Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  15952/T

Obchodné meno: 
PKP. system, s.r.o.
  (od: 16.03.1995)
Sídlo: 
Dóžova 1611
Šaľa 927 05
  (od: 23.04.2009)
Dóžova 1611
Šaľa 927 02
  (od: 30.04.1998 do: 22.04.2009)
Hlavná ul. č. 7
Šaľa 927 01
  (od: 16.03.1995 do: 29.04.1998)
IČO: 
34 118 152
  (od: 16.03.1995)
Deň zápisu: 
16.03.1995
  (od: 16.03.1995)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 16.03.1995)
Predmet činnosti: 
činnosť organizačných poradcov
  (od: 16.03.1995)
poskytovanie software
  (od: 16.03.1995)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 16.03.1995)
inžinierska činnosť
  (od: 16.03.1995)
zámočníctvo
  (od: 16.03.1995)
výroba a montáž strojov a zariadení
  (od: 16.03.1995)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 16.03.1995)
stolárstvo
  (od: 16.03.1995)
kovoobrábanie
  (od: 16.03.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 16.03.1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 16.03.1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 16.03.1995)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 14.09.1998)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
  (od: 14.09.1998)
reklamné a marketingové služby
  (od: 23.04.2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 23.04.2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (od: 23.04.2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 23.04.2009)
S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických O Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 23.04.2009)
V Výroba vyhradených technických zariadení plynových Z Označovanie vyhradených technických zariadení plynových V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g2 rozvod plynov z nekovových materiálov technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa a vrátane g2 prípojky z nekovových materiálov Médium: vykurovacie plyny, kyslík
  (od: 23.04.2009)
S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky R rekonštrukcia V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: a výrobu plynov s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadení upravujúcich zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom b skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05Mpa vrátane s vnútorným objemom nad 100m3 (plynojemy a zásobníky) c1 plnenie kovových tlakových nádob plynu na dopravu plynov s výkonom nad 10Nm3/h d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10Nm3/h e zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g2 rozvod plynov z nekovových materiálov g3 acetylénovody h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní i chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva nad 25kg technické zariadenia plynové skupina B na: a výrobu plynov s jednotkovým výkonom do 10Nm3/h vrátane b skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100m3 c plnenie kovových tlakových nádob s výkonom do 10 Nm3/h vrátane d zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov (tlakové stanice) e zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g2 prípojky z nekovových materiálov g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín i chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3kg do 25kg vrátane Médium: vykurovacie plyny, acetylén, čpavok, medicínsky kyslík, technické plyny a ich zmesi
  (od: 23.04.2009)
dodávka plynu
  (od: 23.06.2010)
opravy vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 03.05.2016)
Prípravné práce k realizácií stavby
  (od: 22.11.2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
  (od: 22.11.2019)
Vedenie účtovníctva
  (od: 17.10.2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 17.10.2020)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:
  (od: 14.09.1998 do: 22.04.2009)
tlakové nádoby stabilné (IV. trieda)
  (od: 14.09.1998 do: 22.04.2009)
potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda (I. trieda)
  (od: 14.09.1998 do: 22.04.2009)
potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II. trieda)
  (od: 14.09.1998 do: 22.04.2009)
bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce prekročenie najvyššieho pretlaku
  (od: 14.09.1998 do: 22.04.2009)
bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty
  (od: 14.09.1998 do: 22.04.2009)
bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny
  (od: 14.09.1998 do: 22.04.2009)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: - Zariadenia na: Ab - skladovanie plynov Ac1 - plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov Ad - zásobovanie plynom (tlakové stanice) Ae - zvyšovanie tlaku plynu Ag1 - rozvod plynov Ag2 - plynovody z nekovových materiálov Bb - skladovanie plynov s objemom do 100 m3 Bc - plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane Bd - zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h Be - zvyšovaie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane Bg2 - prípojky z nekovových materiálov Poznámka: Rozsah podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť oprávnenia. Príloha k oprávneniu číslo: 021 INA 2006 PZ M,R,Q,U,S Ab,c1,d,e,g1,g2 Bb,c,d,e,g1,g2 Podľa STN: 38 6410/Z1, 38 6420, 13 0020, 07 8304, EN 737-1,3, EN 125 83, TPP 70102 Médium: oxid uhoľnatý, medicinálne plyny, zemný plyn, technické plyny a ich zmesi
  (od: 17.10.2006 do: 22.04.2009)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: Aa - výrobu plynov b - skladovanie plynov c - plnenie kovových tlakových nádob d - zásobovanie plynom (tlakové stanice) e- zvyšovanie tlaku plynu f - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa g1 - rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa g2 - rozvod plynov z nekovových materiálov g3 - acetylénovody h - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW i - chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) Ba - výrobu plynov do 10 Nm3/h vrátane b - skladovanie plynov s objemom do 100 m3 c - plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane d - zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3 e - zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa f - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa g1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane g2 - prípojky z nekovových materiálov h - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW i - chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg MÉDIUM: zemný plyn, bioplyn (kalový plyn), propán - bután, čpavok, kyslík, acetylén, chlór, dusík, oxid uhličitý, sírovodík, zmes dusík - vodík, vodík.
  (od: 17.10.2006 do: 22.04.2009)
výroba a odbyt chemikálií, jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
  (od: 16.03.1995 do: 28.10.1997)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
skladovanie plynov s objemom nad 100 m3
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
plnenie kovových tlakových nádob nad 10Nm3/h
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
zásobovanie plynom (tlakové stanice)nad 10Nm3/h
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom nad 0,3 MPa
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
spotreba plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
skladovanie plynov s objemom do 100 m3
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
plnenie kovových tlakových nádob do 10Nm3/h vrátane
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
zásobovanie plynom (tlakové stanice)do 10Nm3/h
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom do 0,3 MPa
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
spotreba plynov splaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5 MW
  (od: 29.10.1997 do: 22.04.2009)
O Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A b1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda technické zariadenia tlakové skupina B b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou I. trieda látkou je vodná para alebo horúca voda d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda e1 bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
  (od: 23.04.2009 do: 02.05.2016)
S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A b1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda technické zariadenia tlakové skupina B b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou I. trieda látkou je vodná para alebo horúca voda d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou II. trieda látkou je vzduch
  (od: 23.04.2009 do: 02.05.2016)
Spoločníci: 
Ing. Dezider Papp
171
Kráľová nad Váhom 925 91
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2022)
Jozef Kollár
Hlavná 7
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.08.2003 do: 05.06.2006)
Jozef Kollár
Hlavná 7
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2000 do: 20.08.2003)
Jozef Kollár
Hlavná 7
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1998 do: 12.11.2000)
Jozef Kollár
Hlavná 7
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.1997 do: 29.04.1998)
Jozef Kollár
Hlavná ul. č. 7
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1995 do: 28.10.1997)
Ing. Dezider Papp
169
Kráľová nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.06.2006 do: 13.07.2009)
Ing. Dezider Papp
169
Kráľová nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.08.2003 do: 05.06.2006)
Ing. Dezider Papp
169
Kráľová nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2000 do: 20.08.2003)
Ing. Dezider Papp
169
Kráľová nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1998 do: 12.11.2000)
Ing. Dezider Papp
169
Kráľová nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.1997 do: 29.04.1998)
Ing. Dezider Papp
č. 169
Kráľová nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1995 do: 28.10.1997)
RNDr. Peter Patek
Čsl. armády 6
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2000 do: 20.08.2003)
RNDr. Peter Patek
Dolná 10
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.04.1998 do: 12.11.2000)
RNDr. Peter Patek
Dolná 10
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.1997 do: 29.04.1998)
RNDr. Peter Patek
Dolná ul. č. 10
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1995 do: 28.10.1997)
Ing. Dezider Papp
171
Kráľová nad Váhom 925 91
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2009 do: 17.05.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Dezider Papp
  (od: 23.04.2009 do: 13.07.2009)
Ing. Dezider Papp
  (od: 14.07.2009 do: 17.05.2022)
Ing. Dezider Papp
Vklad: 13 278 EUR Splatené: 13 278 EUR
  (od: 18.05.2022)
Jozef Kollár
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 17 000 Sk
  (od: 16.03.1995 do: 28.10.1997)
Ing. Dezider Papp
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 17 000 Sk
  (od: 16.03.1995 do: 28.10.1997)
RNDr. Peter Patek
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 17 000 Sk
  (od: 16.03.1995 do: 28.10.1997)
Jozef Kollár
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 34 000 Sk
  (od: 29.10.1997 do: 29.04.1998)
Ing. Dezider Papp
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 34 000 Sk
  (od: 29.10.1997 do: 29.04.1998)
RNDr. Peter Patek
Vklad: 34 000 Sk Splatené: 34 000 Sk
  (od: 29.10.1997 do: 29.04.1998)
Jozef Kollár
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 30.04.1998 do: 12.11.2000)
Ing. Dezider Papp
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 30.04.1998 do: 12.11.2000)
RNDr. Peter Patek
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 30.04.1998 do: 12.11.2000)
Jozef Kollár
Vklad: 184 000 Sk Splatené: 184 000 Sk
  (od: 13.11.2000 do: 20.08.2003)
Ing. Dezider Papp
Vklad: 184 000 Sk Splatené: 184 000 Sk
  (od: 13.11.2000 do: 20.08.2003)
RNDr. Peter Patek
Vklad: 32 000 Sk Splatené: 32 000 Sk
  (od: 13.11.2000 do: 20.08.2003)
Jozef Kollár
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.08.2003 do: 05.06.2006)
Ing. Dezider Papp
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 21.08.2003 do: 05.06.2006)
Ing. Dezider Papp
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 06.06.2006 do: 22.04.2009)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 14.07.2009)
konateľ
  (od: 06.06.2006 do: 13.07.2009)
konatelia
  (od: 16.03.1995 do: 05.06.2006)
Ing. Dezider Papp
171
Kráľová nad Váhom 925 91
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2016)
Gábor Papp
177
Kráľová nad Váhom 925 91
Vznik funkcie: 10.07.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2016)
Ing. Diana Mésároš
125
Dlhá nad Váhom 927 05
Vznik funkcie: 23.05.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2016)
Jozef Kollár
Hlavná 7
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.1997 do: 05.06.2006)
Jozef Kollár
Hlavná 7
Šaľa
Skončenie funkcie: 26.04.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.06.2006 do: 05.06.2006)
Jozef Kollár
Hlavná ul. č. 7
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1995 do: 28.10.1997)
Gábor Papp
169
Kráľová nad Váhom 925 91
Vznik funkcie: 10.07.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2009 do: 26.05.2016)
Ing. Dezider Papp
169
Kráľová nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.1997 do: 22.06.2010)
Ing. Dezider Papp
171
Kráľová nad Váhom 925 91
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2010 do: 26.05.2016)
Ing. Dezider Papp
č. 169
Kráľová nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1995 do: 28.10.1997)
RNDr. Peter Patek
Čsl. armády 6
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2000 do: 20.08.2003)
RNDr. Peter Patek
Dolná 10
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.1997 do: 12.11.2000)
RNDr. Peter Patek
Dolná ul. č. 10
Šaľa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.03.1995 do: 28.10.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia
  (od: 27.05.2016)
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.
  (od: 14.07.2009 do: 26.05.2016)
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (od: 16.03.1995 do: 13.07.2009)
Základné imanie: 
13 278 EUR Rozsah splatenia: 13 278 EUR
  (od: 14.07.2009)
400 000 Sk
  (od: 13.11.2000 do: 22.04.2009)
210 000 Sk
  (od: 30.04.1998 do: 12.11.2000)
102 000 Sk
  (od: 16.03.1995 do: 29.04.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.1.1995 v súlade s ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3236
  (od: 16.03.1995)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 25.8.1997.
  (od: 29.10.1997)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 23.02.1998.
  (od: 30.04.1998)
Právne pomery spoločnosti sú v súlade so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z.. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.3 zo dňa 16.06.1998.
  (od: 14.09.1998)
Dodatok č. 4 zo dňa 21.12.1999 k spoločenskej zmluve (zvýšenie základného imania).
  (od: 13.11.2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 5 zo dňa 07.02.2003 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (od: 21.08.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  03.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)