Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  103/R

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec"
  (od: 03.05.1993)
Jednotné roľnícke družstvo Vršatec
  (od: 01.02.1991 do: 02.05.1993)
Sídlo: 
118
Pruské 018 52
  (od: 01.06.2011)
Pruské 018 52
  (od: 01.02.1991 do: 31.05.2011)
IČO: 
00 200 166
  (od: 01.02.1991)
Deň zápisu: 
01.02.1991
  (od: 01.02.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.02.1991)
Predmet činnosti: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohosp. a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 03.05.1993)
povrchová úprava kovov
  (od: 03.05.1993)
generálne opravy štartérov a dynám
  (od: 03.05.1993)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 03.05.1993)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 03.05.1993)
zemné práce - parkové, sadové a terénne úpravy
  (od: 03.05.1993)
výroba drevených obalov
  (od: 03.05.1993)
výroba výrobkov z dreva
  (od: 03.05.1993)
šitie textilných výrobkov
  (od: 03.05.1993)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 03.05.1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 03.05.1993)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb
  (od: 07.08.2001)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (od: 07.08.2001)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 07.08.2001)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 07.08.2001)
cestná nákladná doprava
  (od: 07.08.2001)
poľovníctvo a rybárstvo
  (od: 18.06.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.06.2011)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 01.02.1991 do: 02.05.1993)
výroba a predaj lisovaných ovocných štiav
  (od: 01.02.1991 do: 02.05.1993)
iná hospodárska činnosť: * povrchová úprava kovov * šitie rôznych textilných výrobkov * generálne opravy štartérov, dynám * stavebná činnosť * asfaltérske práce * autodoprava, zemné a mechanizačné práce * parkové, sadové a terénne úpravy * revízie, montáže a opravy a údržby elektrického zariadenia a bleskozvody v rozsahu malého a nízkeho napätia triedy A
  (od: 01.02.1991 do: 02.05.1993)
domáca a zahraničná obchodná činnosť podľa platných právnych predpisov v oblasti: * poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov * strojárskych a drevospracujúcich výrobkov * stavebnej činnosti
  (od: 01.02.1991 do: 02.05.1993)
závodné stravovanie
  (od: 07.08.2001 do: 25.08.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.05.1993)
predstavenstvo
  (od: 01.02.1991 do: 02.05.1993)
Ing. Ján Kopšo - predseda predstavenstva
Slnečná 4152/2
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 23.02.2001
  (od: 24.11.2005)
Jozef Bartoš - člen predstavenstva
343
Červený Kameň 018 56
Vznik funkcie: 11.01.1991
  (od: 31.05.2017)
Ing. Mária Domáňová - člen predstavenstva
431
Pruské 018 52
Vznik funkcie: 11.01.1991
  (od: 31.05.2017)
František Černej - člen predstavenstva
26
Pruské 018 52
Vznik funkcie: 11.03.2005
  (od: 26.08.2005)
Daniel Mešo - člen predstavenstva
Potôčky 1703/8
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 11.03.2005
  (od: 26.08.2005)
Ing. Anna Jahodková - podpredseda predstavenstva
Sad kpt. Nálepku 50/22
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 03.04.2009
  (od: 29.05.2009)
Ing. Patrik Kopšo - člen predstavenstva
Partizánska 150/2
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 03.04.2009
  (od: 20.06.2015)
Jozef B a r t o š - člen
298
Červený Kameň
  (od: 03.05.1993 do: 30.11.1997)
Jozef B a r t o š - člen
343
Červený Kameň
  (od: 01.12.1997 do: 21.02.2005)
Peter Beďač - člen
Centrum III. 1097/96
Dubnica nad Váhom
  (od: 01.12.1997 do: 21.02.2005)
Peter Beďač - člen predstavenstva
Centrum III. 1097/96
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 11.01.1991
  (od: 22.02.2005 do: 25.08.2005)
Peter Beďač - člen predstavenstva
Centrum III. 1097/96
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 11.01.1991 Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 26.08.2005 do: 25.08.2005)
Ing. Mária D o m á ň o v á - člen
431
Pruské
  (od: 03.05.1993 do: 30.11.1997)
Ing. Mária D o m á ň o v á - člen
431
Pruské
  (od: 01.12.1997 do: 21.02.2005)
Marián H o r á k - člen
Pivovarská
Ilava
  (od: 03.05.1993 do: 30.11.1997)
Ing. Anna J a m r i c h o v á - člen
558
Pruské
  (od: 03.05.1993 do: 30.11.1997)
Ing. Anna Jahodková - člen
Sad kpt. Nálepku 50/22
Nová Dubnica
  (od: 01.12.1997 do: 21.02.2005)
Ing. Anna Jahodková - člen predstavenstva
Sad kpt. Nálepku 50/22
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 14.03.1997
  (od: 22.02.2005 do: 28.05.2009)
Ing. Anna Jahodková - člen predstavenstva
Sad kpt. Nálepku 50/22
Nová Dubnica 018 51
Vznik funkcie: 14.03.1997 Skončenie funkcie: 03.04.2009
  (od: 29.05.2009 do: 28.05.2009)
Ing. Peter K a r a s - Predseda
88
Pruské
  (od: 01.02.1991 do: 30.11.1997)
Ing. Peter K a r a s - Predseda
88
Pruské
  (od: 01.12.1997 do: 06.08.2001)
Ing. Karol K o l m a n - člen
93
Pruské
  (od: 03.05.1993 do: 30.11.1997)
Ing. Ján K o p š o - Podpredseda
C III. 1097/96-90
Dubnica nad Váhom
  (od: 01.02.1991 do: 01.09.1997)
Ing. Juraj K r a j č o v i č - člen
Partizánska 1280/10
Dubnica nad Váhom
  (od: 01.12.1997 do: 06.08.2001)
Ing. Juraj K r a j č o v i č - člen
Partizánska 1280/47
Dubnica nad Váhom
  (od: 03.05.1993 do: 30.11.1997)
Ing. Ján Kopšo - Podpredseda
Pod hájom 1097/96
Dubnica nad Váhom
  (od: 02.09.1997 do: 06.08.2001)
Patrik Kopšo - člen predstavenstva
Slnečná 4152/2
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 03.04.2009
  (od: 29.05.2009 do: 19.06.2015)
Ing. Ján Kopšo - predseda
Pod hájom 1097/96
Dubnica nad Váhom
  (od: 07.08.2001 do: 21.02.2005)
Ing. Ján Kopšo - predseda predstavenstva
Pod hájom 1097/96
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 23.02.2001
  (od: 22.02.2005 do: 23.11.2005)
Daniel M e š o - člen
Pribinova 1171/15
Púchov
  (od: 03.05.1993 do: 30.11.1997)
Ladislav Minárik - člen
189
Pruské
  (od: 01.12.1997 do: 21.02.2005)
Ladislav Minárik - člen predstavenstva
189
Pruské 018 52
Vznik funkcie: 26.03.1993
  (od: 22.02.2005 do: 25.08.2005)
Ladislav Minárik - člen predstavenstva
189
Pruské 018 52
Vznik funkcie: 26.03.1993 Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 26.08.2005 do: 25.08.2005)
Štefan Remšík - člen
časť Bohunice 140
Pruské
  (od: 01.12.1997 do: 21.02.2005)
Štefan Remšík - člen predstavenstva
140
Bohunice 018 52
Vznik funkcie: 26.03.1993
  (od: 22.02.2005 do: 25.08.2005)
Štefan Remšík - člen predstavenstva
140
Bohunice 018 52
Vznik funkcie: 26.03.1993 Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 26.08.2005 do: 25.08.2005)
Ing. Peter Remšík - podpredseda
172
Bohunice
  (od: 07.08.2001 do: 21.02.2005)
Ing. Peter Remšík - podpredseda predstavenstva
172
Bohunice 018 52
Vznik funkcie: 23.02.2001
  (od: 22.02.2005 do: 28.05.2009)
Ing. Peter Remšík - podpredseda predstavenstva
172
Bohunice 018 52
Vznik funkcie: 23.02.2001 Skončenie funkcie: 03.04.2009
  (od: 29.05.2009 do: 28.05.2009)
Anton Schvandtner - člen
29
Pruské
  (od: 01.12.1997 do: 21.02.2005)
Anton Schwandtner - člen predstavenstva
29
Pruské 018 52
Vznik funkcie: 11.01.1991
  (od: 22.02.2005 do: 25.08.2005)
Anton Schwandtner - člen predstavenstva
29
Pruské 018 52
Vznik funkcie: 11.01.1991 Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 26.08.2005 do: 25.08.2005)
Viliam Suchánek - člen
Medňanská 516/9
Ilava
  (od: 07.08.2001 do: 21.02.2005)
Viliam Suchánek - člen predstavenstva
Medňanská 516/9
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 23.02.2001
  (od: 22.02.2005 do: 25.08.2005)
Viliam Suchánek - člen predstavenstva
Medňanská 516/9
Ilava 019 01
Vznik funkcie: 23.02.2001 Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 26.08.2005 do: 25.08.2005)
Viera Šatková - člen
2
Krivoklát
  (od: 07.08.2001 do: 21.02.2005)
Viera Šatková - člen predstavenstva
2
Krivoklát 018 52
Vznik funkcie: 23.02.2001
  (od: 22.02.2005 do: 25.08.2005)
Viera Šatková - člen predstavenstva
2
Krivoklát 018 52
Vznik funkcie: 23.02.2001 Skončenie funkcie: 11.03.2005
  (od: 26.08.2005 do: 25.08.2005)
MVDr. Ľubica V a l ú c h o v á - člen
Pod hájom 1089/60
Dubnica nad Váhom
  (od: 03.05.1993 do: 30.11.1997)
MVDr. Ľubica V a l ú c h o v á - člen
Pod hájom 1089/60
Dubnica nad Váhom
  (od: 01.12.1997 do: 06.08.2001)
Ing. Alena Ž a l ú d k o v á - člen
73
Dúlov
  (od: 03.05.1993 do: 30.11.1997)
Jozef B a r t o š - člen predstavenstva
343
Červený Kameň 018 56
Vznik funkcie: 11.01.1991
  (od: 22.02.2005 do: 30.05.2017)
Ing. Mária D o m á ň o v á - člen predstavenstva
431
Pruské 018 52
Vznik funkcie: 11.01.1991
  (od: 22.02.2005 do: 30.05.2017)
Konanie: 
Za družstvo navonok koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa na právny úkon vyžaduje písomná forma je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 22.02.2005)
Za družstvo navonok koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa naprávny úkon vyžaduje písomná forma je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 03.05.1993 do: 21.02.2005)
Za družstvo podpisuje predseda, počas jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 01.02.1991 do: 02.05.1993)
Kontrolná komisia: 
Ing. Pavol Vetrík
283
Košeca 018 64
Vznik funkcie: 11.03.2005
  (od: 26.08.2005)
Viera Šatková
2
Krivoklát 018 52
Vznik funkcie: 11.03.2005
  (od: 26.08.2005)
Daniela Púčková
Pionierska 352/23
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 11.03.2005
  (od: 29.05.2009)
Daniela Púčková
Centrum I. 51/126-47
Dubnica nad Váhom 018 41
Vznik funkcie: 11.03.2005
  (od: 26.08.2005 do: 28.05.2009)
Zapisované základné imanie: 
263 940 EUR
  (od: 10.03.2009)
7 950 000 Sk
  (od: 18.06.2003 do: 09.03.2009)
23 254 000 Sk
  (od: 03.05.1993 do: 17.06.2003)
Základný členský vklad: 
498 EUR
  (od: 10.03.2009)
15 000 Sk
  (od: 03.05.1993 do: 09.03.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej dňa 11.1.1991, prijatím vlastných stanov. Členská schôdza konaná dňa 6.9.1991 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 54 Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 11.12.1992, po transformácii v zmysle zák. 42/92 Zb., prijalo zmenu stanov družstva v súlade so zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 54
  (od: 03.05.1993)
Členská schôdza dňa 14.03.1997 zvolila nové orgány družstva.
  (od: 01.12.1997)
Členská schôdza, konaná dňa 23.2.2001 zvolila nové orgány družstva a odsúhlasila doplnenie predmetu činností.
  (od: 07.08.2001)
Členská schôdza dňa 28.2.2003 schválila zmenu stanov družstva v ich úplnom znení.
  (od: 18.06.2003)
Členská schôdza konaná dňa 6.9.1991 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 54 Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej dňa 11.1.1991, prijatím vlastných stanov. Základné imanie : Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom alebo členským vkladom, a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov, ručia členovia rovnakým % z podielu a vkladu.
  (od: 01.02.1991 do: 02.05.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  19.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)