Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  102/R

Obchodné meno: 
Roľnícke podielnícke družstvo Tuchyňa
  (od: 01.01.1991 do: 02.11.2018)
Sídlo: 
Tuchyňa 018 55
  (od: 01.01.1991 do: 02.11.2018)
IČO: 
00 695 076
  (od: 01.01.1991)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 01.01.1991)
Deň výmazu: 
03.11.2018
  (od: 03.11.2018)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov
  (od: 03.11.2018)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.01.1991)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska výroba a potravinárska výroba
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
okrem toho družstvo:
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
poskytuje práce a služby pre občanov a iné organizácie
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
predáva vlastné vyrobené výrobky a ostatné komodity
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
iná hospodárska činnosť:
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
výroba betónových tvárnic
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
drevovýroba
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
šitie obuvi a textílií
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
elektroinštalačné práce
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
maliarkse a natieračské práce a investičná výstavba
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
predaj vyrobených výrobkov
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
koncesované živnosti podľa prílohy č. 3 zák.č. 455/91 Zb. - práce a služby vykonávané autodopravou, traktormi a ťažkými mechanizmami
  (od: 25.01.1993 do: 20.05.1997)
výroba a predaj výrobkov z dreva
  (od: 25.01.1993 do: 20.05.1997)
cestná nákladná doprava
  (od: 21.05.1997 do: 10.05.2005)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 25.01.1993 do: 02.11.2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/
  (od: 21.05.1997 do: 02.11.2018)
prenájom nehnuteľností
  (od: 21.05.1997 do: 02.11.2018)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 21.05.1997 do: 02.11.2018)
výroba drobných výrobkov z dreva
  (od: 21.05.1997 do: 02.11.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.01.1993 do: 02.11.2018)
predstavenstvo
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
Stanislav Frajt - člen
154
Tuchyňa
  (od: 20.09.1994 do: 20.08.1996)
Milan Fúsek - člen predstavenstva
265
Tuchyňa 018 55
Vznik funkcie: 30.03.2005
  (od: 11.05.2005 do: 27.05.2014)
Milan Fúsek - člen predstavenstva
265
Tuchyňa 018 55
Vznik funkcie: 30.03.2005 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 27.05.2014)
Anton G a j d o š - člen
12
Tuchyňa
  (od: 25.01.1993 do: 19.09.1994)
Anton Gajdoš st. - člen
226
Tuchyňa
  (od: 20.09.1994 do: 20.08.1996)
Emília H l a d k á - člen
125
Tuchyňa
  (od: 25.01.1993 do: 27.05.2014)
Emília H l a d k á - člen
125
Tuchyňa
Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 27.05.2014)
Ľuboš Hrehuš - člen
6
Tuchyňa
  (od: 21.08.1996 do: 27.05.2014)
Ľuboš Hrehuš - člen
6
Tuchyňa
Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 27.05.2014)
Miroslav J a r o š - člen
98
Tuchyňa
  (od: 25.01.1993 do: 20.05.1997)
Anna K r p e l a n o v á - člen
179
Dúlov
  (od: 25.01.1993 do: 19.09.1994)
Anton Koyš - člen
27
Savčina
  (od: 20.09.1994 do: 27.05.2014)
Anton Koyš - člen
27
Savčina
Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 27.05.2014)
Ladislav Krajčík - člen predstavenstva
253
Tuchyňa 018 55
Vznik funkcie: 30.03.2005
  (od: 11.05.2005 do: 27.05.2014)
Ladislav Krajčík - člen predstavenstva
253
Tuchyňa 018 55
Vznik funkcie: 30.03.2005 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 27.05.2014)
Ing. Rastislav Krajčík - člen
200
Tuchyňa
  (od: 21.08.1996 do: 10.05.2005)
Ing. Rastislav Krajčík - člen
200
Tuchyňa
Skončenie funkcie: 30.03.2005
  (od: 11.05.2005 do: 10.05.2005)
Ladislav M a z á ň - Predseda
87
Pruské
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
Anton P o l i a k - Podpredseda
100
Tuchyňa
  (od: 01.01.1991 do: 28.06.1993)
Anton Pagáč - Predseda
86
Pruské
  (od: 20.09.1994 do: 20.08.1996)
Milan Prekop
71
Tuchyňa
  (od: 21.05.1997 do: 10.05.2005)
Milan Prekop
71
Tuchyňa
Skončenie funkcie: 30.03.2005
  (od: 11.05.2005 do: 10.05.2005)
Ing. Daniela Rajcová - Predseda
ul. Kmeťa 372/17
Dubnica nad Váhom
  (od: 21.08.1996 do: 10.05.2005)
Ing. Daniela Rajcová - Predseda
ul. Kmeťa 372/17
Dubnica nad Váhom
Skončenie funkcie: 30.03.2005
  (od: 11.05.2005 do: 10.05.2005)
Ing. Daniela Rajcová - predseda predstavenstva
A. Kmeťa 372/17
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 30.03.2005
  (od: 11.05.2005 do: 27.05.2014)
Ing. Daniela Rajcová - predseda predstavenstva
A. Kmeťa 372/17
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 30.03.2005 Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 27.05.2014)
Anna Š t e f a n c o v á - člen
216
Tuchyňa
  (od: 25.01.1993 do: 28.06.1993)
Anna Š t e f a n c o v á - Podpredseda
216
Tuchyňa
  (od: 29.06.1993 do: 20.05.1997)
Anna Š t e f a n c o v á - Podpredseda
216
Tuchyňa
  (od: 21.05.1997 do: 27.05.2014)
Anna Š t e f a n c o v á - Podpredseda
216
Tuchyňa
Skončenie funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 27.05.2014)
Ing. Bohumil Š t e f a n e c - Predseda
Skala 601/33
Ilava
  (od: 25.01.1993 do: 19.09.1994)
Ing. Daniela Rajcová - predseda
A.Kmeťa 372/17
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 02.11.2018)
Anna Štefancová - podpredseda
216
Tuchyňa 018 55
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 02.11.2018)
Konanie: 
Družstvo zastupuje predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 25.01.1993 do: 02.11.2018)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
Kontrolná komisia: 
Ľudmila Mičudová
19
Tuchyňa 018 55
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 02.11.2018)
Juraj Štefanec
216
Tuchyňa 018 55
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 02.11.2018)
Štefan Vlasatý
44
Pruské 018 52
Vznik funkcie: 14.03.2014
  (od: 28.05.2014 do: 02.11.2018)
Zapisované základné imanie: 
1 862 EUR
  (od: 28.05.2014 do: 02.11.2018)
18 354 EUR
  (od: 25.11.2009 do: 27.05.2014)
552 000 Sk
  (od: 22.05.2003 do: 24.11.2009)
576 000 Sk
  (od: 25.01.1993 do: 21.05.2003)
Základný členský vklad: 
10 000 Sk
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
8 000 Sk
  (od: 25.01.1993 do: 24.11.2009)
266 EUR
  (od: 25.11.2009 do: 02.11.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40CbR/87/2017-37 zo dňa 24. augusta 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2018 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť Roľnícke podielnícke družstvo Tuchyňa s. r. o. so sídlom 018 55 Tuchyňa, IČO 00 695 076, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Dr, vložka č. 102/R.
  (od: 03.11.2018)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 23.12.1990, prijatím a schválením vlastných stanov družstva. Družstvo schválilo nové stanovy na členskej schôdzi dňa 18.11.1992 v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zák.42/92 Zb. Stary spis: Dr 31
  (od: 25.01.1993 do: 02.11.2018)
Výročná členská schôdza konaná dňa 10.3.1994 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 31
  (od: 20.09.1994 do: 02.11.2018)
Členská schôdza konaná dňa 19.7.1996 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 31
  (od: 21.08.1996 do: 02.11.2018)
Členská schôdza dňa 26.02.1997 schválila dodatok k stanovám družstva.
  (od: 21.05.1997 do: 02.11.2018)
Členská schôdza dňa 4.12.2002 schválila zmenu stanov.
  (od: 22.05.2003 do: 02.11.2018)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 23.12.1990, prijatím a schválením vlastných stanov družstva. Výška vkladu : Člen ručí za prípadnú stratu na hospodárskom výsledku v rozsahu vložených členských podielov, ktoré činia 10.000,- Kčs. Družstvo môže použiť členský podiel na úhradu straty na hospodárskom výsledku až po vyčerpaní ostatných fondov družstva.
  (od: 01.01.1991 do: 24.01.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  01.12.2022
Dátum výpisu:  03.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)