Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  81/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo
  (from: 01/01/1991)
Registered seat: 
Skalka nad Váhom
  (from: 01/01/1991)
Identification number (IČO): 
00 590 100
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
Poľnohospodárska výroba
  (from: 01/01/1991)
Kovovýroba
  (from: 01/01/1991)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 06/29/1993)
oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 06/29/1993)
služby traktorom, kontajnerovým nosičom
  (from: 06/29/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/29/1993)
veľkoobchod v rámci ohlasovacej žinosti
  (from: 06/29/1993)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 06/29/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/29/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/29/2003)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/31/2015)
Čistenie kanalizačných systémov
  (from: 10/31/2015)
Krajčírska výroba - šitie vriec a vakov
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Práce a služby pre členov hlavne v doprave.
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/29/1993)
Managing board
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Jozef Bačík - Chairman of the Board of Directors
92
Pruské 018 52
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Ing. Vladislav Machara - Vice-chairman of the Board of Directors
II/ 38
Skalka nad Váhom 913 31
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Rastislav Machara - Member of the Board of Directors
II/ 38
Skalka nad Váhom 913 31
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Jozef Bačík
92
Pruské 018 52
From: 03/20/2009
  (from: 10/31/2009 until: 06/18/2012)
Jozef Bačík
92
Pruské 018 52
From: 03/20/2009 Until: 04/27/2012
  (from: 06/19/2012 until: 06/18/2012)
Jozef Bačík - predseda predstavenstva
92
Pruské 018 52
From: 04/27/2012
  (from: 06/19/2012 until: 04/11/2014)
Jozef Bačík - predseda predstavenstva
92
Pruské 018 52
From: 04/27/2012 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Helena Čapáková
258
Horná Súča
  (from: 07/28/1998 until: 10/30/2009)
Helena Čapáková
258
Horná Súča
Until: 03/20/2009
  (from: 10/31/2009 until: 10/30/2009)
Blanka Daneková
I/106
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2009
  (from: 10/31/2009 until: 04/11/2014)
Blanka Daneková
I/106
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2009 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Miroslav Dorušek - člen
I/90
Skalka nad Váhom
  (from: 06/29/1993 until: 06/08/1997)
Miroslav Dorušek - člen
I/90
Skalka nad Váhom
  (from: 06/09/1997 until: 07/27/1998)
Vladimír Drobena
II/65
Skalka nad Váhom
  (from: 07/28/1998 until: 04/11/2014)
Vladimír Drobena
II/65
Skalka nad Váhom
Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Ing. Miloš Dubský - člen predstavenstva
II/58
Skalka nad Váhom 913 31
From: 04/27/2012
  (from: 06/19/2012 until: 04/11/2014)
Ing. Miloš Dubský - člen predstavenstva
II/58
Skalka nad Váhom 913 31
From: 04/27/2012 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Ing. Miloš Dubský - člen predstavenstva
II/58
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 10/19/2020)
Ing. Miloš Dubský - člen predstavenstva
II/58
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2014 Until: 07/16/2020
  (from: 10/20/2020 until: 10/19/2020)
Ján Holíček
III/77
Skalka nad Váhom
  (from: 07/28/1998 until: 04/28/2003)
Jozef Holíček - predseda
III/35
Skalka nad Váhom
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Jozef Holíček
III/35
Skalka nad Váhom
  (from: 04/29/2003 until: 10/30/2009)
Jozef Holíček
III/35
Skalka nad Váhom
Until: 03/20/2009
  (from: 10/31/2009 until: 10/30/2009)
Jozef Krovina - člen
II/75
Skalka nad Váhom
  (from: 06/29/1993 until: 06/08/1997)
Jozef Krovina - člen
II/75
Skalka nad Váhom
  (from: 06/09/1997 until: 07/27/1998)
Ing. Vladislav Machara - podpredseda
II/38
Skalka nad Váhom
  (from: 01/01/1991 until: 11/09/1993)
Ing. Vladislav Machara - predseda
II/38
Skalka nad Váhom
  (from: 11/10/1993 until: 06/08/1997)
Ing. Vladislav Machara - podpredseda predstavenstva
II/38
Skalka nad Váhom 913 31
From: 04/27/2012
  (from: 06/19/2012 until: 04/11/2014)
Ing. Vladislav Machara - podpredseda predstavenstva
II/38
Skalka nad Váhom 913 31
From: 04/27/2012 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Ing. Vladislav Machara - predseda
II/38
Skalka nad Váhom
  (from: 06/09/1997 until: 06/18/2012)
Ing. Vladislav Machara - predseda
II/38
Skalka nad Váhom
Until: 04/27/2012
  (from: 06/19/2012 until: 06/18/2012)
Ing. Vladislav Machara - predseda predstavenstva
II/38
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/30/2014)
Ján Mičko
III/67
Skalka nad Váhom
  (from: 11/10/1993 until: 06/08/1997)
Ján Mičko - člen
III/67
Skalka nad Váhom
  (from: 06/09/1997 until: 07/27/1998)
Dominik Patka - člen
Trenčianska 62
Nemšová
  (from: 06/29/1993 until: 06/08/1997)
Dominik Patka - člen
Trenčianska 62
Nemšová
  (from: 06/09/1997 until: 07/27/1998)
Roman Rožník - člen
165
Dolná Súča
  (from: 06/29/1993 until: 06/08/1997)
Roman Rožník - člen
165
Dolná Súča
  (from: 06/09/1997 until: 07/27/1998)
Roman Rožník
165
Dolná Súča
  (from: 04/29/2003 until: 10/30/2009)
Roman Rožník
165
Dolná Súča
Until: 03/20/2009
  (from: 10/31/2009 until: 10/30/2009)
Pavol Sabadka - člen
Stromová 13
Nemšová
  (from: 06/29/1993 until: 11/09/1993)
Pavol Sabadka - podpredseda
Stromová 13
Nemšová
  (from: 11/10/1993 until: 06/08/1997)
Pavol Sabadka - podpredseda
Stromová 13
Nemšová
  (from: 06/09/1997 until: 10/30/2009)
Pavol Sabadka - podpredseda
Stromová 13
Nemšová
Until: 02/24/2008
  (from: 10/31/2009 until: 10/30/2009)
František Smolka - člen
l/106
Skalka nad Váhom
  (from: 06/29/1993 until: 06/08/1997)
František Smolka - člen
l/106
Skalka nad Váhom
  (from: 06/09/1997 until: 04/28/2003)
Viera Strnadová
Šidlikové 408/14
Nemšová 914 41
From: 03/20/2009
  (from: 10/31/2009 until: 06/18/2012)
Viera Strnadová
Šidlikové 408/14
Nemšová 914 41
From: 03/20/2009 Until: 04/27/2012
  (from: 06/19/2012 until: 06/18/2012)
Augustin Šulhánek - člen
157
Horná Súča
  (from: 06/29/1993 until: 06/08/1997)
Augustin Šulhánek - člen
157
Horná Súča
  (from: 06/09/1997 until: 07/27/1998)
Ing. Fantišek Závadský - predseda
Šmidkeho 9
Trenčín
  (from: 06/29/1993 until: 11/09/1993)
Jozef Bačík - predseda predstavenstva
92
Pruské 018 52
From: 03/20/2014 Until: 04/25/2024
  (from: 06/27/2024 until: 06/26/2024)
Jozef Bačík - predseda predstavenstva
92
Pruské 018 52
From: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 06/26/2024)
Ing. Vladislav Machara - podpredseda predstavenstva
II/38
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2014 Until: 04/25/2024
  (from: 06/27/2024 until: 06/26/2024)
Ing. Vladislav Machara - podpredseda predstavenstva
II/38
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2014
  (from: 05/01/2014 until: 06/26/2024)
Rastislav Machara
II/38
Skalka nad Váhom 913 31
From: 07/17/2020 Until: 05/09/2024
  (from: 06/27/2024 until: 06/26/2024)
Rastislav Machara
II/38
Skalka nad Váhom 913 31
From: 07/17/2020
  (from: 10/20/2020 until: 06/26/2024)
Acting: 
V mene družstva koná predseda, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva poverený predstavenstvom. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného člena predstavenstva, alebo dvoch členov predstavenstva.
  (from: 10/31/2009)
V mene družstva koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 06/29/1993 until: 10/30/2009)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Supervisory board: 
Helena Čapáková
258
Horná Súča 913 33
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Vladimír Drobena
II/ 64
Skalka nad Váhom 913 31
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Pavol Foglton
II/ 13
Skalka nad Váhom 913 31
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Helena Čapáková
258
Horná Súča 913 33
From: 04/27/2012
  (from: 06/19/2012 until: 04/11/2014)
Helena Čapáková
258
Horná Súča 913 33
From: 04/27/2012 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Ing. Miloš Dubský
II/58
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2009
  (from: 10/31/2009 until: 06/18/2012)
Ing. Miloš Dubský
II/58
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2009 Until: 04/27/2012
  (from: 06/19/2012 until: 06/18/2012)
Pavol Foglton
II/13
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2009
  (from: 10/31/2009 until: 04/11/2014)
Pavol Foglton
II/13
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2009 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Augustín Šulhánek
157
Horná Súča 913 33
From: 03/20/2009
  (from: 10/31/2009 until: 04/11/2014)
Augustín Šulhánek
157
Horná Súča 913 33
From: 03/20/2009 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Augustín Šulhánek
157
Horná Súča 913 33
From: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 10/19/2020)
Augustín Šulhánek
157
Horná Súča 913 33
From: 03/20/2014 Until: 07/16/2020
  (from: 10/20/2020 until: 10/19/2020)
Helena Čapáková
258
Horná Súča 913 33
From: 03/20/2014 Until: 04/25/2024
  (from: 06/27/2024 until: 06/26/2024)
Helena Čapáková
258
Horná Súča 913 33
From: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 06/26/2024)
Vladimír Drobena
II/64
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2014 Until: 04/25/2024
  (from: 06/27/2024 until: 06/26/2024)
Vladimír Drobena
II/64
Skalka nad Váhom 913 31
From: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 06/26/2024)
Pavol Foglton
II/13
Skalka nad Váhom 913 31
From: 07/17/2020 Until: 05/09/2024
  (from: 06/27/2024 until: 06/26/2024)
Pavol Foglton
II/13
Skalka nad Váhom 913 31
From: 07/17/2020
  (from: 10/20/2020 until: 06/26/2024)
Registered capital: 
59 085,32 EUR
  (from: 10/31/2009)
1 780 000 Sk
  (from: 06/29/1993 until: 10/30/2009)
Basic member contribution: 
663,88 EUR
  (from: 10/31/2009)
20 000 Sk
  (from: 06/29/1993 until: 10/30/2009)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 12.12.1990 podľa Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1497 V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 zák.č. 513/91 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave tohto zákona. Stary spis: Dr 1497
  (from: 06/29/1993)
Zasadnutie predstavenstva poľnohospodárskeho družstva zo dňa 26.7.1993. Stary spis: Dr 1497
  (from: 11/10/1993)
Členská schôdza zo dňa 7.5.l998.
  (from: 07/28/1998)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 19.12.2002.
  (from: 04/29/2003)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 12.12.1990 podľa Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1497 Základné imanie : Člen družstva ručí za prípadnú stratu družst- va svojou časťou odmeny za prácu /prémie a podiely na hospodárskom výsledku/.
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person