Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  72809/L

Business name: 
PAES s. r. o.
  (from: 10/11/2019)
Registered seat: 
Klin 383
Klokočov 023 22
  (from: 10/11/2019)
Identification number (IČO): 
52 540 456
  (from: 07/27/2019)
Date of entry: 
07/27/2019
  (from: 07/27/2019)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/2019)
Objects of the company: 
Administratívne služby
  (from: 07/27/2019)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/27/2019)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/27/2019)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/27/2019)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/27/2019)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/27/2019)
Počítačové služby
  (from: 07/27/2019)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/27/2019)
Finančný leasing
  (from: 07/27/2019)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/27/2019)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/27/2019)
Faktoring a forfaiting
  (from: 07/27/2019)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/27/2019)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/27/2019)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/27/2019)
Vedenie účtovníctva
  (from: 07/27/2019)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 07/27/2019)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/27/2019)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/27/2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/27/2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/27/2019)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 10/11/2019)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 10/11/2019)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 10/11/2019)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 10/11/2019)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 10/11/2019)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 10/11/2019)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 10/11/2019)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 10/11/2019)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 10/11/2019)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 10/11/2019)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 10/11/2019)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 10/11/2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/11/2019)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 10/11/2019)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 10/11/2019)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 10/11/2019)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 10/11/2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/11/2019)
Sťahovacie služby
  (from: 10/11/2019)
Prevádzka malých plavidiel
  (from: 10/11/2019)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 10/11/2019)
Prevádzkovanie úschovní
  (from: 10/11/2019)
Kuriérske služby
  (from: 10/11/2019)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 10/11/2019)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
  (from: 10/11/2019)
Záložne
  (from: 10/11/2019)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 10/11/2019)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 10/11/2019)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (from: 10/11/2019)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 10/11/2019)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (from: 10/11/2019)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/11/2019)
Dizajnérske činnosti
  (from: 10/11/2019)
Fotografické služby
  (from: 10/11/2019)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 10/11/2019)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 10/11/2019)
Služby požičovní
  (from: 10/11/2019)
Verejné obstarávanie
  (from: 10/11/2019)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (from: 10/11/2019)
Prevádzkovanie jaslí
  (from: 10/11/2019)
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 10/11/2019)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 10/11/2019)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/11/2019)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 10/11/2019)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 10/11/2019)
Informačná činnosť
  (from: 10/11/2019)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 10/11/2019)
Partners: 
Zuzana Krasňanová
Rázusova 1373
Čadca 022 01
Slovak Republic
  (from: 10/11/2019)
Contribution of each member: 
Zuzana Krasňanová
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/11/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/27/2019)
Zuzana Krasňanová
Rázusova 1373
Čadca 022 01
From: 09/24/2019
  (from: 10/11/2019)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 07/27/2019)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/27/2019)
Date of updating data in databases:  10/18/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person