/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Ján Popovič
Súmračná 24
Bratislava 821 02
From: 09/22/2008
  (from: 10/31/2008 until: 08/03/2011)
Ján Popovič
Súmračná 24
Bratislava 821 02
From: 09/22/2008 Until: 05/23/2011
  (from: 08/04/2011 until: 08/03/2011)
Ján Hržič
Hoštaky 523/34
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/22/2008 Until: 02/28/2011
  (from: 04/25/2014 until: 04/24/2014)
Ján Hržič
Hoštaky 523/34
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/22/2008 Until: 02/28/2011
  (from: 05/11/2011 until: 04/24/2014)
Lucia Fašungová
kpt. Rašu 5
Bratislava 841 01
From: 04/30/2009 Until: 02/14/2011
  (from: 04/25/2014 until: 04/24/2014)
Lucia Fašungová
kpt. Rašu 5
Bratislava 841 01
From: 04/30/2009 Until: 02/14/2011
  (from: 05/11/2011 until: 04/24/2014)
Registered capital: 
4 315,22 EUR
  (from: 08/04/2011)
18 422,624976 EUR
  (from: 05/21/2009 until: 08/03/2011)
555 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 05/20/2009)
283 000 Sk
  (from: 11/23/1992 until: 01/18/1998)
Basic member contribution: 
165,969595 EUR
  (from: 05/21/2009)
5 000 Sk
  (from: 11/23/1992 until: 01/18/1998)
5 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 05/20/2009)
Other legal facts: 
Na členskej schôdzi družstva dňa 4.9.1992 boli prijaté nové stanovy družstva. Na valnom zhromaždení dňa 4.9.1992 bol schválený transformačný projekt družstva. Tým družstvo previedlo transfrmáciu podľa zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1752
  (from: 11/23/1992)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 27.9.1996 a stanovy družstva. Stary spis: Dr 1752
  (from: 01/19/1998)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 29.9.2000 - voľby členov predstavenstva, zmena stanov. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 12.10.2000 - voľby predsedu družstva. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 5.2.2001. Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 11.5.2001 - doplňujúce voľby do predstavenstva, zmena stanov.
  (from: 11/29/2001)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 26.9.2003.
  (from: 12/07/2004)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 15.6.2006.
  (from: 08/22/2006)
Výpis zo zápisnice 7. zasadnutia predstavenstva družstva konaného dňa 28.3.2008.
  (from: 04/19/2008)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 22.9.2008.
  (from: 10/31/2008)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 30.4.2009.
  (from: 07/02/2009)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.05.2011.
  (from: 08/04/2011)
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 30.10.2012.
  (from: 02/09/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 19.12.2013.
  (from: 12/31/2013)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 24.03.2014.
  (from: 04/08/2014)
Toto družstvo vzniklo dňa 27. februára 1938. Stanovy: Stanovy družstva boli prijaté na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 28. 3. 1991, 19. 4. 1991 a 29. 5. 1991. Stary spis: Dr 1752
  (from: 02/27/1938 until: 11/22/1992)
Date of updating data in databases:  02/19/2024
Date of extract :  02/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person