Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  109/R

Obchodné meno: 
COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze
  (od: 20.05.2005 do: 24.08.2023)
COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo
  (od: 25.02.2004 do: 19.05.2005)
JEDNOTA spotrebné družstvo Považská Bystrica
  (od: 25.02.1993 do: 24.02.2004)
Sídlo: 
Hliny 1412/4
Považská Bystrica 017 01
  (od: 23.07.2002 do: 24.08.2023)
Považská Bystrica 017 01
  (od: 25.02.1993 do: 22.07.2002)
IČO: 
00 168 998
  (od: 25.02.1993)
Deň zápisu: 
20.09.1953
  (od: 25.02.1993)
Deň výmazu: 
25.08.2023
  (od: 25.08.2023)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 25.08.2023)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 25.02.1993)
Predmet činnosti: 
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
maloobchod s textilom, odevami, obuvou, potrebami pre domácnosť
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
výroba pekáren.výrobkov vrátane cukráren. a trvanlivých výrobkov
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovnej evidencie
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
autamatizované spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
stred. praktického vyuč. v odb. predavač, kuchár, čašník, aranžér
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
reklamné činnosti
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
prenájom strojov, nástrojov a zariadenia
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
pohostinstvo a ubytovanie
  (od: 25.02.1993 do: 26.08.2003)
požičiavanie a predaj zvukových a nenahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (od: 17.05.1994 do: 26.08.2003)
požičiavanie a predaj nahratých a nenahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä potravinami /MIX/ v rozsahu voľných živností
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
maloobchod s textilom, odevami, obuvou, potrebami pre domácnosť
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
prenájom strojov, nástrojov a zariadenia
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
automatizované spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovnej evidencie
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
reklamné činnosti
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
stredisko praktického vyučovania v odbore predavač, kuchár-čašník, aranžér
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenských výrobkov
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
preklad nákladov a skladovanie
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
pohostinstvo a ubytovanie
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
propagačná činnosť
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
predaj jedovatých látok a prípravkov a predaj žieravých látok a prípravkov
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb nad rámec základných služieb
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
prenájom parkovísk slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (od: 27.08.2003 do: 24.08.2023)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.12.2001 do: 24.08.2023)
predstavenstvo
  (od: 11.10.1999 do: 27.12.2001)
predstavenstvo
  (od: 25.02.1993 do: 10.10.1999)
Ladislav B a r e n č í k - člen
242
Stupné
  (od: 25.02.1993 do: 01.05.1995)
Ladislav Barenčík - člen
242
Stupné
  (od: 02.05.1995 do: 24.03.1996)
Ladislav Barenčík - člen
242
Stupné
  (od: 25.03.1996 do: 21.08.2001)
Ing. Stanislav Bednár - člen
Horný Moštenec 186
Považská Bystrica 017 01
  (od: 22.08.2001 do: 27.12.2001)
Ing. Stanislav Bednár - člen
Horný Moštenec 186
Považská Bystrica 017 01
  (od: 23.07.2002 do: 26.08.2003)
Ing. Stanislav Bednár - člen
Horný Moštenec 186
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 15.05.2022)
Ing. Stanislav Bednár - člen
Horný Moštenec 186
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 16.05.2022 do: 24.08.2023)
Ing. Miloš Benkovič - člen
Rastislavova 221
Lužianky 949 09
  (od: 28.12.2001 do: 26.08.2003)
Ing. Miloš Benkovič - člen
Rastislavova 221
Lužianky 949 09
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
Ing. Zita Budinská - I. podpredsedníčka
Studenohorská 77
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 04.02.2003 Skončenie funkcie: 11.02.2004
  (od: 13.01.2004 do: 08.03.2004)
Ing. Zita Budinská - predseda
Studenohorská 77
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 11.02.2004
  (od: 09.03.2004 do: 15.05.2022)
Ing. Zita Budinská - predseda
Studenohorská 77
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 11.02.2004
  (od: 16.05.2022 do: 24.08.2023)
Ing. Gabriel Csollár - I. podpredseda
Vašinová 37
Nitra 949 01
  (od: 28.12.2001 do: 26.08.2003)
Ing. Gabriel Csollár - I. podpredseda
Vašinová 37
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
Ing. Jozef Čaňo - II. podpredseda
Sasinková 14
Trenčín 911 01
  (od: 28.12.2001 do: 26.08.2003)
Ing. Jozef Čaňo - II. podpredseda
Sasinková 14
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
Ing. Mária Dubcová - I. podpredseda
nám. Slobody 1405/22
Púchov
  (od: 22.08.2001 do: 27.12.2001)
Ing. Mária Dubcová - Podpredseda
nám. Slobody 1405/22
Púchov
  (od: 02.05.1995 do: 24.03.1996)
Ing. Mária Dubcová - Podpredseda
nám. Slobody 1405/22
Púchov
  (od: 25.03.1996 do: 21.08.2001)
Ing. Eva J a h o d o v á - člen
Považská Bystrica - Podhlinie
  (od: 25.02.1993 do: 01.05.1995)
Peter J e š í k - člen
Hliny 1413/151
Považská Bystrica
  (od: 25.02.1993 do: 01.05.1995)
Ing. Eva Jahodová - člen
Považská Bystrica - Podhlinie
  (od: 02.05.1995 do: 10.06.1996)
Peter Ješík - člen
Hliny 1413/151
Považská Bystrica
  (od: 02.05.1995 do: 10.06.1996)
JUDr. Martin Katriak - predseda
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
  (od: 28.12.2001 do: 26.08.2003)
JUDr. Martin Katriak - predseda
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 24.10.2001 Skončenie funkcie: 11.02.2004
  (od: 27.08.2003 do: 08.03.2004)
JUDr. Martin Katriak - člen
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 11.02.2004
  (od: 09.03.2004 do: 15.05.2022)
JUDr. Martin Katriak - člen
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 11.02.2004
  (od: 16.05.2022 do: 24.08.2023)
Ing. Vladimír Kocúrek - II. podpredseda
134
Považská Teplá 017 05
Vznik funkcie: 04.02.2003
  (od: 13.01.2004 do: 08.03.2004)
Ing. Vladimír Kocúrek - podpredseda
134
Považská Teplá 017 05
Vznik funkcie: 04.02.2003
  (od: 09.03.2004 do: 15.05.2022)
Ing. Vladimír Kocúrek - podpredseda
134
Považská Teplá 017 05
Vznik funkcie: 04.02.2003
  (od: 16.05.2022 do: 24.08.2023)
Ing. Anton Králik - člen
43
Tepličany 044 31
  (od: 28.12.2001 do: 26.08.2003)
Ing. Anton Králik - II. podpredseda
43
Tepličany 044 31
  (od: 22.08.2001 do: 27.12.2001)
Ing. Anton Králik - člen
43
Tepličany 044 31
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 15.05.2022)
Ing. Anton Králik - člen
43
Tepličany 044 31
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 16.05.2022 do: 24.08.2023)
Eva Levčíková - člen
Odborov 242/3 - 5
Považská Bystrica 017 01
  (od: 22.08.2001 do: 27.12.2001)
Ing. Pavol M i c h á l e k - Podpredseda
SNP 1470/112-3
Považská Bystrica
  (od: 25.02.1993 do: 01.05.1995)
Juraj M i č k o - člen
342
Plevník - Drienové
  (od: 25.02.1993 do: 01.05.1995)
Anna M i k u š í k o v á - člen
Považské Podhradie 252
Považská Bystrica
  (od: 25.02.1993 do: 01.05.1995)
Ing. Igor Matejov - člen
ul. Kubrická 93
Trenčín 911 01
  (od: 28.12.2001 do: 26.08.2003)
Ing. Igor Matejov - člen
ul. Kubrická 93
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
Juraj Mičko - člen
342
Plevník - Drienové
  (od: 02.05.1995 do: 24.03.1996)
Juraj Mičko - člen
342
Plevník - Drienové
  (od: 25.03.1996 do: 21.08.2001)
Bohuslav Mikušík - člen
Jasenica 142
Považská Bystrica 018 17
  (od: 22.08.2001 do: 27.12.2001)
Anna Mikušíková - člen
Považské Podhradie 252
Považská Bystrica
  (od: 02.05.1995 do: 10.06.1996)
Gabriela Pavlíčková - člen
L.Novomeského 6/37
Trenčín 911 01
  (od: 28.12.2001 do: 26.08.2003)
Gabriela Pavlíčková - člen
L.Novomeského 6/37
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
Mária Porubčinová
389
Domaniža
  (od: 11.06.1996 do: 27.12.2001)
Pavel S m a t a n a - člen
Dedovec 1081/1
Považská Bystrica
  (od: 25.02.1993 do: 01.05.1995)
Ing. Ján S m a t a n a - člen
Železničná 97/26
Považská Bystrica
  (od: 25.02.1993 do: 01.05.1995)
Ing. Miroslav S u c h á n e k - Predseda
SNP 1426/5-18
Považská Bystrica
  (od: 25.02.1993 do: 01.05.1995)
Pavel Smatana - člen
Dedovec 1081/1
Považská Bystrica
  (od: 02.05.1995 do: 24.03.1996)
Pavel Smatana - člen
Dedovec 1081/1
Považská Bystrica
  (od: 25.03.1996 do: 27.12.2001)
Ing. Ján Smatana - člen
Železničná 97/26
Považská Bystrica
  (od: 02.05.1995 do: 24.03.1996)
Ing. Ján Smatana - člen
Železničná 97/26
Považská Bystrica
  (od: 25.03.1996 do: 21.08.2001)
Ing. Miroslav Suchánek - člen
SNP 1426/5-18
Považská Bystrica
  (od: 28.12.2001 do: 22.07.2002)
Ing. Miroslav Suchánek - Predseda
SNP 1426/5-18
Považská Bystrica
  (od: 02.05.1995 do: 24.03.1996)
Ing. Miroslav Suchánek - Predseda
SNP 1426/5-18
Považská Bystrica
  (od: 25.03.1996 do: 27.12.2001)
Peter Šipčiak - člen
Vajanského 14
Nitra 949 01
  (od: 28.12.2001 do: 26.08.2003)
Peter Šipčiak - člen
Vajanského 14
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
Ing. Ján Trebuľa - člen
Kupeckého 14
Košice 040 01
  (od: 22.08.2001 do: 27.12.2001)
Konanie: 
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda alebo podpredseda družstva, prípadne predstavenstvom poverený iný člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, pre ktoré je predpísaná písomná forma a podpis dvoch členov predstavenstva podpisuje predseda družstva a prvý podpredseda, v prípade že nie je jeden z nich prítomný, tak druhý podpredseda alebo ďalší člen predstavenstva.
  (od: 28.12.2001 do: 24.08.2023)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda alebo podpredseda družstva, prípadne predstavenstvom poverený iný člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, pre ktoré je predpísaná písomná forma a podpis dvoch členov predstavenstva podpisuje predseda a podpredseda, v prípade že nie je jeden z nich prítomný, tak ďalší člen predstavenstva.
  (od: 11.10.1999 do: 27.12.2001)
Družstvo zastupuje, v jeho mene koná a podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo ďalší poverený člen predstavenstva.
  (od: 25.02.1993 do: 10.10.1999)
Kontrolná komisia: 
Ing. Ivan Beták - podpredseda
Školská 37
Trenčianska Turná 913 21
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
Emil Čenteš - člen
Kaplanová 3
Lužianky 949 09
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
František Havrila
Krakovská 19
Košice 040 01
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
JUDr. Anna Kvetanová - člen
Na hôrke 11
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
Ing. Ján Smatana - člen
Železničná 97/26
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
Ing. Jozef Želibabka - člen
Brestové 1218
Moravské Lieskové 916 42
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 12.01.2004)
JUDr. Peter Siman - predseda
Palkovičova 15
Bratislava
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 16.05.2022 do: 24.08.2023)
JUDr. Peter Siman - predseda
Palkovičova 15
Bratislava
Vznik funkcie: 24.10.2001
  (od: 27.08.2003 do: 15.05.2022)
Ing. Magdaléna Kučeráková - podpredsedníčka
Kapicová 15
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 04.02.2003
  (od: 16.05.2022 do: 24.08.2023)
Ing. Magdaléna Kučeráková - podpredsedníčka
Kapicová 15
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 04.02.2003
  (od: 13.01.2004 do: 15.05.2022)
JUDr. Libuša Kulichová - člen
Š. Králika 4
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 04.02.2003
  (od: 16.05.2022 do: 24.08.2023)
JUDr. Libuša Kulichová - člen
Š. Králika 4
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 04.02.2003
  (od: 13.01.2004 do: 15.05.2022)
Zapisované základné imanie: 
1 972 500 Sk
  (od: 17.05.1994 do: 24.08.2023)
1 870 500 Sk
  (od: 09.08.1993 do: 16.05.1994)
62 694 452 Sk
  (od: 25.02.1993 do: 08.08.1993)
Základný členský vklad: 
500 Sk u fyzických osôb
  (od: 01.03.2000 do: 24.08.2023)
200 000 Sk u právnických osôb
  (od: 01.03.2000 do: 24.08.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K/221/2004-3829 zo dňa 19.6.2023, právoplatné dňa 25.7.2023, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze, Hliny 1412/4, Považská Bystrica, IČO 00 168 998 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Súd zároveň zbavil JUDr. Jozefu Dudovičovú funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 25.08.2023)
Družstvo bolo zriadené ustanovujúcim valným zhromaždením, konaným dňa 20.9.1953.
  (od: 25.02.1993 do: 24.08.2023)
Nedeliteľný fond: 62.694.452,- Sk. Na zasadnutí zhromaždenia delegátov konanom dňa 13.3.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Dr 320
  (od: 09.08.1993 do: 24.08.2023)
Na základe rozhodnutia zhromaždenia delegátov konanom dňa 16.4.1994 bol schválený Dodatok stanov č. 2. Stary spis: Dr 320
  (od: 17.05.1994 do: 24.08.2023)
Mimoriadne Valné zhromaždenie dňa 22.02.1996 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Dr 320
  (od: 25.03.1996 do: 24.08.2023)
Dodatok č.1 k stanovám Jednoty spotrebné družstvo Považská Bystrica, schváleným zhromaždením delegátov dňa 13.05.1998.
  (od: 11.10.1999 do: 24.08.2023)
Dodatok č.2 k stanovám schválený zhromaždením delegátov dňa 22.2.1996 a 14.9.1998.
  (od: 01.03.2000 do: 24.08.2023)
Na zasadnutí zhromaždenia delegátov dňa 23.4.1999 bola schválená zmena Stanov družstva - Dodatok č. 3 k Stanovám Jednoty SD Považská Bystrica.
  (od: 22.06.2000 do: 24.08.2023)
Na Valnom zhromaždení delegátov dňa 01.12.1999 bola schválená zmena stanov družstva - Dodatok č. 4 k Stanovám JEDNOTY SD Považská Bystrica zo dňa 01.12.1999. Na Valnom zhromaždení dleegátov dňa 20.04.2001 bola schválená zmena stanov družstva - Dodatok č. 5 k Stanovám JEDNOTY SD Považská Bystrica zo dňa 20.04.2001.
  (od: 22.08.2001 do: 24.08.2023)
Na náhradnom Zhromaždení delegátov dňa 24.10.2001 (notárska zápisnica N 233/2001, Nz 198/2001 zo dňa 24.10.2001) bola schválená zmena stanov - dodatok č. 6, boli odvolaní a zvolení členovia predstavenstva.
  (od: 28.12.2001 do: 24.08.2023)
Na zhromaždení delegátov dňa 24.04.2002 boli schválené nové stanovy družstva, bol odvolaný a zvolený člen predstavenstva.
  (od: 23.07.2002 do: 24.08.2023)
Na zhromaždení delegátov dňa 4.2.2003 bola schválená zmena členov predstavenstva a kontrolnej komisie a Dodatok č. 1 Stanov Jednoty.
  (od: 13.01.2004 do: 24.08.2023)
Nedeliteľný fond: 28.126.040,76 Sk.
  (od: 11.02.2004 do: 24.08.2023)
Zhromaždenie delegátov dňa 25.6.2003 schválilo zmenu obchodného mena a zmenu Stanov Dodatkom č. 2 k Stanovám družstva. Nedeliteľný fond: 21 976 149,38 Sk.
  (od: 25.02.2004 do: 24.08.2023)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 11.4.2005
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 2K 221/04-303 zo dňa 11.4.2005 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Jozefa Dudovičová, Púpavova 65, 841 04 Bratislava.
  (od: 25.08.2023)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 11.4.2005
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 2K 221/04-303 zo dňa 11.4.2005 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Jozefa Dudovičová, Púpavova 65, 841 04 Bratislava.
  (od: 20.05.2005 do: 24.08.2023)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Jozefa Dudovičová
Púpavova 65
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 11.04.2005
  (od: 20.05.2005 do: 24.08.2023)
JUDr. Jozefa Dudovičová
Púpavova 65
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 11.04.2005 Skončenie funkcie: 25.07.2023
  (od: 25.08.2023 do: 24.08.2023)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 25.7.2023
  (od: 25.08.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  29.11.2023
Dátum výpisu:  30.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)